Odvod z nadměrných příjmů výrobců elektřiny

Rekordní rychlostí prošla v listopadu legislativním procesem novela energetického zákona, která zavádí odvod z nadměrných příjmů pro většinu výrobců elektrické energie a implementuje tak část nařízení Rady EU 2022 / 1854 ze dne 6. října 2022 o…

Čeká trh palivových karet významná změna?

Uplatnění DPH u tankovacích karet je u odborné veřejnosti živě diskutované téma, k čemuž přispívá zejména nedostatečná související legislativní úprava. Výbor Evropské komise pro DPH vydal pracovní materiál, ve kterém se poměrně překvapivě zcela…

Změny v povinném zřizování datových schránek

Plošné zřízení datových schránek fyzickým osobám bude s velkou pravděpodobností zrušeno. Platná, ale ještě neúčinná novela zákona, která zavádí povinné zřizování datových schránek od 1. ledna 2023, dozná dalších změn. Pro podnikatele a právnické…

Poslanecká sněmovna schválila Windfall tax

Poslanecká sněmovna dnes schválila zavedení daně z neočekávaných zisků pro roky 2023 až 2025, a to v podobě poslaneckého návrhu předloženého Ministrem financí. Všechny pozměňovací návrhy byly staženy nebo zamítnuty.

Novela zákona o DPH přinese zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH

Limit pro povinnou registraci plátce DPH by se měl od 1. ledna 2023 zvýšit z 1 na 2 mil. Kč. To má pomoci především malým podnikům, které byly nepříznivě ovlivněny pandemií COVID-19. Návrh novely obsahuje další změny, například v oblasti lhůt nebo…

Windfall tax ve finále: návrh projedná Parlament

Návrh na zavedení daně z neočekávaných zisků (tzv. windfall tax) pro vybrané poplatníky v odvětví fosilních paliv, energetickém sektoru a pro banky začala projednávat Poslanecká sněmovna. Daň by se měla uplatňovat v období let 2023 až 2025. Nadměrný…

Spotřební daně: rozšíření systému EMCS

Novela zákona o spotřebních daních, která implementuje směrnici Rady 2020/262/EU, nabývá účinnosti částečně již v říjnu tohoto roku a následně v plném rozsahu od 13. února 2023. Jejím cílem je vyšší harmonizace napříč členskými státy, zpřesnění…

Mimořádná opatření ke zmírnění vysokých cen energie

Rada EU schválila nařízení o intervenci v mimořádné situaci, které má pomoci řešit vysoké ceny energie. Kromě závazného cíle snížit spotřebu elektrické energie ve špičce nejméně o 5 %, zavádí i dva nové zdroje pro státní rozpočty členských států ve…

Daň z mimořádných zisků zná své obrysy

Vláda zveřejnila pracovní materiál k dani z mimořádných zisků (tzv. windfall tax), který sloužil pro její jednání s Národní ekonomickou radou vlády (NERV). Ministerstvo financí pak bude z těchto podkladů vycházet při zpracování návrhu zákona.…

Rok 2021 očima finanční správy

Každoroční Informace o činnosti Finanční správy ČR opět přináší zajímavý vhled do působení finančních úřadů. Věděli jste, že za poslední dva roky se snížil počet ukončených postupů k odstranění pochybností a daňových kontrol o více než jednu třetinu?

Novela zákona o DPH 2024: oznamovací povinnost pro poskytovatele platebních služeb

Návrh novely zákona o DPH, který by měl nabýt účinnosti 1. ledna 2024, přináší novou oznamovací povinnost pro poskytovatele platebních služeb o platbách do zahraničí. Povinnost vychází ze změn evropské legislativy, díky které vznikne Centrální…

Nové informace GFŘ k oznamovací povinnosti podle DAC 6: praktická část

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo nový seznam otázek a odpovědí k oznamovací povinnosti týkající se přeshraničních uspořádání (oznámení podle DAC 6). Shrnujeme nejzásadnější informace z praktické části otázek a odpovědí.