Vláda (ne)schválila investiční pobídky

Třem žadatelům o investiční pobídky vláda neschválila finanční podporu na pořízení dlouhodobého majetku. Žádosti o podporu strategických investičních akcí investoři podali v předchozím legislativním režimu. Podpora ve formě slevy na dani zůstala…

Uplatňování DPH u tankovacích karet ovlivní rozsudky SDEU

Transakce s tankovacími kartami fungují napříč Evropou. Zavedení nových opatření pouze v některé ze členských zemí by mohlo způsobit komplikace. Proto se většina států EU zatím zdráhá v plné šíři aplikovat rozsudek Soudního dvora Evropské unie (SDEU…

Převodní ceny v hledáčku auditora

Leden je tradičně měsícem, kdy se daňové oddělení KPMG zapojuje do ověřování účetních závěrek auditních klientů. Převodní ceny mohou představovat oblast s významným daňovým rizikem. Auditní tým jej vyhodnocuje a poté komunikuje s vedením společností…

Co chystá ministerstvo financí v daních z příjmů pro rok 2021?

Rok 2020 sotva začal a už se diskutují dvě novely zákona o daních z příjmů pro rok 2021. Plánuje se zavedení paušálního režimu pro vybrané fyzické osoby, hovoří se o peněžním příspěvku na stravování pro zaměstnance nebo zrušení 35% sazby srážkové…

Quick fixes: informace GFŘ a novelizované vysvětlivky EK

Česká novela zákona o DPH implementující tzv. Quick fixes stále čeká na druhé čtení v Poslanecké sněmovně. Na konci ledna vydalo Generální finanční ředitelství informaci, v níž potvrzuje možnost přímého účinku evropské směrnice. I české subjekty…

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Koreou se uplatní už od ledna

Nově sjednaná smlouva, která vstoupila v platnost na samotném sklonku roku 2019, nahrazuje původní dokument z roku 1992. V případě daně vybírané srážkou u zdroje se vztahuje již na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2020, což u plátců…

GFŘ upřesnilo informace ohledně přesunu tepla a chladu do 10% sazby DPH

Generální finanční ředitelství (GFŘ) v informaci platné od 1. ledna 2020 připomíná pravidla pro stanovení data zdanitelného plnění (DUZP) u dodání tepla a chladu. V příkladech uvádí, jak technicky vyřešit vyúčtování záloh, pokud se v průběhu…

DPH: Oprava základu daně u nedobytných pohledávek pod lupou

Novelizované znění zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. dubna 2019 přineslo významné změny v oblasti opravy základu daně u nedobytných pohledávek. Generální finanční ředitelství (GFŘ) nyní vydalo podrobnou informaci k vykazování těchto…

Nové „eko výzvy“ pro podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v závěru loňského roku další vlnu výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Ta se zaměřuje na úspory energií a jejich efektivní využití. O dotace se mohou ucházet i velké…

Sazbový balíček vyšel na Silvestra ve sbírce zákonů

Těsně před Vánoci Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a setrvala na svém původním znění tzv. sazbového balíčku. 31. prosince vyšel pod číslem 364/2019 zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů…

Novela DPH 2020: Evropská komise vysvětluje call-off sklady

Poslanecká sněmovna na lednové schůzi ve druhém čtení projedná novelu zákona o DPH, která zavádí tzv. Quick fixes. Okolní evropské státy většinou implementaci do 1. ledna 2020 stihly. Evropská komise na konci prosince 2019 publikovala konečné znění…

Vláda schválila digitální daň

Vláda poslala do Sněmovny návrh zákona na zavedení 7% daně z digitálních služeb. Týkat se bude společností ze skupin s obratem nad 750 milionů eur, jejichž základ daně vztahující se ke zdanitelným digitálním službám na území České republiky přesáhne…