Výsledek vyhledávání: "#NSS"
Nalezeno 74 výsledků
Z judikatury
5. 3. 2019

Trestání v daních

Nejvyšší správní soud v nedávném rozsudku potvrdil, že pokuta za opožděné podání daňového přiznání má povahu trestní sankce. Je-li to pro „pachatele“ příznivější, uplatní se při ukládání pokuty navzdory výslovným přechodným ustanovením pozdější…

Jana Fuksová
Petr Janíček
Z judikatury
6. 2. 2019

NSS: ručení nemá přednost před odebráním nároku na odpočet DPH

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém nedávném rozsudku konstatoval, že ručení za DPH neodvedenou dodavatelem nemá univerzální přednost před odebráním nároku na odpočet. To má oproti ručení nepříjemné důsledky v podobě úroků z prodlení a penále.…

Viktor Dušek
Jana Fuksová
Karolína Tomsová
Z judikatury
7. 11. 2018

Uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj u klinických studií

Nejvyšší správní soud (NSS) v nedávném rozsudku posoudil odpočet na výzkum a vývoj jako neoprávněný z toho důvodu, že neshledal v projektu prvek novosti. NSS posuzoval třetí fázi klinického výzkumu a konstatoval, že projekt měl charakter poskytování…

Hana Čuříková
Lucie Petanová
Daně
7. 11. 2018

Soudy zpřesňují podmínky úroku z neoprávněného jednání správce daně

Vítězný spor s finančním úřadem může být kompenzován přiznáním úroku z neoprávněného jednání správce. Jeho výše odpovídá repo sazbě České národní banky zvýšené o 14 procentních bodů, aktuálně tedy činí 15,5 % ročně. V některých případech může být až…

Jana Fuksová
Josef Riesner
Webdesign