Novinky v oblasti DPH u nájmu nemovitých věcí

S účinností od 1. ledna 2021 vstupuje v platnost ustanovení zákona o DPH omezující možnost zdanění pronájmu vybraných nemovitých věcí. Koncem loňského roku vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) informaci, která by měla usnadnit orientaci v…

GFŘ vydalo doplňující informace k oznamovací povinnosti podle DAC 6

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo seznam otázek a odpovědí k nové oznamovací povinnosti týkající se přeshraničních uspořádání (oznámení podle DAC 6).

KOOV: Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky – vědomostní test

Koordinační výbor GFŘ a Komory daňových poradců ČR uzavřel příspěvek týkající se tzv. vědomostního testu, kdy věřitel při dodání zboží nebo poskytnutí služby věděl, vědět měl či mohl, že poskytované plnění nebude řádně zaplaceno, a to s ohledem na…

Dotační příležitosti v roce 2021

Přinášíme aktuální informace o dotačních příležitostech v novém roce. Technologická agentura České republiky (TA ČR) upřesnila podmínky programu TREND a Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) nabízí novou výzvu v…

Jaké daňové novinky čekají zaměstnavatele a zaměstnance v roce 2021?

Největší změnou je bezesporu zrušení konceptu superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně a zavedení progresivního zdanění se dvěma sazbami – první 15% a druhou 23% pro příjmy přesahující stanovený limit. Další významnou novinkou je zvýšení daňové…

Do nového roku s „novým“ daňovým řádem

Novela je relativně rozsáhlá a ovlivní život každého daňového poplatníka. Hlavními novinkami jsou rámcové možnosti spojené s využíváním daňové informační schránky, úprava lhůt pro podání daňového přiznání, revize sankčního sytému, zjednodušení…

Daňový balíček 2021

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh novely daňových zákonů pro rok 2021 (sněmovní tisk 910). Nyní ho projedná Senát. Nejdůležitějšími změnami, které daňový balíček přináší v dani z příjmů, jsou zrušení superhrubé mzdy, zavedení…

Poslední vlaštovky v OP PIK

Konec programového období Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se velmi rychle blíží, dotace je ale stále možné čerpat. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 24. listopadu další výzvu v oblíbeném programu…

Brexit: co může nastat z pohledu sociálního a zdravotního pojištění v roce 2021

Blížící se závěr roku 2020 s sebou přináší i konec přechodného období vyplývajícího z tzv. Výstupové dohody mezi Velkou Británií a EU. Po dobu jeho trvání (od 1. února do 31. prosince 2020) se na UK z pohledu sociálního a zdravotního pojištění…

O výzvy v OP PIK je zájem, další přibudou

Přinášíme přehled otevřených výzev v rámci OP PIK včetně stavu příjmu žádostí. Současně byla vyhlášena nová výzva v programu Služby infrastruktury a otevřít by se měly i další programy.

Praktická úskalí Quick fixes

1. září 2020 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která implementuje dlouho očekávané změny v oblasti intrakomunitárního obchodu se zbožím (Quick fixes). Už nyní se setkáváme s prvními praktickými dopady na daňové subjekty i s řešeními dříve…

Odklad reportingu podle směrnice DAC 6 v České republice a jiných státech EU

Česká republika využila možnosti odložit oznamovací povinnost plynoucí ze směrnice DAC 6 na první měsíce roku 2021. To umožnila tzv. směrnice COVID-19 DAC vydaná v reakci na pandemii COVID-19. Některé členské státy k tomu ale nepřistoupily, nebo jen…