Tipy a triky

Zásady správy daní: volné hodnocení důkazů a legitimní očekávání

V daňovém řízení většinou figuruje velké množství důkazů. Některé předloží sám daňový subjekt, jiné zajistí správce daně. Ten má potom za úkol důkazy posoudit a vyhodnotit jejich významnost. Může ale důkazy hodnotit svévolně?

Zásady správy daní: rychlost a hospodárnost

Zásady správy daní nejsou jen abstraktními mantinely, ale vychází z nich celá škála konkrétních výhod pro daňové subjekty, které se hodí mít na paměti, když na dveře zaklepe finanční úřad.

Zásady správy daní: zákonnost, legální licence a zdrženlivost a přiměřenost

V říjnových Daňovkách jsme se věnovali základním zásadám správy daní a proč se je vyplatí znát. Dnes se podrobněji podíváme na zásadu zákonnosti, zásadu legální licence a zásadu zdrženlivosti a přiměřenosti.

Zásady správy daní jako základní hranice daňového řízení

Daňový řád je základním předpisem upravujícím správu daní. V dílčích aspektech jej modifikují zákony o jednotlivých daních. Základem daňového procesu jsou zásady správy daní. Veškerá ustanovení daňového řádu by se měla vykládat v duchu těchto zásad.…

Na co si dát pozor při mezinárodním dožádání v daňovém řízení?

V průběhu daňového řízení se může stát, že správce daně bude chtít doplnit dokazování za hranicemi České republiky. Jednou z forem je mezinárodní dožádání, kdy tuzemský správce daně požádá zahraničního o provedení dokazování v zahraničí (typicky…

Jak dlouho může finanční úřad prověřovat správnost přiznané daně?

Finanční úřad zjistí určité nesrovnalosti ve vašem daňovém přiznání. Hrozí, že by tvrzená daň mohla být zvýšena. Kontrola se ale táhne dlouhé roky a její konec je v nedohlednu. Jak dlouho může správce daně měnit vámi přiznanou daň? Za jakých…

Haló, tady finanční úřad – jak na neformální komunikaci se správcem daně

Píše vám správce daně e-maily? Telefonuje vám? Přestože daňový řád upravuje pouze formální způsoby komunikace (datová schránka, listovní pošta atd.), nejsou e-maily a telefonáty ničím neobvyklým. Nabízí operativní a rychlejší způsob komunikace mezi…

Co všechno se o sobě dozvíte díky nahlížení do daňového spisu

Finanční správa o vás ví víc, než si myslíte. Pro každý daňový subjekt vede příslušný správce daně spis, ve kterém zakládá rozličné dokumenty. Shrnujeme, co všechno můžete ve spisu najít a jak se k němu dostat.

Jakých úroků se domáhat u správce daně?

V průběhu správy daní může dojít k situaci, kdy budou daňovému subjektu (ať už legitimně nebo neoprávněně) zadržovány finanční prostředky, které by jinak měl k dispozici ke své podnikatelské činnosti. Jaké druhy úroků může v takovém případě daňový…

Mlčenlivost v daňovém řízení: Co na vás může říct správce daně a co naopak nesmíte…

Mlčenlivost v daňovém řízení je klíčovou zásadou, která chrání soukromí daňových subjektů a zabezpečuje důvěrnost informací předkládaných v daňovém řízení. Jaké meze a limity klade povinnost mlčenlivosti na správce daně a daňové subjekty?

Jaké jsou další možnosti obrany v daňovém řízení?

V předchozích článcích jsme popsali standardní cestu, jakou se bránit proti rozhodnutí správce daně, s nímž se daňový subjekt neztotožnil. Český právní řád nabízí také další možnosti, jak napravit nesprávná rozhodnutí správce daně. V daňovém řádu…

Nejvyšší správní soud jako poslední instance

Nejvyšší správní soud, ke kterému může daňový subjekt podat kasační stížnost, představuje v zásadě poslední instanci věcného přezkumu rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství, poté co se daňový subjekt bránil neúspěšně před krajským soudem. Nad…