Daně

Novela zákona o DPH 2025

Ministerstvo financí předložilo v únoru do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Rozsáhlá novela transponuje dvě nové evropské směrnice – tzv. „sazbovou směrnici“ a směrnici o zvláštním režimu pro malé podniky.…

Daňový labyrint zaměstnaneckých benefitů – nejvíce diskutovaná témata

Shrnujeme problematické oblasti, o kterých jsme diskutovali během našeho lednového semináře zaměřeného na oblast zaměstnaneckých benefitů a stravování od 1. ledna 2024. Dotazy se týkaly zejména témat, která zaměstnavatelům činí při praktické…

Jak v roce 2024 uplatňovat DPH u vybraného osobního automobilu?

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo v polovině ledna dvě informace týkající se praktického uplatňování novinek v DPH od roku 2024. V tomto článku se věnujeme Informaci k nároku na odpočet DPH u osobních vozidel s pořizovací cenou vyšší než 2…

Praktické informace ke změnám sazeb DPH

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo v polovině ledna dvě informace týkající se praktického uplatňování novinek v DPH od roku 2024. V tomto článku se věnujeme Informaci ke změnám sazeb. Na konci ledna vyšla další informace, a to Informace ke…

GFŘ vydalo Informaci k uplatňování DPH od ledna 2024

Generální finanční ředitelství v minulém týdnu publikovalo Informaci k uplatňování DPH u vybraného osobního automobilu od 1. ledna 2024 a Informaci ke změnám sazeb DPH od 1. ledna 2024. Tyto Informace by měly vyjasnit problematické oblasti novely…

Příjmy z akciových a opčních plánů: rozpor mezi okamžikem zdanění a okamžikem odvodu…

Novela zákona, která mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a podporou zajištění na stáří, nabyla účinnosti 1. ledna 2024. V rámci ní byl novelizován i zákon o daních z příjmů tak, že upravuje okamžik zdanění příjmů ze…

Z „malé“ daně z nemovitých věcí se stává „velká“

Konsolidační balíček s sebou přinesl významnou novelizaci zákona o dani z nemovitých věcí. Po více než deseti letech stouply sazby daně přibližně o 80 % a schválena byla také řada dílčích změn, které by měly výběr z této daně zvýšit. Termínem pro…

Jak od 1. ledna 2024 zdaňovat zaměstnanecké benefity?

Generální finanční ředitelství vydalo Metodickou informaci ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024 v návaznosti na novelu zákona o daních z příjmů obsaženou v tzv. konsolidačním balíčku. Jde o…

Novinky ve zdaňování zaměstnanců v roce 2024

Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok 2024 nepřináší jen novela zákona o daních z příjmů schválená v rámci konsolidačního balíčku. Připravili jsem pro vás souhrnný přehled toho nejdůležitějšího.

Novinky v DPH od roku 2024

Dne 1. ledna 2024 nabyl účinnosti konsolidační balíček a s ním i novela zákona o DPH. V oblasti DPH přinesl balíček dvě hlavní novinky – sloučení dvou snížených sazeb 15 % a 10 % do jedné 12% sazby (přeřazení některých položek mezi sazbami) a…

Aktuálně k dorovnávacím daním v ČR a ve světě

Na konci roku 2023 nabyl účinnosti zákon o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní a vnitrostátní skupiny. Jde o implementaci směrnice EU týkající se tzv. globální minimální daně. Od zdaňovacích období zahájených po 31. prosinci 2023 se na…

Spouští se registrace do centrálního registru CBAM

Uhlíkové clo (směrnice CBAM) je velmi skloňované téma zejména nyní na přelomu roku. Směrnice nabyla účinnosti 1. října 2023 a vstoupila tak do tzv. přechodného období, které končí koncem roku 2025. Česká republika pověřila správou uhlíkového cla…