Finanční správa motivovala úředníky odměnou za doměřenou daň, NSS to zkritizoval

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k možné podjatosti zaměstnanců finančního úřadu, který daňovému subjektu doměřil daň za pochybení v oblasti odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Finanční správa totiž začátkem roku 2016 vydala pravidla pro…

Provozování bankomatů nelze osvobodit od DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu Cardpoint (C-42/18) judikoval, že služby spočívající v uvádění bankomatů do provozu a zajišťování jejich chodu včetně vkládání peněz a instalace softwaru i hardwaru nepředstavují „operace týkající se…

SDEU: Německá srážková daň z dividend placených penzijním fondům je v rozporu s…

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) nedávno vydal přelomový rozsudek týkající se německé srážkové daně z dividend vyplácených zahraničním penzijním fondům. Podle soudu tato srážková daň narušuje svobodu volného pohybu kapitálu a je tak neslučitelná s…

Porušení pravidel pro zastupování společnosti statutárním orgánem a jeho následky

V praxi se lze poměrně často setkat s případem, kdy podle zápisu v obchodním rejstříku mají za společnost jednat alespoň dva jednatelé, ale obchodní smlouvu podepíše jen jeden z nich. Je smlouva uzavřená takovým způsobem pro někoho závazná? A pokud…

Neoprávněné stažení firemních dat na flashdisk je zvlášť hrubým porušením povinností…

Nejvyšší soud se postavil na stranu zaměstnavatele, který okamžitě zrušil pracovní poměr se zaměstnancem, jenž si neoprávněně stáhnul 2,2 GB pracovních dat na svůj flashdisk. To je pro všechny zaměstnavatele dobrá zpráva, závěr ale nejde…

Za únik dat se platí

Historicky jednu z nejvyšších pokut za porušování ochrany osobních údajů, 1,5 milionu korun, obdržel loni známý internetový obchod, když neuhlídal osobní údaje svých zákazníků včetně hesel k jejich uživatelským účtům. Letos na něj dopadl navazující…

Nakoupené IT služby z hlediska stanovení převodních cen

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k roli srovnávací analýzy v rámci důkazního řízení u případu, který se týkal stanovení převodních cen. Mimo jiné souhlasil s použitím techniky posouzení adekvátnosti nákladů, která spočívala v porovnání…

NSS: Osvobozený prodej akcií hrazený osvobozenou výplatou dividend je zneužitím práva

Nejvyšší správní soud (NSS) v listopadovém rozsudku potvrdil, že transakce spočívající v osvobozeném prodeji akcií s následnou úhradou kupní ceny pomocí osvobozené výplaty dividend neměla jiné ekonomické zdůvodnění než získání daňové výhody. Na…

Základ daně ze závislé činnosti vyslaných zahraničních zaměstnanců se „superhrubuje“…

Odměna tzv. expatů v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly hrazená částečně formálně-právním zaměstnavatelem v zahraničí a částečně ekonomickým zaměstnavatelem v České republice se pro stanovení základu daně navyšuje o tzv. fiktivní pojistné…

Spor o odpočet DPH pronajímatel prohrál

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k otázce uplatnění odpočtu DPH v krácené výši v případě opravy vzduchotechniky v budově, v níž žalobce pronajímal nebytové prostory jak s DPH, tak bez daně. Podle soudu kvůli neprokázané souvislosti mezi…

Aktuální rozhodovací praxe SDEU ve věcech ochrany osobních údajů

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal několik rozhodnutí týkajících se ochrany osobních údajů. Některá se v určitých ohledech odchylují od současného přístupu českého Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) nebo od předchozí rozhodovací praxe SDEU.

Jak je to s lhůtou pro stanovení daně při mezinárodním dožádání?

Mezinárodní dožádání má vliv na běh lhůty pro stanovení daně. U lhůt, jejichž běh započal před rokem 2014, to platí pouze u některých daní. Nejvyšší správní soud (NSS) ve své judikatuře dovodil, že existuje zásadní rozdíl mezi DPH a daní z příjmů.…