Z judikatury
8. 10. 2019

Sex jako pracovní úraz? Zatím jen ve Francii

Médii hýbe nedávný případ, kdy francouzský soud uznal úmrtí zaměstnance při sexu na služební cestě za pracovní úraz. Na odpovědnosti zaměstnavatele nic nezměnil ani fakt, že k události došlo v pozdních večerních hodinách mimo hotel, který…

Z judikatury
8. 10. 2019

DPH a prodej pozemků s budovami k demolici

Soudní dvůr Evropské unie se nedávno opět zabýval otázkou dodání pozemku, na němž stojí budova, která má být stržena, aby na jejím místě byla zahájena nová výstavba. Nový rozsudek ve věci C – 71/18 KPC Herning však přinesl jiné závěry než obdobný…

Z judikatury
8. 10. 2019

Není chodník jako chodník

Ústavní soud nedávno vydal nález, ve kterém posuzoval, v jakých případech se chodník považuje za samostatnou věc v právním slova smyslu a kdy je naopak součástí pozemku. Ve svém nálezu zvrátil dosavadní rozhodnutí soudů nižších instancí.

Z judikatury
4. 9. 2019

Jak na DPH při předčasném ukončení leasingové smlouvy

Nová judikatura Soudního dvora Evropské unie potvrzuje, že platby účtované za předčasné ukončení smluv nemusí být automaticky považovány za plnění, která nejsou předmětem DPH. Platí to i v případech, kdy jde o platby smluvně definované jako náhrady…

Webdesign