Důkazní břemeno u přijaté reklamní služby daňový subjekt (znovu) neunesl

Nejvyšší správní soud rozhodl v neprospěch daňového subjektu a zamítl kasační stížnost týkající se sporu o odepření nároku na odpočet DPH u přijaté reklamní služby. Podle něj nemůže být nárok na odpočet DPH uplatněn, jestliže nebyl prokázán takový…

Úrok z úroků v daňovém řízení

Nejvyšší správní soud v nedávném rozsudku potvrdil, že za pozdě přiznané a vyplacené úroky z neoprávněného jednání správce daně náleží daňovým subjektům kompenzace – opět v podobě úroku z neoprávněného jednání správce daně. Jeho roční výše do konce…

NSS opět krotí správce daně v jeho snaze vybrat daň za každou cenu

Nejvyšší správní soud zveřejnil dlouho očekávaný rozsudek ve věci farmaceutické společnosti ELI LILLY ČR, s.r.o., která se týkala fakturace nákladů na marketing a distribuci. Společnost se jimi snažila dosáhnout minimální ziskovosti v souladu s…

Uplatnění časového testu při zdanění příjmů z prodeje původně družstevního bytu

Pokud zamýšlíte prodat byt, který byl družstevní, než jste se stali jeho vlastníky, dejte si pozor na počítání časového testu. Dobu členství v bytovém družstvu není možné zahrnout do časového testu pro získání nároku na osvobození příjmů z prodeje.

NSS odmítl nárok na odpočet DPH z pořízení movitých věcí po koupi obchodního závodu

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve sporu o odepření nároku na odpočet DPH z titulu pořízení movitých věcí, po kterém následovala koupě obchodního závodu od stejného dodavatele. Pořízení věcí daňovým subjektem a…

NSS se vyjádřil k fakturaci služeb, která obsahovala nedaňové náklady

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil, že nedaňové náklady nemohou být považovány za daňové jen proto, že daňový subjekt tyto náklady navýšené o ziskovou přirážku vyfakturuje mateřské společnosti v rámci poskytování služeb.

NSS se opět zastal daňového subjektu před finanční správou

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil, že samotná úhrada na nezveřejněný bankovní účet nezakládá automatické ručení příjemce zdanitelného plnění. Vždy musí být zároveň prokázáno, že daňový subjekt věděl nebo mohl vědět, že daň nebude řádně odvedena.

NSS: Nárok na odpočet u vstupů prokazuje vždy daňový subjekt

Nejvyšší správní soud (NSS) se u subjektu, který poskytuje jak osvobozené zdravotní služby bez nároku na odpočet, tak služby zdanitelné, zabýval prokazováním vazby nároku na odpočet na konkrétní plnění na výstupu (2 Afs 232/2020-70). Dotkl se také…