Daně
5. 9. 2018

Přijatá služba – jak obhájit její daňovou uznatelnost?

Poskytují vám skupinoví nebo mimoskupinoví dodavatelé služby, u nichž si nejste zcela jisti jejich skutečnou podstatou, či máte pochybnosti o jejich přínosu pro vaši společnost? Ani finanční úřady se už nemusí spokojit s pouhým doložením daňového…

Daně
8. 8. 2018

DPH u služeb spojených s dovozy a vývozy

V červnu uzavřel Koordinační výbor Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství (GFŘ) příspěvek týkající se osvobození služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží od daně z přidané hodnoty. GFŘ ve svém závěru potvrdilo významné…

Daně
8. 8. 2018

Odpočet na výzkum a vývoj v novém kabátě

Na konci června 2018 schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) návrhy opatření, která mají snížit nejistotu firem při uplatňování odpočtu. Na nových podmínkách odpočtu se shodla pracovní skupina tvořená zástupci podnikatelských svazů a…

Webdesign