Implementace směrnice DAC 7 do české legislativy

Směrnice DAC 7 přináší novou oznamovací povinnost pro provozovatele platforem – softwarů umožňujících propojení prodejců a uživatelů. Ministerstvo financí připravilo implementační zákon, který je nyní v připomínkovém řízení. Nová oznamovací…

Nová sleva na dani z příjmů

Ve Sbírce zákonů nedávno vyhlášená rozsáhlá novela exekučního řádu a občanského soudního řádu obsahuje také novelu zákona o daních z příjmů. Ta zavádí novou slevu na dani pro daňové poplatníky v případě zastavených exekucí. Novela nabývá účinnosti 1…

Nová výše daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě už pro rok 2021

Dne 27. července 2021 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o daních z příjmů, která byla součástí novely zákona o státní sociální podpoře a která pro zdaňovací období roku 2021 zavádí vyšší roční daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě a…

Převodní ceny zůstávají hitem daňových kontrol

Finanční správa zveřejnila informace k daňovým kontrolám zaměřeným na převodní ceny mezi spojenými osobami. V roce 2020 provedla 249 kontrol, v jejichž důsledku doměřila dodatečnou daň z příjmů právnických osob ve výši téměř 1,4 mld. Kč, a to při…

Novela DPH 2021: Ve většině oblastí e-commerce je možné využít přímý účinek evropské…

Od 1. července 2021 je účinná novela evropské směrnice o DPH týkají se elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Česká republika ji bohužel nestihla včas implementovat. Novela českého zákona o DPH čeká na schválení v Senátu. Odpověď na to, jak…

Vracení DPH po brexitu

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k vracení DPH subjektům ze Spojeného království po brexitu.

GFŘ vysvětluje pravidla při poskytování stravenkového paušálu

Od 1. ledna mohou zaměstnavatelé využít nové formy příspěvku na stravování dle novely zákona o daních z příjmů (ZDP), tzv. stravenkového paušálu. Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo Informaci, ve které odpovídá na některé z dotazů…

Finanční správa opět odpovídá na otázky spojené s novelou daňových odpisů

Ani po několika měsících platnosti novely zákona o daních z příjmů se nepodařilo zcela objasnit problematiku zpětné účinnosti změn daňového odpisování. Finanční správa proto na svých webových stránkách potřetí aktualizovala soubor vybraných dotazů k…

Časový test pro osvobození při vypořádání společného jmění manželů

Koordinační výbor zástupců Generálního finančního ředitelství (GFŘ) a Komory daňových poradců potvrdil, že při vypořádání společného jmění manželů se časový test pro osvobození příjmů z prodeje podílů nepřerušuje. Závěry jsou klíčové nejen pro…

Schválení daně z digitálních služeb na obzoru

Vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb se po více než roční přestávce posunul do další fáze schvalovacího procesu. Závěrečné třetí čtení ve Sněmovně, kdy se bude hlasovat také o všech pozměňovacích návrzích z druhého čtení, proběhne…

Souhrn změn v e-commerce (novela DPH 2021)

Od 1. července 2021 dochází k významným změnám v oblasti DPH u přeshraničního prodeje zboží přes internet, a to jak v rámci EU, tak při dovozu ze třetích zemí. Místem zdanění bude stát příjemce, což může vést k mnohačetným registracím k DPH.…

KOOV: Je kompenzace za nespotřebované zboží předmětem DPH?

Komora daňových poradců České republiky (KDP) navrhla sjednocení výkladu ve věci uplatnění DPH v situacích, kdy zákazník kompenzuje svému dodavateli náklady za nespotřebovaný materiál při ukončení výrobního procesu. Příspěvek předložený…