Zaokrouhlování po novele zákona o DPH

Finanční správa zveřejnila Informaci, která by měla vyřešit přetrvávající nejistotu ohledně správného výpočtu DPH a následného zaokrouhlování. Nová pravidla zaokrouhlování byla schválena poslední novelou zákona o DPH s účinností od 1. dubna 2019.…

Novela DPH 2020 aneb Quick fixes: aktuální vývoj z Bruselu

Evropská komise publikovala obsáhlý návrh vysvětlivek k opatřením rychlé nápravy, tzv. Quick fixes. Obsahují příklady, jak deklarovat změny zákazníka či vrácení zboží v rámci konsignačního skladu v souhrnném hlášení i nové skladové evidenci. Věnují…

Aktuálně k novele DPH 2020 („Quick fixes“)

Rozsáhlá novela DPH 2020, která cílí na doladění režimu DPH u intrakomunitárních dodávek zboží, je již v Poslanecké sněmovně (tzv. Quick fixes). Jelikož jde o implementaci unijní legislativy, vyjadřovaly se k ní v rámci výboru DPH i jednotlivé…

Novela EET a 10% DPH na stravování a e-knihy

Prezident na konci září podepsal novelu zákona o EET, podle které se do povinné elektronické evidence tržeb zařadí i zbývající, dosud vyjmuté podniky a podnikatelé. Náběh posledních vln EET se očekává od května 2020. Ke stejnému datu se přesunou…

Nová vlna výzev OPPIK i pro velké podniky

Září přineslo nové výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Tvoří je programy Potenciál, Inovace a Aplikace. Dotace jsou k dispozici i pro velké podniky.

Začínají platit přísnější pravidla pro investiční pobídky

Novela zákona o investičních pobídkách vyšla ve Sbírce zákonů a účinnosti nabyde 6. září 2019. Projekty budou nově podléhat schválení vlády, bez kterého nebude investiční pobídka poskytnuta. Pro získání podpory bude v žádosti o investiční pobídku…

Revoluce v podobě Quick fixes je na dosah. Jaká opatření zasáhnou firmy nejvíce?

Za pár měsíců nás u intra-komunitárních dodávek čekají jedny z nejzásadnějších změn poslední doby týkající se DPH. Úplně se změní například mechanismus uplatnění DPH u konsignačních (call-off) skladů, kdy příjemce zboží již nebude DPH odvádět…

Oznamování přeshraničních transakcí míří do Sněmovny

Do Sněmovny míří novela daňových zákonů pro rok 2020, jejíž součásti je implementace směrnice DAC 6. Ta zavádí novou informační povinnost ohledně přeshraničních uspořádání. Změny oproti poslednímu návrhu zákona se týkají nejen profesní mlčenlivosti…

Daň z vybraných digitálních služeb má jasnější obrysy

Ministerstvo financí připravilo návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb. Daňová sazba je navržena ve výši 7 %. Zdanění budou podléhat společnosti ze skupin s celosvětovým obratem nad 750 milionů eur, které z vybraných digitálních služeb v…

Nová výzva na podporu energeticky úsporných opatření v podnicích

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 16. července 2019 v rámci programu Úspory energie V. výzvu. Podporuje opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie v podnikatelském sektoru, včetně využívání energie z obnovitelných zdrojů v…

Rok 2018 očima ministerstva financí

Jak hodnotí minulý rok v daňové oblasti úředníci finanční správy? Zveřejněné statistiky přináší zajímavá čísla a fakta – finanční správa v roce 2018 mimo jiné ukončila 32 577 daňových kontrol a postupů k odstranění pochybností, z nichž 21 065…

GFŘ objasnilo uplatňování DPH u poukazů

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo Informaci k uplatňování DPH u poukazů. V ní objasňuje uplatňování daně z přidané hodnoty u různých druhů poukazů. Daňové dopady přitom dokresluje na několika příkladech z praxe.