ČR uložila MLI do depozitáře OECD

13. května 2020 uložila Česká republika v Paříži ratifikační listinu Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (tzv. MLI). MLI podepsalo celkem 94 států a…

Dopad COVID-19 na nastavení převodních cen u vnitroskupinových půjček

Současná pandemie vytváří na firmy tlak, aby udržely pozitivní cash flow a hotovostní zůstatky. Nadnárodní skupiny tak řeší otázku financování svých společností. Nejvíce postižená odvětví mají ztížený přístup k bankovním úvěrům, což vede k nárůstu…

Novela daňového řádu znovu na scéně

Poslanecká sněmovna neschválila žádnou z možných verzí připravované novely daňového řádu, která tak byla smetena ze stolu. Ministerstvo financí přišlo během týdne s novým návrhem, který vznikl na půdorysu toho původního. Byly ovšem zapracovány mnohé…

Nová veřejná soutěž v programu Trend

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 29. dubna třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji. Je zaměřena na tvorbu výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby,…

Ministerstvo financí přichází s novým produktem spoření na stáří

Ministerstvo financí vypracovalo návrh zákona, který má zavést nový produkt spoření na stáří – účet dlouhodobých investic. Návrh je součástí Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice na léta 2019–2023. Nový produkt by měl být alternativou…

Novela DPH 2021: e-commerce

Od roku 2021 se zvláštní režim jednoho správního místa rozšíří na zásilkový prodej zboží. Ten bude nově obecně zdaňován v zemi příjemce. Výjimku mohou mít malé podniky. Z důvodu harmonizace se také ruší osvobození od DPH u dovozu zásilek malé…

Novela ZDP pro rok 2021 přinese nové zdanění dluhopisů a „stravenkový“ paušál

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení novelu, která se dotkne i daní z příjmů. Novela má s účinností od roku 2021 změnit zdanění dluhopisů, snížit administrativu související s oznamováním nezdaněných příjmů vyplacených…

OPPIK: Poslední vlna výzev i pro velké podniky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) pro rok 2020. Půjde o poslední výzvy ve stávajícím programovém období a zájemci se tak mohou…

GFŘ k sazbám DPH od května 2020

V souvislosti se změnou zákona o elektronické evidenci tržeb se snižují sazby DPH u vybraných výrobků a služeb. Většina změn, jako např. rozšíření skupiny služeb ve druhé snížené (10%) sazbě o vodné a stočné nebo avizované kadeřnické a holičské…

Quick fixes: Řetězové transakce a přiřazení přepravy

Česká novela zákona o DPH implementující tzv. Quick fixes stále čeká v Poslanecké sněmovně na druhé čtení. Její předpokládaná účinnost se tedy posouvá. Mezitím Evropská komise publikovala vysvětlivky. V březnovém vydání komentujeme řetězové obchody.…

GFŘ zveřejnilo informaci k odpočtům na podporu výzkumu a vývoje

Generální finanční ředitelství (GFŘ) v informaci komentuje novelizovaný režim uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje, zejména ve vazbě na novou povinnost tento záměr oznámit správci daně. Oznámení je pro uplatnění odpočtu klíčové. Bez něj…

Plug-in hybridní vozidla z pohledu zaměstnavatele

České daňové a pracovněprávní předpisy donedávna postrádaly jakoukoliv právní úpravu týkajících se plug-in hybridních vozidel. Pokud zaměstnavatel poskytoval taková vozidla zaměstnancům, a to i pro soukromé účely, potýkal se tak například se…