Tipy a triky

Kdy je opravdu nutné podat dodatečné přiznání k DPH

Opravy již podaných daňových přiznání k DPH nejsou v praxi ničím neobvyklým. Mnohdy daňové doklady v období, do kterého náleží, nemáme k dispozici nebo je jednoduše zapomeneme zahrnout. Proto se pojďme podívat na situace, kdy máme povinnost podat…

DPH z hlediska různých možností poskytnutí firemního vozu zaměstnanci

Poskytování firemních vozů zaměstnancům také k soukromému využití je stále častějším benefitem. Jaké dopady z pohledu DPH má na zaměstnavatele poskytnutí vozu zdarma? Mění se situace, pokud je automobil poskytnut zaměstnanci za úplatu? A jaké změny…

Zásady správy daní: neveřejnost, mlčenlivost a shromažďování osobních údajů

Některé procesní zásady, jako je zásada zákonnosti, rychlosti či hospodárnosti, se uplatňují v různých oblastech veřejného práva. Jiné jsou však typické pro správu daní, například zásada mlčenlivosti, neveřejnosti a shromažďování osobních údajů,…

Zásady správy daní: vstřícnost a slušnost v daňovém řízení

Podle zásady vstřícnosti a slušnosti by se správce daně měl snažit vyjít vstříc osobám zúčastněným na správě daní. Zároveň by se obě strany měly během daňového řízení vyvarovat jakýchkoliv nezdvořilostí. Je tato zásada „pouhým“ odrazem etikety ve…

Lze prominout penále při zneužití daňového práva?

Případy zneužití práva nejsou v daních žádnou novinkou. Je možné u těchto kauz s úspěchem žádat o prominutí alespoň části penále vyplývajícího z doměření daně? Může finanční úřad nevyhovět právě z důvodu, že došlo ke zneužití práva?

Zásady správy daní: volné hodnocení důkazů a legitimní očekávání

V daňovém řízení většinou figuruje velké množství důkazů. Některé předloží sám daňový subjekt, jiné zajistí správce daně. Ten má potom za úkol důkazy posoudit a vyhodnotit jejich významnost. Může ale důkazy hodnotit svévolně?

Zásady správy daní: rychlost a hospodárnost

Zásady správy daní nejsou jen abstraktními mantinely, ale vychází z nich celá škála konkrétních výhod pro daňové subjekty, které se hodí mít na paměti, když na dveře zaklepe finanční úřad.

Zásady správy daní: zákonnost, legální licence a zdrženlivost a přiměřenost

V říjnových Daňovkách jsme se věnovali základním zásadám správy daní a proč se je vyplatí znát. Dnes se podrobněji podíváme na zásadu zákonnosti, zásadu legální licence a zásadu zdrženlivosti a přiměřenosti.

Zásady správy daní jako základní hranice daňového řízení

Daňový řád je základním předpisem upravujícím správu daní. V dílčích aspektech jej modifikují zákony o jednotlivých daních. Základem daňového procesu jsou zásady správy daní. Veškerá ustanovení daňového řádu by se měla vykládat v duchu těchto zásad.…

Na co si dát pozor při mezinárodním dožádání v daňovém řízení?

V průběhu daňového řízení se může stát, že správce daně bude chtít doplnit dokazování za hranicemi České republiky. Jednou z forem je mezinárodní dožádání, kdy tuzemský správce daně požádá zahraničního o provedení dokazování v zahraničí (typicky…

Jak dlouho může finanční úřad prověřovat správnost přiznané daně?

Finanční úřad zjistí určité nesrovnalosti ve vašem daňovém přiznání. Hrozí, že by tvrzená daň mohla být zvýšena. Kontrola se ale táhne dlouhé roky a její konec je v nedohlednu. Jak dlouho může správce daně měnit vámi přiznanou daň? Za jakých…

Haló, tady finanční úřad – jak na neformální komunikaci se správcem daně

Píše vám správce daně e-maily? Telefonuje vám? Přestože daňový řád upravuje pouze formální způsoby komunikace (datová schránka, listovní pošta atd.), nejsou e-maily a telefonáty ničím neobvyklým. Nabízí operativní a rychlejší způsob komunikace mezi…