Kdy se bude poprvé reportovat podle DAC 6?

První oznamování přeshraničních uspořádání, které se mělo konat už letos v létě, se nejspíše posune na začátek příštího roku. Legislativní proces implementující směrnici DAC 6 se zpozdil, s účinností novely se počítá na průběh září. Evropská unie…

COVID-19 a politika převodních cen: analýza srovnatelnosti

Krize způsobená pandemií COVID-19 nutí společnosti zamýšlet se nad tím, zda neupravit politiku převodních cen. Rozhodnutí je třeba činit v době, kdy ještě nejsou k dispozici srovnatelná data potřebná pro analýzu. Spoléhání se na údaje z předchozích…

Poslední šance získat dotace z OPPIK

Programové období Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) spadajícího pod ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pomalu končí. Než jej nahradí Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK),…

Daňový balíček 2021 míří do Poslanecké sněmovny

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh novely daňových zákonů pro rok 2021. Co nového čeká daně z příjmů? Kromě tzv. stravenkového paušálu se změny dotknou především dluhopisů a oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí.

„Posun“ ve zdanění digitální ekonomiky v ČR a ve světě

I přes ujištění ze začátku března, že pandemie COVID-19 nezpomalí jednání o nových mezinárodních daňových pravidlech pro digitální ekonomiku, OECD naznačila, že už není jisté, zda v letošním roce k dosažení dohody dojde.

ČR uložila MLI do depozitáře OECD

13. května 2020 uložila Česká republika v Paříži ratifikační listinu Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (tzv. MLI). MLI podepsalo celkem 94 států a…

Dopad COVID-19 na nastavení převodních cen u vnitroskupinových půjček

Současná pandemie vytváří na firmy tlak, aby udržely pozitivní cash flow a hotovostní zůstatky. Nadnárodní skupiny tak řeší otázku financování svých společností. Nejvíce postižená odvětví mají ztížený přístup k bankovním úvěrům, což vede k nárůstu…

Novela daňového řádu znovu na scéně

Poslanecká sněmovna neschválila žádnou z možných verzí připravované novely daňového řádu, která tak byla smetena ze stolu. Ministerstvo financí přišlo během týdne s novým návrhem, který vznikl na půdorysu toho původního. Byly ovšem zapracovány mnohé…

Nová veřejná soutěž v programu Trend

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 29. dubna třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji. Je zaměřena na tvorbu výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby,…

Ministerstvo financí přichází s novým produktem spoření na stáří

Ministerstvo financí vypracovalo návrh zákona, který má zavést nový produkt spoření na stáří – účet dlouhodobých investic. Návrh je součástí Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice na léta 2019–2023. Nový produkt by měl být alternativou…

Novela DPH 2021: e-commerce

Od roku 2021 se zvláštní režim jednoho správního místa rozšíří na zásilkový prodej zboží. Ten bude nově obecně zdaňován v zemi příjemce. Výjimku mohou mít malé podniky. Z důvodu harmonizace se také ruší osvobození od DPH u dovozu zásilek malé…

Novela ZDP pro rok 2021 přinese nové zdanění dluhopisů a „stravenkový“ paušál

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení novelu, která se dotkne i daní z příjmů. Novela má s účinností od roku 2021 změnit zdanění dluhopisů, snížit administrativu související s oznamováním nezdaněných příjmů vyplacených…