Nová výše daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě už pro rok 2021

Dne 27. července 2021 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o daních z příjmů, která byla součástí novely zákona o státní sociální podpoře a která pro zdaňovací období roku 2021 zavádí vyšší roční daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě a…

Převodní ceny zůstávají hitem daňových kontrol

Finanční správa zveřejnila informace k daňovým kontrolám zaměřeným na převodní ceny mezi spojenými osobami. V roce 2020 provedla 249 kontrol, v jejichž důsledku doměřila dodatečnou daň z příjmů právnických osob ve výši téměř 1,4 mld. Kč, a to při…

Novela DPH 2021: Ve většině oblastí e-commerce je možné využít přímý účinek evropské…

Od 1. července 2021 je účinná novela evropské směrnice o DPH týkají se elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Česká republika ji bohužel nestihla včas implementovat. Novela českého zákona o DPH čeká na schválení v Senátu. Odpověď na to, jak…

Vracení DPH po brexitu

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k vracení DPH subjektům ze Spojeného království po brexitu.

GFŘ vysvětluje pravidla při poskytování stravenkového paušálu

Od 1. ledna mohou zaměstnavatelé využít nové formy příspěvku na stravování dle novely zákona o daních z příjmů (ZDP), tzv. stravenkového paušálu. Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo Informaci, ve které odpovídá na některé z dotazů…

Finanční správa opět odpovídá na otázky spojené s novelou daňových odpisů

Ani po několika měsících platnosti novely zákona o daních z příjmů se nepodařilo zcela objasnit problematiku zpětné účinnosti změn daňového odpisování. Finanční správa proto na svých webových stránkách potřetí aktualizovala soubor vybraných dotazů k…

Časový test pro osvobození při vypořádání společného jmění manželů

Koordinační výbor zástupců Generálního finančního ředitelství (GFŘ) a Komory daňových poradců potvrdil, že při vypořádání společného jmění manželů se časový test pro osvobození příjmů z prodeje podílů nepřerušuje. Závěry jsou klíčové nejen pro…

Schválení daně z digitálních služeb na obzoru

Vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb se po více než roční přestávce posunul do další fáze schvalovacího procesu. Závěrečné třetí čtení ve Sněmovně, kdy se bude hlasovat také o všech pozměňovacích návrzích z druhého čtení, proběhne…

Souhrn změn v e-commerce (novela DPH 2021)

Od 1. července 2021 dochází k významným změnám v oblasti DPH u přeshraničního prodeje zboží přes internet, a to jak v rámci EU, tak při dovozu ze třetích zemí. Místem zdanění bude stát příjemce, což může vést k mnohačetným registracím k DPH.…

KOOV: Je kompenzace za nespotřebované zboží předmětem DPH?

Komora daňových poradců České republiky (KDP) navrhla sjednocení výkladu ve věci uplatnění DPH v situacích, kdy zákazník kompenzuje svému dodavateli náklady za nespotřebovaný materiál při ukončení výrobního procesu. Příspěvek předložený…

Novela DPH 2021: prodraží se zboží z e-shopů?

Při dovozu zboží se bude od 1. července 2021 DPH vybírat u všech zásilek bez ohledu na jejich hodnotu. Při nákupu zboží ze zahraniční přes e-shop tak bude mimo jiné třeba posoudit i to, zda je cena zboží uvedena včetně daně či nikoli. Zásadní…

Novela DPH 2021: platformy a One-Stop-Shop

Návrh novely zákona o DPH, která by měla vstoupit v platnost 1. července 2021, zavádí pojem „domnělý dodavatel“ pro elektronická rozhraní (platformy). Ten se uplatní v situaci, kdy platforma usnadňuje vybrané prodeje zboží na dálku, případně prodej…