Jak se bránit v daňovém řízení, když správce daně dělá mrtvého brouka?

Správce daně by měl v souladu se zásadou rychlosti řízení a procesní ekonomie postupovat bez zbytečných průtahů. Nicméně, ne vždy se tak děje. Proto se v dalším článku z rubriky Tipy a triky zaměřujeme na otázku, jak se proti nečinnosti správce daně…

Jak dlouho může trvat odvolací řízení?

Správce daně doměřil daň a vy s tím nesouhlasíte. Podáváte proto odvolání a doufáte, že se brzy dočkáte nápravy. Jak dlouho bude trvat, než odvolací orgán případ posoudí? Existují nějaké lhůty, které musí odvolací orgán dodržet? V rubrice Tipy a…

Jak rychle vrátí finanční úřad přeplatek či nadměrný odpočet?

Dodržovat lhůty musí nejen daňový subjekt, ale i správce daně. Jaké lhůty platí pro finanční úřad v případě, že vrací daňovému subjektu finanční prostředky? Čeho se může daňový subjekt dožadovat v případě, že správce daně lhůtu nedodrží? Přinášíme…

Prominutí příslušenství daně a posečkání – jaké platí lhůty?

Prominutí úroků z prodlení, penále, úroků z posečkání i samotné posečkání daně nabízí zajímavé možnosti, kterými můžete zmírnit negativní dopady doměření daně. Jaké pro jednotlivé žádosti platí lhůty? A do kdy o nich musí finanční úřad rozhodnout?

I finanční úřad musí dodržovat lhůty

Lhůty si musí hlídat nejen daňové subjekty, ale i správce daně. Tzv. propadné lhůty jsou lhůty, po jejichž uplynutí již není možné úkon učinit. Rozhodnutí vydaná správcem daně po jejich uplynutí jsou nezákonná. Lhůty, jejichž nedodržením se správce…

Úrok z prodlení: jak vzniká a jak ho snížit

Na konci června Česká národní banka znovu zvedla repo sazbu, tentokrát na 7 % p. a. To významně ovlivňuje i výši úroků podle daňového řádu. Úrok z prodlení se od 1. července 2022 počítá sazbou 15 % ročně. Rostou tak náklady související s opožděnou…

Jak prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání po uplynutí řádné lhůty?

Základní lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu za kalendářní rok 2021 již uběhly 1. dubna v případě tříměsíční lhůty, resp. 2. května v případě lhůty čtyřměsíční, které platí při elektronickém podání daňového přiznání. Poslední zákonná…

Konec daňové kontroly a co dál?

Proces daňové kontroly bývá někdy dlouhý, ale i sebedelší přezkoumávání jednou skončí. Podívejme se na to, jak ukončení kontroly probíhá, kdy je doměřená daň splatná, jak se proti závěrům kontroly bránit a na co dalšího nezapomenout.

Buď připraven aneb Jaké důkazy uchovávat pro případ, že na dveře zaklepe finanční…

V okamžiku příchodu finančního úřadu už může být pozdě přemýšlet nad tím, jaké podklady si měl daňový subjekt schovat. Podívejme se na to, které konkrétní důkazní prostředky může správce daně vyžadovat v návaznosti na předmět daňové kontroly.…

Kdy nese důkazní břemeno správce daně?

Finanční úřady často staví daňové subjekty do pozice, ve které musí prokázat celkovou správnost daně vykázané v daňovém přiznání. Důkazní břemeno obecně nese daňový subjekt, jsou však případy, kdy prokazovat musí správce daně. Pro zvolení vhodné…

Jak předkládat důkazy v daňovém řízení aneb Méně je někdy více

S žádostí o předložení důkazních prostředků se v rámci daňové kontroly jistě setkalo mnoho z vás. Přílišná horlivost v předkládání důkazů se však nemusí vždy vyplatit. Jaké konkrétní důkazní prostředky v jednotlivých fázích daňové kontroly je…

Koho tíží důkazní břemeno v daňovém řízení a proč je důležité to vědět

Otázka, kdo a kdy prokazuje v daňovém řízení, už potrápila nejeden daňový subjekt, ba dokonce i správce daně. Důkazní břemeno je totiž rozloženo mezi ně a v průběhu daňového řízení se obvykle střídavě přenáší z jednoho na druhého. Správné porozumění…