Otázka vzniku stálé provozovny v případě dceřiných společností

Soudní dvůr EU (SDEU) se zabýval otázkou, jestli mateřské společnosti vznikne stálá provozovna pro účely DPH v jiném členském státě EU, kde sídlí její dceřiná společnost, která jí poskytuje marketingové a další služby.

Překročení mantinelů vyhledávací činnosti může mít dopad na prekluzi daně

Nejvyšší správní soud se v nedávném rozhodnutí vyjádřil k překročení mezí vyhledávací činnosti správcem daně, kdy vyhodnotil, že se již jednalo o daňovou kontrolu. To mělo zásadní vliv na uplynutí prekluzivní lhůty pro stanovení daně.

NSS otevřel cestu k doměření daně z transakcí s nespojenými osobami

Nejvyšší správní soud otevřel Pandořinu skřínku v rámci převodních cen, když svým rozhodnutím umožnil orgánům finanční správy doměřovat daň na základě celkové ziskovosti, tzn. nejen z transakcí se spojenými osobami, ale rovněž z transakcí s…

Úroky ze zadržovaných nadměrných odpočtů DPH: NSS vyjasnil spornou praxi

Nejvyšší správní soud se v aktuálním rozsudku vrací k tématu úroku ze zadržovaného nadměrného odpočtu na DPH. Tentokrát soud prohlásil za nezákonnou praxi správce daně, který v průběhu úročení dlouhodobě zadržovaného odpočtu DPH k 1. červenci 2017…

Jak na nečinnost správce daně

Řízení před správcem daně se mnohdy protáhne déle, než by si daňové subjekty přály. Jako každé řízení před orgánem veřejné správy však i toto řízení podléhá určitým pravidlům. Ve vztahu k daňovým řízením uveřejnilo ministerstvo financí pokyn o…

K otázce, co je a co není daňová kontrola

Nejvyšší správní soud se v nedávné době opakovaně vyjádřil k otázce, jaké postupy při správě daní je již potřeba považovat za daňovou kontrolu. Odpověď může mít zásadní vliv na úspěch či neúspěch v daňovém řízení. Soud naznačil, že v určitých…

Nejvyšší soud k vyplácení záloh na podíl na zisku

Nejvyšší soud v nedávném rozsudku (sp. zn. 27 Cdo 3330/2020) osvětluje nejasnosti ve výplatě záloh na podíl na zisku. Ačkoliv se rozsudek týká právní úpravy zákona o obchodních korporacích účinné do 31. prosince 2020, mohou být jeho závěry…

Je oprava zboží provedená v průběhu záruční doby službou za úplatu?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v případu C-605/20 Suzlon Wind Energy Portugal zabýval otázkou přefakturace nákladů za záruční opravu.

Povinnost přiznat daň u jednorázového plnění hrazeného ve splátkách

Soudní dvůr Evropské unie se v případu C-324/20 zabýval otázkou, kdy vzniká povinnost přiznat DPH při uskutečnění jednorázového plnění, které je hrazeno postupně v několika splátkách.

SDEU: Poplatky za „registraci“ k léčebným procedurám mohou být osvobozené od DPH

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval, zda je možné považovat konzultace za účelem předepsání léčebných procedur za činnosti úzce související s poskytováním lékařských a zdravotních služeb, které jsou osvobozeny od DPH.

NSS k prokázání osvobození od DPH při dodání zboží do EU

Nejvyšší správní soud rozhodoval v otázce prokázání osvobození dodání zboží do EU jinému odběrateli než tomu, kterého společnost deklarovala v souhrnném hlášení. Naznačil, že chybná identifikace odběratele zboží v EU ještě nemusí znamenat odepření…

Spor o povinnost přecenit zálohy na konci účetního období

Nejvyšší správní soud se zabýval otázkou, zda má daňový subjekt povinnost k rozvahovému dni přecenit zaúčtované zálohy na nákup dlouhodobého majetku poskytnuté v cizí měně. Správce daně při daňové kontrole rozhodl, že tato povinnost platí, a…