Výsledek vyhledávání: "#NSS"
Nalezeno 62 výsledků
Z judikatury
8. 8. 2018

Při šetření daňových podvodů se vyplatí aktivní obrana

Nejvyšší správní soud (NSS) přináší nový úhel pohledu na prokázání účasti daňového subjektu na transakcích zasažených daňovým podvodem. Ve svém nedávném rozsudku (sp. zn. 9 Afs 194/2017) sice zůstal konstantní s předchozí judikaturou v otázce…

Martina Valachová
Karolína Tomsová
Z judikatury
2. 7. 2018

Kdy hrozí superhrubá mzda u benefitů od třetích osob?

Krajský soud v Hradci Králové se nedávno zabýval zaměstnaneckými benefity z pohledu zákona o daních z příjmů v situaci, kdy benefity poskytovala třetí strana. Rozhodnutí soudu má dopad na stanovení superhrubé mzdy u zaměstnanců. Krajský soud v…

Iva Krákorová
Mária Marhefková
Daně
10. 5. 2018

Jak na svědky v rámci daňové kontroly?

Svědecká výpověď je vedle dokumentace jedním z nejčastějších a nejdůležitějších důkazních prostředků. Pokud správce daně neoprávněně odmítne svědka vyslechnout, může to mít za následek až nezákonnost platebních výměrů. Jaké má tedy správce daně…

Jana Fuksová
Josef Riesner
Z judikatury
10. 5. 2018

Důkazní břemeno v oblasti zjištěných mank

Nejvyšší správní soud (NSS) se v rozsudku č. j. 1 Afs 327/2017 mimo jiné krátce zabýval doměřením daně z přidané hodnoty z manka vykázaného na základě provedených inventur. Rozsudek poodkrývá, jak na zjištěná manka nahlíží česká daňová správa a jak…

Veronika Výborná
Marcela Hýnarová
Z judikatury
10. 5. 2018

Přednost obsahu před formou u odpočtu na výzkum a vývoj neplatí

Nejvyšší správní soud (NSS) v rozsudku 3Afs 304/2016 – 37 opětovně potvrdil, že splnění formálních náležitostí dle zákona o daních z příjmů je základní podmínkou pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj. Pokud daňový subjekt tyto podmínky…

Hana Čuříková
Jakub Hauerland
Webdesign