Prokázat odpočet na výzkum a vývoj bude jednodušší

Poslanecká sněmovna projednávala novely zákonů v souvislosti s rozvojem finančního trhu. Ve druhém čtení podala koalice návrh na novelu ustanovení zákona o daních z příjmů, jehož cílem je zjednodušit prokazování odpočtu na výzkum a vývoj.

SDEU: Neoprávněně účtovanou DPH může ve vybraných případech vrátit i správce daně

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl ve věci C-453/22, že daňový subjekt má právo požadovat po správci daně navrácení uhrazené DPH, kterou mu dodavatel neoprávněně naúčtoval, ale z důvodu uplynutí promlčecí lhůty mu daň již nevrátí.

Výše úroků ze zadržovaných nadměrných odpočtů po 1. lednu 2015 – díl první

Problematika kompenzace za nepřiměřeně dlouhé prověřování nadměrných odpočtů se opět dostala před Nejvyšší správní soud. Tentokrát se řešila výše úroků za období po 1. lednu 2015, kdy začal platit jednoprocentní úrok z daňového odpočtu. Podle soudu…

GFŘ připouští volnější výklad přechodných ustanovení k odpočtu na výzkum a vývoj

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k aplikaci přechodného ustanovení daňového balíčku, který nabyl účinnosti 1. dubna 2019. Dotýká se oblasti odpočtu na podporu výzkumu a vývoje a upravuje způsob aplikace přechodného ustanovení na…

Krajský soud se neshodl se správcem daně v případě odpočtu na podporu výzkumu a vývoje.

Krajský soud v Hradci Králové se ve svém rozsudku (52 Af 18/2016) zabýval případem, kdy správce daně neuznal odpočet na podporu výzkumu a vývoje (VaV). Soud se vyjádřil zejména k okamžiku…