Příkaz mateřské společnosti – jak to vidí NSS?

Příkazem mateřské společnosti finanční úřad rozumí jakékoliv ovlivnění nezávislé transakce spojeným podnikem, zpravidla mateřskou společností. Příkladem může být nařízení prodeje zboží odběratelům dceřiné společnosti ze strany její mateřské…

Co přináší návrh směrnice o převodních cenách?

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice o převodních cenách, která sjednocuje postup při uplatňování pravidel převodních cen v EU z hlediska vymezení spřízněných osob a pravidel pro stanovení obvyklé

Změna obchodního modelu pohledem převodních cen

Nejvyšší správní soud (NSS) zkoumal, zda správce daně správně stanovil referenční cenu u poskytování služeb mezi spojenými osobami při změně obchodního modelu. Za pravdu dal daňovému subjektu.

NSS otevřel cestu k doměření daně z transakcí s nespojenými osobami

Nejvyšší správní soud otevřel Pandořinu skřínku v rámci převodních cen, když svým rozhodnutím umožnil orgánům finanční správy doměřovat daň na základě celkové ziskovosti, tzn. nejen z transakcí se spojenými osobami, ale rovněž z transakcí s…

Ekonomické otřesy dopadají i na převodní ceny

Mezi hlavní ekonomická témata roku 2022 patří inflace. Podniky se musí vyrovnávat také s dopady vysokých cen vstupů i narušených dodavatelských řetězců. Nepříznivých faktorů je ale více. Zpomalující ekonomika otevřela řadu nových otázek i v oblasti…

KS: Správce daně nesprávně uplatnil úpravu převodních cen na transakce mezi nespřízněnými osobami

Krajský soud v Hradci Králově dal za pravdu daňovému subjektu ve sporu se správcem daně, který bez opory v zákoně část transakcí dané společnosti vůči třetím nezávislým subjektům označil za řízené transakce. Následně správce daně nesprávně doměřil…

Německo: nová směrnice na převodní ceny

Převodní ceny jsou horkým tématem v době, kdy ministerstva financí všech států budou hledat prostředky pro pokrytí vysokých rozpočtových schodků. Německé spolkové ministerstvo financí…

Převodní ceny: jinak spojené osoby a obvyklá cena

V nedávné době uzavřel Nejvyšší správní soud (NSS) několik případů posuzujících oblast jinak spojených osob. Jedná se o pojem z oblasti převodních cen mezi společnostmi ve skupině.