Zpět na výpis

Aktuální vývoj v Pilíři 1

OECD zveřejnila doplňující informace k pravidlům pro stanovení tržní ceny u marketingových a distribučních činností (tzv. částka B) v zemích s nízkou kapacitou (jurisdikce, které mají omezené zdroje a data). Jasnější je i otázka načasování podpisu mnohostranné dohody.

Pilíř 1 stanoví pravidla, jak přerozdělit část zisku největších a nejziskovějších nadnárodních skupin do zemí prodeje zboží nebo spotřeby služby (tzv. částka A), bez ohledu na to, zda mají v zemi prodeje zastoupení. Součástí Pilíře 1 je i stanovení pravidel, jak přiřazovat procentní ziskové marže (tzv. částka B) marketingovým a distribučním činnostem v zemi prodeje zboží nebo spotřeby služby. Pravidla pro stanovení částky B by mělo být možné použít bez ohledu na velikost skupiny. Naleznete je ve zprávě OECD z února 2024, o které jsme vás informovali zde. Součástí jsou i pravidla pro zvýhodněný a zjednodušený přístup ke stanovení částky B, která jsou nyní začleněna do Pokynů OECD k převodním cenám (pokyny části B v příloze k části IV).  

OECD nyní vydala doplnění zprávy se seznamem zemí, které na základě současných ekonomických ukazatelů (rating země BBB+ a nižší) mohou tento postup použít, a také seznam zemí, které vyjádřily předběžné rozhodnutí této možnosti využít (např. Brazílie, Argentina z velkých ekonomik nebo Ukrajina, Srbsko ze zemí evropských), s možností zavedení těchto pravidel již od roku 2025. Ostatní země inkluzivního rámce by měly tento postup respektovat tak, aby v těchto zemích nedocházelo k dalšímu zdanění zisků zdaněných v rámci částky B. 

OECD na konci května zároveň informovala, že se blíží k dokončení všech dokumentů vztahujících se k Pilíři 1, s cílem otevřít mnohostrannou dohodu k podpisu na konci června 2024. Implementací pravidel Pilíře 1 (především částky A) řada zemí podmiňuje svůj závazek nezavádět digitální daně.