Quick fixes: Řetězové transakce a přiřazení přepravy

Česká novela zákona o DPH implementující tzv. Quick fixes stále čeká v Poslanecké sněmovně na druhé čtení. Její předpokládaná účinnost se tedy posouvá. Mezitím Evropská komise publikovala vysvětlivky. V březnovém vydání komentujeme řetězové obchody.…

GFŘ zveřejnilo informaci k odpočtům na podporu výzkumu a vývoje

Generální finanční ředitelství (GFŘ) v informaci komentuje novelizovaný režim uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje, zejména ve vazbě na novou povinnost tento záměr oznámit správci daně. Oznámení je pro uplatnění odpočtu klíčové. Bez něj…

Plug-in hybridní vozidla z pohledu zaměstnavatele

České daňové a pracovněprávní předpisy donedávna postrádaly jakoukoliv právní úpravu týkajících se plug-in hybridních vozidel. Pokud zaměstnavatel poskytoval taková vozidla zaměstnancům, a to i pro soukromé účely, potýkal se tak například se…

Benefitní karta je ve smyslu zákona o DPH poukaz

Komora daňových poradců se na Koordinačním výboru shodla s Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) na režimu DPH u benefitních karet. Benefitní karta umožňuje držiteli při předložení získat předem definovaná plnění od předem stanovených…

Novela daňového řádu zamířila do Senátu – shrnujeme zásadní změny

Poslanci schválili ve třetím čtení novelu daňového řádu. Dle slov ministryně financí schválení této novely umožní zavedení online finančního úřadu, který má vzniknout na půdorysu daňové informační schránky. Změn je ale více a ovlivní život téměř…

Vláda (ne)schválila investiční pobídky

Třem žadatelům o investiční pobídky vláda neschválila finanční podporu na pořízení dlouhodobého majetku. Žádosti o podporu strategických investičních akcí investoři podali v předchozím legislativním režimu. Podpora ve formě slevy na dani zůstala…

Uplatňování DPH u tankovacích karet ovlivní rozsudky SDEU

Transakce s tankovacími kartami fungují napříč Evropou. Zavedení nových opatření pouze v některé ze členských zemí by mohlo způsobit komplikace. Proto se většina států EU zatím zdráhá v plné šíři aplikovat rozsudek Soudního dvora Evropské unie (SDEU…

Převodní ceny v hledáčku auditora

Leden je tradičně měsícem, kdy se daňové oddělení KPMG zapojuje do ověřování účetních závěrek auditních klientů. Převodní ceny mohou představovat oblast s významným daňovým rizikem. Auditní tým jej vyhodnocuje a poté komunikuje s vedením společností…

Co chystá ministerstvo financí v daních z příjmů pro rok 2021?

Rok 2020 sotva začal a už se diskutují dvě novely zákona o daních z příjmů pro rok 2021. Plánuje se zavedení paušálního režimu pro vybrané fyzické osoby, hovoří se o peněžním příspěvku na stravování pro zaměstnance nebo zrušení 35% sazby srážkové…

Quick fixes: informace GFŘ a novelizované vysvětlivky EK

Česká novela zákona o DPH implementující tzv. Quick fixes stále čeká na druhé čtení v Poslanecké sněmovně. Na konci ledna vydalo Generální finanční ředitelství informaci, v níž potvrzuje možnost přímého účinku evropské směrnice. I české subjekty…

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Koreou se uplatní už od ledna

Nově sjednaná smlouva, která vstoupila v platnost na samotném sklonku roku 2019, nahrazuje původní dokument z roku 1992. V případě daně vybírané srážkou u zdroje se vztahuje již na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2020, což u plátců…

GFŘ upřesnilo informace ohledně přesunu tepla a chladu do 10% sazby DPH

Generální finanční ředitelství (GFŘ) v informaci platné od 1. ledna 2020 připomíná pravidla pro stanovení data zdanitelného plnění (DUZP) u dodání tepla a chladu. V příkladech uvádí, jak technicky vyřešit vyúčtování záloh, pokud se v průběhu…