Z judikatury

NSS k prokázání vědomé účasti na daňovém podvodu v řetězci dodávek

Nejvyšší správní soud (NSS) se zabýval odmítnutím nároku na odpočet DPH u společnosti z titulu její vědomé účasti na podvodu u DPH. V rozsudku shrnul judikaturní rámec pro posuzování podvodu v oblasti DPH.

Příkaz mateřské společnosti – jak to vidí NSS?

Příkazem mateřské společnosti finanční úřad rozumí jakékoliv ovlivnění nezávislé transakce spojeným podnikem, zpravidla mateřskou společností. Příkladem může být nařízení prodeje zboží odběratelům dceřiné společnosti ze strany její mateřské…

Do kdy můžete podat dodatečné daňové přiznání na nižší daň?

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ukončil dlouholetý spor finanční správy a daňových subjektů ohledně délky lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání na nižší daň. Přiklonil se přitom na stranu daňových subjektů, čímž zcela obrátil…

Zneužití práva v oblasti nájmu nemovitých věcí a DPH

Městský soud v Praze rozhodl v otázce rozlišení nájmu nemovitosti a ubytovací služby a dopadu na režim DPH. V daném případě uzavřel, že se jednalo o zneužití práva.

Prokázání manažerských služeb a zásada legitimního očekávání

Nejvyšší správní soud v srpnu uzavřel kauzu týkající se daňové uznatelnosti manažerských služeb. Podrobně v ní ozřejmil povinnosti poplatníka při dokládání služeb a také otázku, co může poplatník s ohledem na dřívější úspěšné obhájení nákladu při…

Jaký režim DPH uplatnit u neoprávněného odběru elektřiny?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) ve věci C-677/21 Fluvius Antwerpen rozhodoval o tom, zda neúmyslná dodávka elektřiny uskutečněná v důsledku protiprávního jednání třetí osoby představuje pro sdružení obcí zdanitelné dodání elektřiny realizované v…

NSS: reklamní služby a nárok na odpočet DPH

V rozsudku 8 Afs 111/2022–36 posuzoval Nejvyšší správní soud, do jaké míry daňový subjekt unesl své důkazní břemeno v případě přijatých reklamních služeb, které měly být realizovány v rámci motocyklových závodů, mj. i na dresu závodníka, který z…

NSS podpořil inspekci práce v jednodušších kontrolách nelegálního outsourcingu

Zastřené zprostředkování zaměstnání, tedy pronajímání pracovní síly bez licence agentury práce, je nejskloňovanějším pracovněprávním přestupkem poslední doby. Je poměrně nový, oběma zúčastněným stranám – pseudo agentuře i objednateli pracovníků –…

Změna obchodního modelu pohledem převodních cen

Nejvyšší správní soud (NSS) zkoumal, zda správce daně správně stanovil referenční cenu u poskytování služeb mezi spojenými osobami při změně obchodního modelu. Za pravdu dal daňovému subjektu.

SDEU: Oprava odpočtů DPH u vyřazeného zboží

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl ve věci úprav odpočtu u vyřazeného zboží, které nadále již nebylo vhodné k dalšímu použití z důvodu opotřebení, vad a zastaralosti. Daňový subjekt obhájil neprovedení úpravy odpočtu DPH u vyřazeného zboží,…

NSS: Společenské akce pro klienty nejsou daňově uznatelné

Společnost uspořádala setkání s klienty při příležitosti oslavy výročí svého vzniku s doprovodným programem nazvaným „20 let – akce pro klienty – společenské setkání – prioritou je relaxovat, užívat si a zkoušet zajímavé aktivity“. Nejvyšší správní…

SDEU k režimu DPH u dodání elektřiny na dobíjecí stanici

Soudní dvůr Evropské unie v aktuálním rozsudku konstatoval, že dobíjení elektrických vozidel a poskytování souvisejících služeb tvoří komplexní plnění spočívající v dodání zboží.