Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Koreou se uplatní už od ledna

Nově sjednaná smlouva, která vstoupila v platnost na samotném sklonku roku 2019, nahrazuje původní dokument z roku 1992. V případě daně vybírané srážkou u zdroje se vztahuje již na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2020, což u plátců…

GFŘ upřesnilo informace ohledně přesunu tepla a chladu do 10% sazby DPH

Generální finanční ředitelství (GFŘ) v informaci platné od 1. ledna 2020 připomíná pravidla pro stanovení data zdanitelného plnění (DUZP) u dodání tepla a chladu. V příkladech uvádí, jak technicky vyřešit vyúčtování záloh, pokud se v průběhu…

DPH: Oprava základu daně u nedobytných pohledávek pod lupou

Novelizované znění zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. dubna 2019 přineslo významné změny v oblasti opravy základu daně u nedobytných pohledávek. Generální finanční ředitelství (GFŘ) nyní vydalo podrobnou informaci k vykazování těchto…

Nové „eko výzvy“ pro podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v závěru loňského roku další vlnu výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Ta se zaměřuje na úspory energií a jejich efektivní využití. O dotace se mohou ucházet i velké…

Sazbový balíček vyšel na Silvestra ve sbírce zákonů

Těsně před Vánoci Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a setrvala na svém původním znění tzv. sazbového balíčku. 31. prosince vyšel pod číslem 364/2019 zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů…

Novela DPH 2020: Evropská komise vysvětluje call-off sklady

Poslanecká sněmovna na lednové schůzi ve druhém čtení projedná novelu zákona o DPH, která zavádí tzv. Quick fixes. Okolní evropské státy většinou implementaci do 1. ledna 2020 stihly. Evropská komise na konci prosince 2019 publikovala konečné znění…

Vláda schválila digitální daň

Vláda poslala do Sněmovny návrh zákona na zavedení 7% daně z digitálních služeb. Týkat se bude společností ze skupin s obratem nad 750 milionů eur, jejichž základ daně vztahující se ke zdanitelným digitálním službám na území České republiky přesáhne…

Quick fixes: Jak na konsignační sklady v lednu 2020?

Novela zákona o DPH implementující tzv. Quick fixes nebude od 1. ledna 2020 v platnosti, protože ji Poslanecká sněmovna ještě neprojednala ani v prvním čtení. Jak mají čeští plátci operující v oblasti intra-komunitárního dodání a pořízení zboží od…

Dotace pro velké podniky po roce 2020

Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který řídí ministerstvo průmyslu a obchodu, naváže v programovém období 2021–2027 Operační program Konkurenceschopnost (OPK). Ten bude zaměřen především na podporu…

Jak fungují nové vládní programy migrace zahraničních pracovníků?

V souvislosti se změnou zákona o pobytu cizinců na území České republiky došlo od letošního září i k revizím v oblasti vládních programů, které zaměstnavatelům usnadňují najímání zahraničních pracovníků. Nejzásadnější novinkou je zjednodušení –…

Zaokrouhlování po novele zákona o DPH

Finanční správa zveřejnila informaci, která by měla vyřešit přetrvávající nejistotu ohledně správného výpočtu DPH a následného zaokrouhlování. Nová pravidla zaokrouhlování byla schválena poslední novelou zákona o DPH s účinností od 1. dubna 2019.…

Novela DPH 2020 aneb Quick fixes: aktuální vývoj z Bruselu

Evropská komise publikovala obsáhlý návrh vysvětlivek k opatřením rychlé nápravy, tzv. Quick fixes. Obsahují příklady, jak deklarovat změny zákazníka či vrácení zboží v rámci konsignačního skladu v souhrnném hlášení i nové skladové evidenci. Věnují…