Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí čekají další změny

Od 1. července 2024 dojde v zákoně o zaměstnanosti k poměrně významným změnám, které se dotknou cizinců ze zemí mimo Evropskou unii bez volného přístupu na trh práce. Novelizací projdou primárně procesy spojené s oznamováním volných pracovních míst…

Chystané novinky v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) předložilo návrh změn týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Novela zákona o zaměstnanosti obsahuje nové podmínky výplaty příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a…

Zrušení další dohodnuté práce přesčas a jiné pracovně-právní změny ve zdravotnictví

Začátek roku přinesl nové podmínky pro výkon práce zdravotníků. Novela zákoníku práce reaguje zejména na rozsáhlé protesty zdravotnických zaměstnanců proti nedávnému rozšíření přesčasů ve zdravotnictví i na další požadavky, které intenzivně…

Definice nelegální práce a podmínky agenturního zaměstnávání se mění

Od 1. ledna 2024 je účinná novela zákona o zaměstnanosti, která přináší zejména změny v oblasti zaměstnanosti a pravidel pro činnost agentur práce. Mezi nejvíce diskutované změny patří na poslední chvíli do zákona opětovně zařazená nová definice…

Konsolidační balíček z pohledu pracovního práva

Zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů neboli tzv. konsolidační balíček přináší nejednu změnu také v oblasti pracovního práva, především ve smyslu nových povinností pro zaměstnavatele i zaměstnance. Největší změny se týkají dohod o provedení práce …

Valorizace minimální mzdy i zrušení rozvrhu dovolené. Další novely zákoníku práce na obzoru

Velká novela zákoníku práce sotva nabyla účinnosti a vláda již projednává další dvě samostatné novely. Podle návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) má dojít ke změně mechanismu navyšování minimální a zaručené mzdy, zrušení povinnosti…

Novela zákoníku práce nabyla účinnosti. Jaké změny přináší?

Dlouho diskutovaná novela zákoníku práce vstoupila až na několik ustanovení v účinnost 1. října. Nejvýznamnější změny se týkají zaměstnanců pracujících na základě dohod o provedení práce a o pracovní činnosti a úpravy práce z domova. Novela se…

Pravidla pro vydávání modrých karet se mění

Od 1. července 2023 došlo k významným změnám v zákoně o pobytu cizinců. Novela zákona primárně implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady o modré kartě a také reflektuje některé požadavky praxe vzešlé z dosavadních poznatků při výkonu agendy…