Cizinci z vybraných zemí od července nepotřebují pracovní povolení

Novela zákona o zaměstnanosti přinesla mimo jiné i  rozšíření výjimek z povinnosti cizinců mít pro účely práce v Česku patřičné povolení k zaměstnání, a to o kategorii „občané vybraných zemí“. Vláda nyní přijala nařízení, které konkretizuje…

Odhalování nelegální práce a zastřených agentur středem zájmu inspekce práce

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) provede každý rok téměř 20 tisíc kontrol. V roce 2023 jich bylo 19 977, tedy o 1,5 tisíce více než v předchozím roce. Největší počet kontrol se zaměřil na dodržování bezpečnosti práce. Významný podíl zaujímaly také…

Informační povinnost zaměstnavatelů vůči úřadu práce bude možno splnit pouze elektronicky

V návaznosti na rozsáhlou novelu zákona o zaměstnanosti představilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nový plán digitalizace za účelem zjednodušení administrativy a zlepšení služeb. Tato digitalizace zásadně změní způsob plnění informační…

„Flexinovela“ zákoníku práce zamířila do připomínkového řízení

Flexibilní novela zákoníku práce, nedávno představená ministrem práce a sociálních věcí, již byla zaslána oficiálním připomínkovým místům k vyjádření. Jejím hlavním cílem je zvýšení flexibility pracovněprávních vztahů, větší konkurenceschopnost…

Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí čekají další změny

Od 1. července 2024 dojde v zákoně o zaměstnanosti k poměrně významným změnám, které se dotknou cizinců ze zemí mimo Evropskou unii bez volného přístupu na trh práce. Novelizací projdou primárně procesy spojené s oznamováním volných pracovních míst…

Chystané novinky v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) předložilo návrh změn týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Novela zákona o zaměstnanosti obsahuje nové podmínky výplaty příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a…

Zrušení další dohodnuté práce přesčas a jiné pracovně-právní změny ve zdravotnictví

Začátek roku přinesl nové podmínky pro výkon práce zdravotníků. Novela zákoníku práce reaguje zejména na rozsáhlé protesty zdravotnických zaměstnanců proti nedávnému rozšíření přesčasů ve zdravotnictví i na další požadavky, které intenzivně…

Definice nelegální práce a podmínky agenturního zaměstnávání se mění

Od 1. ledna 2024 je účinná novela zákona o zaměstnanosti, která přináší zejména změny v oblasti zaměstnanosti a pravidel pro činnost agentur práce. Mezi nejvíce diskutované změny patří na poslední chvíli do zákona opětovně zařazená nová definice…