Daně

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Běloruskem se částečně přestává uplatňovat

Ministerstvo financí oznámilo, že provádění části Smlouvy s Běloruskem bude v období od 1. června 2024 do 31. prosince 2026 přerušeno.

Novinky z mezinárodního zdanění

KPMG EU Tax Center připravuje pravidelné shrnutí změn v oblasti přímých daní v EU a na mezinárodní úrovni, které mohou ovlivnit vaše podnikání.

Nová pravidla pro srážkovou daň

Rada EU schválila nová pravidla pro uplatňování srážkové daně z dividend a úroků (tzv. směrnice FASTER). Jejich účinnost je ovšem odložena na rok 2030. 

Prodej pohonných hmot: nový výklad GFŘ v souvislosti s daní z neočekávaných zisků

Český statistický úřad aktualizoval zatřídění činností podle klasifikace CZ-NACE. To může ovlivnit okruh poplatníků daně z neočekávaných zisků v oblasti prodeje pohonných hmot (PHM).

Novela zákona o DPH 2025 míří do Poslanecké sněmovny

Přinášíme další novinky týkající se novely zákona o DPH 2025. Návrh novely již prošel připomínkovým řízením a byla zveřejněna verze pro jednání vlády. Ta po vypořádání připomínek obsahuje několik změn.

Daňová spolupráce v oblasti kryptoaktiv: Co obsahuje návrh implementačního zákona?

Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která implementuje evropskou směrnici o zavedení automatické výměny informací oznamovaných poskytovateli služeb s kryptoaktivy (tzv. DAC 8). Poskytovatelé služeb…

Novinky ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Ruskem

Rusko 8. srpna 2023 přerušilo provádění klíčových článků Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Českou republikou a dalšími 37 státy. V ČR má toto přerušení právní účinky od 29. září 2023. Finanční správa vydala Informaci, která navazuje na…

Novinky z mezinárodního zdanění

KPMG EU Tax Center připravuje pravidelné shrnutí změn v oblasti přímých daní v EU a na mezinárodní úrovni, které mohou ovlivnit vaše podnikání.

Úpravy v dorovnávacích daních: co změní připravovaná novela?

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh novely zákona o dorovnávacích daních, který zapracovává především pravidla obsažená v materiálech OECD. Vedle řady legislativních úprav a doplnění v oblasti bezpečných přístavů mění i podmínky pro podávání…

Nové úpravy v daních z příjmů v důsledku novely ZISIF

Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Její součástí je také technická novela o daních z příjmů, která reaguje zejména na změny v ZISIF a přináší několik praktických úprav týkajících se podfondů…

Technická novela konsolidačního balíčku prošla Sněmovnou

Poslanecká sněmovna při projednávání novely zákona o investičních společnostech (tisk č. 570) schválila pozměňovací návrhy k zákonu o daních z příjmů a k dalším zákonům novelizovaným na konci roku 2023 především v tzv. konsolidačním balíčku. Cílem…

Novinky z mezinárodního zdanění

KPMG EU Tax Center připravuje pravidelné shrnutí změn v oblasti přímých daní v EU a na mezinárodní úrovni, které mohou ovlivnit vaše podnikání.