Odpis oceňovacího rozdílu vzniklého při přeměně součástí nákladové základny u převodních cen

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal rozsudek, který může znamenat změnu v chápání oceňovacích rozdílů vzniklých při přeměně. Lze od českých správních soudů v budoucnu očekávat zohlednění ekonomické reality v rámci převodních cen?

Aktuální vývoj v Pilíři 1

OECD zveřejnila doplňující informace k pravidlům pro stanovení tržní ceny u marketingových a distribučních činností (tzv. částka B) v zemích s nízkou kapacitou (jurisdikce, které mají…

NSS ke stanovení referenční ceny

Nejvyšší správní soud při posuzování převodních cen zdůraznil, že je nezbytné rozlišovat mezi hypotetickým odhadem podepřeným logickou racionální úvahou a ekonomickou zkušeností na jedné straně, a hypotetickou možností získat požadovanou…

Příkaz mateřské společnosti – jak to vidí NSS?

Příkazem mateřské společnosti finanční úřad rozumí jakékoliv ovlivnění nezávislé transakce spojeným podnikem, zpravidla mateřskou společností. Příkladem může být nařízení prodeje zboží odběratelům dceřiné společnosti ze strany její mateřské…

Co přináší návrh směrnice o převodních cenách?

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice o převodních cenách, která sjednocuje postup při uplatňování pravidel převodních cen v EU z hlediska vymezení spřízněných osob a pravidel pro stanovení obvyklé

Změna obchodního modelu pohledem převodních cen

Nejvyšší správní soud (NSS) zkoumal, zda správce daně správně stanovil referenční cenu u poskytování služeb mezi spojenými osobami při změně obchodního modelu. Za pravdu dal daňovému subjektu.

NSS otevřel cestu k doměření daně z transakcí s nespojenými osobami

Nejvyšší správní soud otevřel Pandořinu skřínku v rámci převodních cen, když svým rozhodnutím umožnil orgánům finanční správy doměřovat daň na základě celkové ziskovosti, tzn. nejen z transakcí se spojenými osobami, ale rovněž z transakcí s…

Ekonomické otřesy dopadají i na převodní ceny

Mezi hlavní ekonomická témata roku 2022 patří inflace. Podniky se musí vyrovnávat také s dopady vysokých cen vstupů i narušených dodavatelských řetězců. Nepříznivých faktorů je ale více. Zpomalující ekonomika otevřela řadu nových otázek i v oblasti…