Daně

Oznamovací povinnost v oblasti uhlíkového cla (CBAM) je platná už od 1. října

Společnostem dovážejícím vybrané výrobky ze zemí mimo EU, jejichž výroba je náročná na emise CO2 (např. cement, hliník, hnojiva, elektřina, vodík, železo a ocel a následné produkty, jako jsou například šrouby a svorníky), vzniká od 1. října 2023…

GFŘ rozšířilo okruh zboží, při jehož darování lze odvádět DPH z minimální hodnoty

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo dlouho očekávanou Informaci k uplatnění DPH při bezúplatném dodání zboží. Nově bude možné darovat za daňově výhodnějších podmínek nejen potraviny, ale i nepotravinářské zboží s datem minimální…

VAT in Digital Age (ViDA): digitální výkaznictví a e-invoicing

Návrh Směrnice ViDA přináší modernizaci systému nepřímých daní napříč Evropskou unií. Jejím cílem je zvýšení daňových příjmů EU, digitalizace výkaznictví, účinnější obrana proti daňovým podvodům a v neposlední řadě posun ke konečnému systému DPH,…

Navrhované změny v konsolidačním balíčku

Vládní koalice se dohodla na úpravách v návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů (konsolidační balíček s plánovanou účinností od 1. ledna 2024). Návrh zákona už v Poslanecké sněmovně prošel prvním čtením. Níže shrnujeme hlavní daňové oblasti,…

Možnost vést účetnictví v cizí měně nově součástí konsolidačního balíčku

Vládní koalice se dohodla na úpravách v návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů (konsolidační balíček s plánovanou účinností od 1. ledna 2024). Návrh zákona už v Poslanecké sněmovně prošel prvním čtením. Níže shrnujeme oblasti, které by měl…

Konsolidační balíček může negativně ovlivnit DPH u leasingu a přeprodeje aut nad…

Vládní konsolidační balíček omezuje nárok na odpočet DPH u osobních vozidel kategorie M1 s pořizovací cenou nad 2 mil. Kč. To se negativně projeví zejména u leasingu osobních automobilů s pořizovací hodnotou nad stanovený limit, a to jak finančního,…

KOOV upřesňuje výklad změn zákona o DPH u nemovitostí

Koordinační výbor GFŘ a Komory daňových poradců ČR se zabýval změnami zákona o DPH v souvislosti s novými stavebními předpisy. Změny budou účinné od 1. ledna 2024 a týkají se stavebnictví a dodání a nájmu nemovitých věcí.

Může si nájemce nárokovat odpočet dovozní DPH?

Výbor pro DPH se opět zabýval možností nájemce uplatnit nárok na dovozní DPH, pokud je současně osobou povinnou dovozní DPH platit. Zopakoval, že pro uplatnění nároku na odpočet je nezbytné, aby osoba povinná k dani vynaložila související náklady k…

Zjednodušení pravidel pro odvod pojistného u přeshraničních pracovníků pracujících z…

Aby nedocházelo k diskriminaci přeshraničních pracovníků, představila Evropská komise Rámcovou dohodu (Framework Agreement), která umožňuje pracovat z domova ze zahraničí (tzv. teleworking) ve větším rozsahu bez toho, že by se zaměstnavatel musel…

Co přinese konsolidační balíček – aktuality a upřesnění

Vládní konsolidační balíček chystá významné změny v oblasti daní a odvodech pojistného na zdravotní a sociální pojištění. Přinášíme aktuality a upřesnění chystaných předpisů vyplývajících z materiálu, který 28. června 2023 schválila vláda.

Implementace minimální daně v ČR: Na koho dopadne dorovnávací daň?

Návrh zákona, který zveřejnilo ministerstvo financí, se zavedením dorovnávací daně počítá již pro zdaňovací období zahájená od 31. prosince 2023. Dorovnávací daň se sazbou ve výši rozdílu mezi 15 % a specificky vypočtenou efektivní sazbou daně se…

Konsolidační balíček I: Přehled zásadních daňových změn

V polovině května představila vládní koalice řadu změn, kterými plánuje zvýšit příjmy státního rozpočtu. Změny se dotknou většiny korporací, zaměstnanců i podnikatelů. Nová pravidla by měla platit od 1. ledna 2024. Přinášíme přehled klíčových návrhů…