Pozor na chyby při posuzování vlivu na ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) zveřejnil výroční zprávu za uplynulý rok. V ní upozornil na chyby, kterých se správci osobních údajů dopouštějí při zpracovávání tzv. DPIA, tedy posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Není tomu ještě ani rok, co vstoupil v účinnost nový zákon o evidenci skutečných majitelů, a už ministerstvo spravedlnosti společně s ministerstvem financí navrhuje jeho novelizaci, která přináší změny, a to nejen v definici skutečného majitele.

Implementace směrnice o digitalizaci v právu obchodních korporací

V návaznosti na digitální směrnici EU projednává v současné době Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým dojde k novelizaci právních předpisů v oblasti korporátního práva. Cílem nové právní úpravy je zejména zjednodušení a zrychlení zakládání…

Telemarketing už jen se souhlasem

Provozovatelům call center zbývají už jen necelé tři měsíce, po které mohou kontaktovat osoby na telefonních číslech uvedených ve veřejných seznamech za účelem marketingových sdělení. Od 1. července 2022 tato možnost končí a osoby bude možné…

Zastavení exekuce bez povinnosti oprávněného hradit její náklady

Dne 1. ledna 2022 vstoupila v účinnost novela Exekučního řádu, jejímž cílem je řešení problému vícečetných exekucí a změna práv účastníků řízení. Předpis má ale ve svém důsledku na exekuční řízení mnohem větší vliv, a to například změnou způsobu…

Pravidla pro „Home office“? Novela opět ve hře

Práce z domova zažila během pandemie COVID-19 velký boom a mnoho zaměstnanců ji i nadále využívá. Práci mimo pracoviště zaměstnavatele přitom zákoník práce řeší jen okrajově a stále se nedaří její úpravu novelizovat. Podle nedávného vyjádření…

Za porušení oznamovací povinnosti hrozí zaměstnavateli citelná sankce

Zaměstnávání cizinců je pro mnoho českých zaměstnavatelů poměrně běžnou záležitostí. Z praxe víme, že zaměstnavatelé některé povinnosti, zejména u cizinců z EU, často opomíjejí a jsou překvapeni, když jim v rámci kontroly příslušné orgány uloží…

ESG a nové povinnosti investičních podniků

Investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry a další poskytovatelé finančních služeb, na které se vztahuje MiFID II, budou od srpna 2022 muset při poskytování investičního poradenství a správy portfolia zavést podrobnější informace a…

NSS k pravidlům pro vzájemné zastupování států při udělování schengenských víz

Česká republika nemá své diplomatické zastoupení ve všech zemích, na jejichž občany se vztahuje vízová povinnost. V obdobné situaci se nachází i jiné členské státy schengenského prostoru. To neznamená, že by občané těchto států k nám nebo do jiného…

Ombudsman: Jak zlepšit zacházení s pracovníky ze zemí EU

Rovné zacházení s pracovníky z jiných zemí EU v porovnání s domácími pracovníky má v členských státech zajistit evropská legislativa. Uplatňování rovných podmínek je zásadní pro volný pohyb na vnitřním unijním trhu. Nedávný průzkum ombudsmana však…

Švarcsystém v centru pozornosti: Pozor na rizikové nastavení vztahů

Švarcsystém, tedy zaměstnávání na základě obchodněprávní smlouvy, kdy ale tyto osoby vykonávají pro svého „zaměstnavatele“ závislou práci, je v České republice stále rozšířeným fenoménem. Závislou práci lze ale legálně vykonávat pouze v…

Jaké změny přinese návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže?

Pět minut po dvanácté přichází další pokus novelizovat zákon o ochraně hospodářské soutěže. Česká republika už totiž dávno prošvihla lhůtu pro transpozici evropské směrnice. Novela má umožnit utajení identity oznamovatele, posiluje také pravomoci…