Daňový balíček 2021

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh novely daňových zákonů pro rok 2021 (sněmovní tisk 910). Nyní ho projedná Senát. Nejdůležitějšími změnami, které daňový balíček přináší v dani z příjmů, jsou zrušení superhrubé mzdy, zavedení…

Poslední vlaštovky v OP PIK

Konec programového období Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se velmi rychle blíží, dotace je ale stále možné čerpat. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 24. listopadu další výzvu v oblíbeném programu…

Brexit: co může nastat z pohledu sociálního a zdravotního pojištění v roce 2021

Blížící se závěr roku 2020 s sebou přináší i konec přechodného období vyplývajícího z tzv. Výstupové dohody mezi Velkou Británií a EU. Po dobu jeho trvání (od 1. února do 31. prosince 2020) se na UK z pohledu sociálního a zdravotního pojištění…

O výzvy v OP PIK je zájem, další přibudou

Přinášíme přehled otevřených výzev v rámci OP PIK včetně stavu příjmu žádostí. Současně byla vyhlášena nová výzva v programu Služby infrastruktury a otevřít by se měly i další programy.

Praktická úskalí Quick fixes

1. září 2020 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která implementuje dlouho očekávané změny v oblasti intrakomunitárního obchodu se zbožím (Quick fixes). Už nyní se setkáváme s prvními praktickými dopady na daňové subjekty i s řešeními dříve…

Odklad reportingu podle směrnice DAC 6 v České republice a jiných státech EU

Česká republika využila možnosti odložit oznamovací povinnost plynoucí ze směrnice DAC 6 na první měsíce roku 2021. To umožnila tzv. směrnice COVID-19 DAC vydaná v reakci na pandemii COVID-19. Některé členské státy k tomu ale nepřistoupily, nebo jen…

Česká digitální daň: kdy a v jaké podobě s ní máme počítat

Už několik měsíců leží v Poslanecké sněmovně návrh na zavedení digitální daně. Původně navrhovaný termín účinnosti od poloviny roku 2020 se nestihl. V současnosti se o zavedení této daně znovu debatuje.

KOOV: Prodej nemovitosti může představovat pozbytí obchodního závodu z pohledu DPH

Komora daňových poradců ČR předložila koordinačnímu výboru GFŘ a KDP ČR k projednání příspěvek, který se zabýval otázkou, za jakých podmínek se z pohledu DPH jedná o pozbytí obchodního závodu nebo o prodej nemovitosti.

ČR implementuje MLI do smluv o zamezení dvojího zdanění

Česká republika patří ke státům, které letos uložily v Paříži svou ratifikační listinu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (tzv. Multilateral…

Úpravy v daňovém odepisování jako podpora investic

Vláda hodlá podpořit restart ekonomiky i opatřeními v oblasti daně z příjmů právnických osob. Navrhuje zkrácení doby daňového odpisování vybrané skupiny hmotného majetku, zvýšení limitu pro posouzení investice jako hmotného majetku a zrušení…

Aktuální situace v dotacích

Blíží se konec programového období Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Přinášíme přehled právě otevřených výzev, které jsou zaměřeny především na výzkumně-vývojové aktivity a inovace ve výrobě. Současně…

Daň z nabytí nemovitých věcí – platit, či neplatit?

Legislativním procesem právě prochází návrh zákona, který by měl zrušit daň z nabytí nemovitých věcí. Ministerstvo financí očekávalo hladký průběh schvalování a počítalo, že zákon vstoupí v platnost do konce roku 2020. S tímto předpokladem také…