Zpět na výpis

Cizinci z vybraných zemí od července nepotřebují pracovní povolení

Novela zákona o zaměstnanosti přinesla mimo jiné i  rozšíření výjimek z povinnosti cizinců mít pro účely práce v Česku patřičné povolení k zaměstnání, a to o kategorii „občané vybraných zemí“. Vláda nyní přijala nařízení, které konkretizuje seznam zemí, na něž se výjimka od 1. července bude vztahovat. Relokace těchto cizinců do Česka se tak zjednoduší, i nadále však budou potřebovat pobytové oprávnění.

Obecně platí, že cizinci ze zemí mimo Evropskou unii potřebují pro práci v Česku povolení k zaměstnání. Vybrané skupiny cizinců, kteří splňují specifické podmínky, jsou však z této povinnosti vyňaty. Tyto skupiny definuje zákon o zaměstnanosti a patří mezi ně například držitelé povolení k trvalému pobytu, studenti nebo absolventi akreditovaných oborů či držitelé některých typů povolení k dlouhodobému pobytu. 

K již stávajícím výjimkám od 1. července přibude nová skupina – občané vybraných států. Ti bez jakýchkoliv dalších podmínek získají automaticky volný přístup na český trh práce. Vláda na seznam vybraných států zařadila Austrálii, Japonsko, Kanadu, Korejskou republiku, Nový Zéland, Velkou Británii, Spojené státy americké, Singapur a Izrael. Je pravděpodobné, že se výčet v budoucnu rozšíří o občany Taiwanu, který byl nakonec z původního návrhu vypuštěn, protože nesplňuje podmínku být samostatným státem. Nový volný přístup na trh práce se vztahuje jak na cizince zaměstnané lokálně, tak na vyslané zaměstnance.


Povinnost opatřit si pobytové oprávnění zůstává v platnosti

Je nutné zdůraznit, že se popsaná regulace týká výlučně pracovních povolení. Nadále je tak potřeba, aby si tito cizinci proto, aby mohli v Česku legálně pracovat, vyřídili patřičné vízum nebo povolení k pobytu. Ačkoli mají všechny výše uvedené země s Českem bezvízový styk, tj. jejich občané u nás mohou po dobu 90 dnů (a někdy i více) pobývat bez víza, tuto výhodu lze využít výhradně pro nevýdělečnou činnost a nikoli za účelem zaměstnání či pracovního vyslání.

V praxi to znamená, že pro krátkodobé pracovní pobyty bude i nadále vyžadováno schengenské vízum. Pro pobyty dlouhodobé, tedy nad tři měsíce, pak zaměstnanecká nebo modrá karta. Na rozdíl od současného stavu budou zaměstnanecké karty těmto cizincům vydávány v tzv. neduálním režimu a stávající duální zaměstnanecké karty na tento režim automaticky přejdou 1. července. Budou tedy sloužit pouze jako povolení k pobytu za účelem zaměstnání, ale samotné zaměstnání již nebude podléhat schválení úřadů, a to včetně případných změn zaměstnavatele či pracovního zařazení (oznamovací povinnost dle zákona o pobytu cizinců však zůstává). Modrá karta v neduálním režimu neexistuje a pokud se cizinec rozhodne žádat o tento typ povolení, nová úprava ho významně neovlivní. 

Upozorňujeme, že nutnost vyřízení pobytového oprávnění není jen záležitostí cizince. Situace, kdy cizinec vykonává práci bez platného pobytového oprávnění, je považována za nelegální zaměstnávání, za které zaměstnavateli hrozí pokuta10 milionů korun a další sankce.

Ačkoli je volný přístup na trh práce pro výše uvedené cizince významnou pozitivní změnou, vzhledem k nutnosti řešit pobytovou stránku bude jejich zaměstnávání stále komplikovanější než v případě občanů EU. Z diskuze s úřady jsme vyrozuměli, že aktuálně se o rozvolnění pobytového režimu neuvažuje.

Tématu se dlouhodobě věnujeme. O chystaných změnách v zaměstnávání cizinců ze třetích zemí jsme již informovali zde, o volném přístupu na trh práce pro cizincům se zvláštním dlouhodobým pobytem se dočtete zde.