Vývoj správní praxe u palivových karet

Problematika uplatnění DPH u palivových karet je sledované téma. Karty nezřídka využívají provozovatelé automobilů k čerpání pohonných hmot, přesto zákon o DPH nenabízí bližší vodítko pro správné uplatnění daně. Vždy se vycházelo z obecných principů…

Sněmovna schválila dočasné snížení spotřební daně z nafty a benzínu

Ve snaze zmírnit dopady energetické krize v oblasti cen pohonných hmot předložila vláda novelu zákona o spotřebních daních, díky které se má od 1. června do 30. září 2022 dočasně snížit spotřební daň z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 1,50…

Sněmovna schválila dílčí zrušení silniční daně a podpořila elektromobilitu

V reakci na vysoké ceny pohonných hmot Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, který přináší částečné zrušení silniční daně a daňově zvýhodňuje využívání nízkoemisních vozidel.

Mají být převodní ceny součástí agendy výboru pro audit?

Převodní ceny patří k agendě téměř každé střední a velké společnosti. Pokud je auditovaná, měl by se tématem zabývat také „výbor pro audit“. Vzhledem k důsledkům, které špatně nastavené převodní ceny mohou pro organizaci mít, by členové výborů měli…

Zpětný leasing: změna posuzování z pohledu DPH

Finanční správa v rámci koordinačního výboru KDP ČR a GFŘ potvrdila, že začne u zpětných leasingů aplikovat výklad Soudního dvora Evropské unie. Z pohledu DPH se bude jednat o jednu transakci.

Připravte se na změny: Přehled připravovaných daňových úprav

Nová vláda i Poslanecká sněmovna začínají další čtyřletý „legislativní cyklus“, ve kterém se budou snažit prosadit svůj program. Důležité změny může přinést implementace evropských směrnic především v oblasti přímých daní. Přinášíme přehled…

KOOV: Jak určit režim DPH u stavebních platů při zřízení práva stavby

Koordinační výbor Generálního finančního ředitelství a Komory daňových poradců dospěl k závěru, že režim DPH u stavebních platů hrazených postupně, například na měsíční bázi, se v průběhu času nemění.

Změny v uplatnění sazby DPH na dodání zdravotnických prostředků

Novelizované znění zákona o DPH účinné od 1. ledna 2022 zužuje okruh zdravotnických prostředků uplatňujících sníženou sazbu DPH. Pokud nakupujete nebo prodáváte zdravotnické prostředky, doporučujeme vám ověřit si, zda uvedená novela nedopadá i na…

Ekonomické otřesy dopadají i na převodní ceny

Mezi hlavní ekonomická témata roku 2022 patří inflace. Podniky se musí vyrovnávat také s dopady vysokých cen vstupů i narušených dodavatelských řetězců. Nepříznivých faktorů je ale více. Zpomalující ekonomika otevřela řadu nových otázek i v oblasti…

Nová informace GFŘ k uplatnění daňové ztráty

Na konci roku 2021 vydalo Generální finančního ředitelství informaci k aplikaci zvláštního ustanovení o uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně podle § 38zh zákona o daních z příjmů.

Co je od ledna v DPH nového a co se naopak nemění?

Nový rok nám přinesl jen pár změn: neprodloužení režimu promíjení DPH na dodávky elektřiny a plynu, zásadní rozdíly v uplatňování DPH u cestovních kanceláří a zjednodušené hlášení pro Intrastat. Naopak výše obratu pro zákonnou registraci subjektu…

Novinky ve zdaňování zaměstnanců v roce 2022

S novým rokem přicházejí změny ve zdaňování zaměstnanců a v odvodech pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Zvyšuje se základní sleva na poplatníka a dochází k navýšení limitu, od kterého se mzda daní 23% sazbou daně v rámci…