Uplatňování úroků z hypotečních úvěrů po 1. 1. 2021

1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů, která snížila roční limit úroků zaplacených z hypotečních úvěrů nebo úvěrů ze stavebního spoření pro účely odpočtu od daňového základu z původních 300 tis. Kč na 150 tis. Kč. Nejasnosti…

Technologická agentura vyhlásila 4. soutěž programu THÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 10. února 2021 4. veřejnou soutěž programu THÉTA na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Novela DPH 2021 zavádí pojem „domnělý dodavatel“

Pozice provozovatele elektronického rozhraní dozná od 1. července 2021 z pohledu DPH velkých změn. V souvislosti s chystanou novelou zákona o DPH týkající se e-commerce budou muset jednotlivé e-shopy, které zajišťují prodej zboží od zahraničních…

Finanční správa odpovídá na otázky spojené s novelou daňových odpisů

Mimořádné daňové odpisy, úprava limitů pořizovací ceny pro hmotný majetek nebo zrušení kategorie nehmotného majetku jsou jedny z nejvýraznějších úprav, které přinesla lednová novela zákona o dani z příjmů. Tyto změny v kombinaci se zpětnou účinností…

GFŘ vydalo Informaci k problematice ATAD

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo Informaci k opatřením vyplývajícím z implementace tzv. směrnice ATAD proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Informace objasňuje vybrané praktické otázky v souvislosti s omezením uznatelnosti nadměrných…

Kdy vzniká nárok na odpočet DPH při poskytnutí pojišťovacích služeb u vývozu?

V příspěvku na Koordinačním výboru Generálního finančního ředitelství a Komory daňových poradců (KOOV) se řešilo uplatnění nároku na odpočet DPH u pojištění, které je poskytnuto v souvislosti s vývozem zboží do třetí země. KOOV představuje několik…

V programech OP PIK se prodlouží termíny příjmu žádostí i navýší alokace

V Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se v některých programech rozhodlo o prodloužení termínů příjmu žádostí. V programu Inovace byla mimoto navýšena alokace výzvy.

Novela DPH 2021: Zjednodušení nejen pro e-shopy?

Nabízíte své zboží prostřednictvím e-shopů? Dopravujete zásilky malých hodnot koncovým zákazníkům napřímo i ze zemí mimo EU? Organizujete školení, koncerty, veletrhy nebo sportovní akce po celé EU? Pak zbystřete a začněte se připravovat na změny,…

Novinky v oblasti DPH u nájmu nemovitých věcí

S účinností od 1. ledna 2021 vstupuje v platnost ustanovení zákona o DPH omezující možnost zdanění pronájmu vybraných nemovitých věcí. Koncem loňského roku vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) informaci, která by měla usnadnit orientaci v…

GFŘ vydalo doplňující informace k oznamovací povinnosti podle DAC 6

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo seznam otázek a odpovědí k nové oznamovací povinnosti týkající se přeshraničních uspořádání (oznámení podle DAC 6).

KOOV: Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky – vědomostní test

Koordinační výbor GFŘ a Komory daňových poradců ČR uzavřel příspěvek týkající se tzv. vědomostního testu, kdy věřitel při dodání zboží nebo poskytnutí služby věděl, vědět měl či mohl, že poskytované plnění nebude řádně zaplaceno, a to s ohledem na…

Dotační příležitosti v roce 2021

Přinášíme aktuální informace o dotačních příležitostech v novém roce. Technologická agentura České republiky (TA ČR) upřesnila podmínky programu TREND a Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) nabízí novou výzvu v…