Cookies a marketingová volání už jen s předchozím souhlasem

Novela zákona o elektronických komunikacích umožní od 1. ledna 2022 získávat a zpracovávat cookies pouze s prokazatelným souhlasem uživatele. Požadavek získání souhlasu se nebude vztahovat na technické cookies. Stejně tak bude možné telefonicky…

Změny v čerpání ošetřovného i otcovské

V Evropské unii dlouhodobě existuje tlak na zabezpečování rovných příležitostí pro muže a ženy a současně i na skloubení pracovního a rodinného života. S tím jde ruku v ruce rovněž snaha umožnit otcům větší zapojení do výchovy jejich dětí. Jedním z…

Další krok k digitalizaci v právu obchodních společností

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona, který má implementovat do českého právního řádu další změny vyplývající z evropské směrnice, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností. Také nabyla…

Alternativní řešení soutěžních problémů v praxi ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v nedávno projednávané věci upustil od zahájení sankčního řízení i přes namítanou existenci protiprávní dohody o cenách. Připomněl tak, že je ochoten řešit některé záležitosti cestou tzv. soutěžní…

Nové obory živnosti volné

V souvislosti s novinkami, které mají zamezit využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu na evropské úrovni, a příslušnou transpozicí těchto pravidel do českého právního řádu byly k 1. lednu 2021 mimo jiné doplněny obory…

Novela zákona o bankách

Implementace CRR II a CRD V nabrala zpoždění. Novela přináší změny v odpovědnosti bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry a nová oprávnění České národní banky. Finanční instituce se musí připravit na nulovou legisvakanční lhůtu.

Srpen přináší významné změny v regulaci pobytu cizinců v ČR

Novela zákona o pobytu cizinců má za sebou napínavý legislativní proces. Poslanecká sněmovna přehlasovala senátní veto a po podpisu prezidenta vyšla ve Sbírce zákonů. Účinná je od 2. srpna. Mění se pravidla vydávání průkazů, definice rodinných…

Kurzarbeit dostal téměř po roce konečně zelenou

Na konci srpna loňského roku zveřejnilo MPSV návrh změny zákona o zaměstnanosti, který měl od listopadu 2020 zavést do českého právního řádu dlouho očekávaný institut podpory v době částečné nezaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. Ten měl už v loňském…

Inspekce práce se soustředí na nelegální zaměstnávání a neoprávněný pronájem…

Nelegální práce a zastřené agenturní zaměstnávání jsou přestupky, za které hrozí v pracovněprávní sféře nejvyšší sankce. Inspekce práce za ně může zaměstnavatele potrestat pokutou až 10 milionů korun a na postihování těchto nešvarů se intenzivně…

Novela zákona o pobytu cizinců neprošla Senátem

Poslanecká sněmovna v půli června schválila dlouho očekávaný návrh novely zákona o pobytu cizinců a předala jej k projednání Senátu. Senát novelu 1. července odmítl. Představujeme jak novinky, které má novela přinést, tak i sporné body, pro které ji…

První měsíc s novou evidencí skutečných majitelů

1. června 2021 nabyl účinnosti přelomový zákon o evidenci skutečných majitelů. Od tohoto data je evidence skutečných majitelů přístupná veřejnosti a lze z ní pořídit částečný výpis evidovaných platných údajů. Z důvodu citelných sankcí a dalších…

Předáváte osobní údaje mimo EU? Pozor na nové standardní smluvní doložky

Evropská komise přijala dvě prováděcí nařízení s významným dopadem do oblasti zpracování osobních údajů. Od 27. června 2021 je možné používat nové standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů z EU/EHP do tzv. třetích zemí a nové…