Zastropování cen energií: podléhá kompenzace DPH?

Vláda v únoru schválila novelu nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, která měla osvětlit otázku, zda tato náhrada vyplácená dodavatelům energií podléhá DPH. Legislativní rada navrhla toto…

Rusko na seznamu nespolupracujících jurisdikcí: daňové dopady pro české společnosti

Rada EU s účinností od 21. února 2023 rozšířila seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti o Britské Panenské ostrovy, Kostariku, Marshallovy ostrovy a Rusko. Tato skutečnost může mít poprvé širší daňový dopad, a to především pro české…

Aktuality k daňovým povinnostem poskytovatelů přepravních služeb

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo Informaci, která shrnuje daňové povinnosti z pohledu DPH, daně z příjmů fyzických osob a daně silniční u subjektů poskytujících přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace společností (např. Uber, Bolt…

Novela zákona o DPH 2024: oznamovací povinnost pro poskytovatele platebních služeb

Od 1. ledna 2024 bude podle chystané novely zákona o DPH pro poskytovatele platebních služeb platit nová oznamovací povinnost týkající se plateb do zahraničí. Návrh novely aktuálně čeká na první čtení v Poslanecké sněmovně.

Minimální efektivní daň: co přinese českým firmám?

Finalizace úpravy globální minimální efektivní daně probíhá paralelně na úrovni OECD a EU. Na zavedení této daně ve výši 15 % panuje obecná shoda. Členské státy EU mají povinnost přijmout příslušnou legislativu již v průběhu roku 2023, přičemž mohou…

Pokyn GFŘ D-59 z pohledu daně z příjmů právnických osob

Nový pokyn GFŘ D-59, který nahrazuje dosavadní pokyn D-22, přináší především zpřesnění vyplývající ze závěrů dostupné judikatury a koordinačních výborů z posledních let. V oblasti daně z příjmů právnických osob nicméně pokyn nezaznamenal převratné…

Nový zákon o účetnictví má jasné obrysy

Zákon slibuje snížení administrativní zátěže a posun vedení účetnictví k mezinárodním standardům. Současně s prováděcími vyhláškami, účetními standardy a změnovým zákonem, který novelizuje související legislativu včetně zákona o daních z příjmů, by…

GFŘ zveřejnilo otázky a odpovědi k DAC7

Metodický dokument formou otázek a odpovědí shrnuje povinnosti provozovatelů digitálních platforem, které jim vyplývají z nové oznamovací povinnosti vztahující se k prodejcům a prodejům uskutečněným prostřednictvím těchto platforem.

Novinky ve zdaňování zaměstnanců v roce 2023

S novým rokem přicházejí změny ve zdaňování zaměstnanců a v sociálním a zdravotním pojištění. Zvyšuje se maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a tím i limit, od kterého se mzda daní 23% sazbou daně. Pro mnohé…

Odvod z nadměrných příjmů výrobců elektřiny

Rekordní rychlostí prošla v listopadu legislativním procesem novela energetického zákona, která zavádí odvod z nadměrných příjmů pro většinu výrobců elektrické energie a implementuje tak část nařízení Rady EU 2022 / 1854 ze dne 6. října 2022 o…

Čeká trh palivových karet významná změna?

Uplatnění DPH u tankovacích karet je u odborné veřejnosti živě diskutované téma, k čemuž přispívá zejména nedostatečná související legislativní úprava. Výbor Evropské komise pro DPH vydal pracovní materiál, ve kterém se poměrně překvapivě zcela…

Změny v povinném zřizování datových schránek

Plošné zřízení datových schránek fyzickým osobám bude s velkou pravděpodobností zrušeno. Platná, ale ještě neúčinná novela zákona, která zavádí povinné zřizování datových schránek od 1. ledna 2023, dozná dalších změn. Pro podnikatele a právnické…