NSS: Řetězení daňových ztrát je nepřípustné

Nejvyšší správní soud (NSS) se zabýval otázkou, zda je opakované prodlužování lhůty pro stanovení daně, které může v případě pravidelně se opakujících daňových ztrát probíhat donekonečna, zákonné. NSS přípustnost řetězení daňových ztrát odmítl (8…

Ústavní soud se zabýval kurzy u pořízení cenných papírů

Až k Ústavnímu soudu (ÚS) doputovala stížnost poplatníka ohledně přepočítání pořizovací ceny cenných papírů v případě, kdy k jejich prodeji dochází v jiném zdaňovacím období, než byly pořízeny. ÚS potvrdil správnost použitých výkladových metod…

Kdo je osobou povinnou odvést DPH při dovozu – deklarant, nebo vlastník zboží?

Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl, že osobou, které vzniká povinnost odvést daň při dovozu zboží ze země mimo EU, je deklarant, resp. držitel režimu. Podle soudu projevuje podáním celního prohlášení vůli, aby bylo zboží propuštěno do určitého…

NSS: Pouhé prokázání podvodu nestačí k odejmutí nároku na odpočet

Nejvyšší správní soud (NSS) se už po několikáté zabýval podvodem na DPH a tím, za jakých podmínek lze usoudit, že příjemce zdanitelného plnění věděl, nebo vědět měl a mohl, že se tohoto podvodu účastní, a správce daně mu tak může zamítnout nárok na…

Další český případ u SDEU: Existuje nárok na odpočet DPH, pokud není znám poskytovatel plnění?

Nejvyšší správní soud (NSS) předložil Soudnímu dvoru Evropské unie (SDEU) dva dotazy týkající se nároku na odpočet DPH. Jedná se o případ, kdy příjemce zdanitelného plnění neprokázal, kým mu byly poskytnuty reklamní služby, ze kterých si uplatnil…

NSS odmítl dvojí zdanění při postoupení smluvních sankcí

Nejvyšší správní soud (NSS) určil, o jaké částky se zvyšuje základ daně při postoupení smluvních sankcí. Podle NSS se základ daně zvyšuje pouze o skutečné příjmy, nikoli o celou hodnotu postoupených smluvních sankcí. Současně je ztráta z postoupení…

NSS se vyjádřil k oblastem, jež jsou stále častěji v hledáčku daňových kontrol

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém nedávném rozsudku (7Afs 472/2018) potvrdil závěry správce daně a Krajského soudu v Ústí nad Labem. Mimo jiné posuzoval prokázání daňové uznatelnosti poskytnutých poradenských a konzultačních služeb mezi…

NSS: Náhrada mzdy za dovolenou patří do odpočtu na výzkum a vývoj

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k hojně diskutované problematice zahrnutí náhrad mzdy za dovolenou do nákladů uplatněných v rámci odpočtu na výzkum a vývoj (rozsudek 1 Afs 429/2018). Závěr soudu zní: náhrady do odpočtu patří.