NSS: Náhrada mzdy za dovolenou patří do odpočtu na výzkum a vývoj

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k hojně diskutované problematice zahrnutí náhrad mzdy za dovolenou do nákladů uplatněných v rámci odpočtu na výzkum a vývoj (rozsudek 1 Afs 429/2018). Závěr soudu zní: náhrady do odpočtu patří.

Překvapivé rozhodnutí NSS v oblasti zdaňování příjmů z prodeje cenných papírů fyzickými osobami

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k tomu, jak má fyzická osoba postupovat v případě určení daňového základu při prodeji cenných papírů v cizí měně (2 Afs. 4/2019 -38). Jeho závěr zní: zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkovi zvolit způsob…

Finanční správa motivovala úředníky odměnou za doměřenou daň, NSS to zkritizoval

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k možné podjatosti zaměstnanců finančního úřadu, který daňovému subjektu doměřil daň za pochybení v oblasti odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Finanční správa totiž začátkem roku 2016 vydala pravidla pro…

Nejvyšší soud: zaměstnanec může nést osobní odpovědnost za neplatnou výpověď

Nejvyšší soud nedávným rozhodnutím otevřel téma odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou udělením neplatné výpovědi. V rozsudku stanovil, že postačí, když je neplatná výpověď důležitou, nikoli nezbytně jedinou příčinou škody.

NSS k prokázání dodání do jiného členského státu a zneužití práva

O zneužití práva se v posledních dnech mluví především v souvislosti s přijetím daňového balíčku. Dle novelizovaného daňového řádu, ve kterém je definice zakotvena, půjde o zneužití práva u transakcí, jejichž převažujícím účelem (nikoliv hlavním,…

Trestání v daních

Nejvyšší správní soud v nedávném rozsudku potvrdil, že pokuta za opožděné podání daňového přiznání má povahu trestní sankce. Je-li to pro „pachatele“ příznivější, uplatní se při ukládání pokuty navzdory výslovným přechodným ustanovením pozdější…

NSS: Přechod daňových povinností je při odštěpení společnosti možný

Nejvyšší správní soud v rozporu s předcházející judikaturou souhlasil s možností přechodu daňové povinnosti v rámci rozdělení společnosti i při odštěpení, kdy daná společnost nezaniká. Zdůvodnil to změnou v legislativě k 1. lednu 2014.

NSS: ručení nemá přednost před odebráním nároku na odpočet DPH

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém nedávném rozsudku konstatoval, že ručení za DPH neodvedenou dodavatelem nemá univerzální přednost před odebráním nároku na odpočet. To má oproti ručení nepříjemné důsledky v podobě úroků z prodlení a penále.…