Novela zákoníku práce nabyla účinnosti. Jaké změny přináší?

Dlouho diskutovaná novela zákoníku práce vstoupila až na několik ustanovení v účinnost 1. října. Nejvýznamnější změny se týkají zaměstnanců pracujících na základě dohod o provedení práce a o pracovní činnosti a úpravy práce z domova. Novela se…

Novela zákoníku práce upravuje pravidla rozvrhování směn

V návaznosti na nedávný rozsudek Soudního dvora Evropské unie (SDEU) se čeští zákonodárci rozhodli upravit pravidla poskytování týdenního odpočinku zaměstnancům při rozvrhování směn. SDEU totiž dovodil, že denní odpočinek není součástí týdenního…

Pravidla pro vydávání modrých karet se mění

Od 1. července 2023 došlo k významným změnám v zákoně o pobytu cizinců. Novela zákona primárně implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady o modré kartě a také reflektuje některé požadavky praxe vzešlé z dosavadních poznatků při výkonu agendy…

Zákon o pobytu cizinců prošel zásadními změnami

Novela kromě implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady o modré kartě do českého zákona o pobytu cizinců přináší i další zásadní změny, které jsou platné od 1. července 2023.

NSS podpořil inspekci práce v jednodušších kontrolách nelegálního outsourcingu

Zastřené zprostředkování zaměstnání, tedy pronajímání pracovní síly bez licence agentury práce, je nejskloňovanějším pracovněprávním přestupkem poslední doby. Je poměrně nový, oběma zúčastněným stranám – pseudo agentuře i objednateli pracovníků –…

Novela zákoníku práce: další změny podmínek pro „dohodáře“

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti se v České republice těší velké popularitě. Aktualizovaná verze novely zákoníku práce, kterou před pár dny zveřejnila vláda, přináší několik dalších úprav původního návrhu.

Novela zákoníku práce: pravidla home office se významně změnila

Návrh novely zákoníku práce míří do Poslanecké sněmovny. Od podzimu minulého roku, kdy byl návrh poprvé zveřejněn, doznal značných změn, mimo jiné i v oblasti pravidel pro práci z domova. Změny lze z pohledu zaměstnavatelů hodnotit velmi pozitivně.

Stát si usnadní odhalování švarcsystému

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zásadně změnit definici nelegální práce. Pro závěr o protiprávnosti vztahu by už neměla být rozhodná délka výkonu práce. Smyslem změny je ulehčit práci kontrolním institucím při odhalování švarcsystému.…