Cizinci z vybraných zemí od července nepotřebují pracovní povolení

Novela zákona o zaměstnanosti přinesla mimo jiné i  rozšíření výjimek z povinnosti cizinců mít pro účely práce v Česku patřičné povolení k zaměstnání, a to o kategorii „občané…

Držitelům dočasné ochrany se otevírá možnost přechodu na dlouhodobý pobyt

Ministerstvo vnitra ČR plánuje v návaznosti na shodu na úrovni Evropské unie další změny týkající se pobytu občanů Ukrajiny, kteří ze své země utekli v souvislosti s ruskou agresí. Kromě zakotvení pravidel pro opakované prodlužování dočasné ochrany…

MPSV plánuje další změny v souvislosti se zaměstnáváním cizinců

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) plánuje zpřísnění postihů za nelegální práci i zastřené zprostředkování zaměstnání. Nově má být absence pravomocné pokuty za tyto přestupky podmínkou zaměstnávání

Pravidla pro pobyt a práci cizinců čekají podstatné změny

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky, který reguluje podmínky pobytu a zaměstnávání cizinců, je zastaralý a…

Za porušení oznamovací povinnosti hrozí zaměstnavateli citelná sankce

Zaměstnávání cizinců je pro mnoho českých zaměstnavatelů poměrně běžnou záležitostí. Z praxe víme, že zaměstnavatelé některé povinnosti, zejména u 

Pravidla zaměstnávání cizinců se v červenci opět měnila

V závislosti na vývoji epidemiologické situace v Česku i ve světě přistupuje ministerstvo zdravotnictví k pravidelným aktualizacím ochranných opatření, která regulují vstup cizinců na…

Další uvolnění pravidel pro cizince

Vláda přijala 4. května další usnesení, které významně rozšiřuje možnosti zahraničních zaměstnanců přicestovat do České republiky. Vláda tak alespoň částečně vyslyšela četné požadavky zaměstnavatelů. Mělo by dojít k obnovení vízových procesů a…

Povolení ke zprostředkování zaměstnání komplikuje zaměstnávání cizinců

Loňská novela zákona o pobytu cizinců zakázala cizincům se zaměstnaneckou kartou změnit zaměstnavatele, bude-li jím agentura…