Právo

Novela zákoníku práce nabyla účinnosti. Jaké změny přináší?

Dlouho diskutovaná novela zákoníku práce vstoupila až na několik ustanovení v účinnost 1. října. Nejvýznamnější změny se týkají zaměstnanců pracujících na základě dohod o provedení práce a o pracovní činnosti a úpravy práce z domova. Novela se…

Prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské občany o další rok

Jelikož ruská invaze na území Ukrajiny stále trvá a návrat pro ukrajinské občany zpět do vlasti není bezpečný, vláda navrhuje prodloužit institut dočasné ochrany o další rok, a to do 31. března 2025. V současné době končí plošná platnost vízových…

ZISIF a převod jmění na společníka jako přeměna podílového fondu

Začátkem srpna předložilo ministerstvo financí vládě návrh novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Novela nově výslovně zakotvuje možnost sloučení kapitálové společnosti (a.s. nebo s.r.o.) s podílovým fondem.

Ručení za mzdové nároky zaměstnanců v subdodavatelských řetězcích ve stavebnictví

Velká novela zákoníku práce nabyla účinnosti sice teprve nedávno, ministerstvo práce a sociálních věcí už ale připravuje další změny. Vládě předložilo návrh, kterým zavádí ručení dodavatelů v oblasti stavebnictví za mzdové nároky zaměstnanců svých…

Whistleblowing ve skupině: jak správně nastavit oznamování

Zákon o ochraně oznamovatelů se pro část subjektů stal účinným už k prvnímu srpnu tohoto roku. Jeho znění však stále vzbuzuje řadu otázek, na které zatím neodpověděla ani metodika ministerstva spravedlnosti. Jedním z nejskloňovanějších témat je…

Česko se otevírá digitálním nomádům

S účinností od 1. července 2023 vláda spustila nový program ekonomické migrace „Digitální nomád“. Program má usnadnit pobyt IT odborníkům z vybraných zemí a jejich rodinným příslušníkům.

Technická novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Na začátku srpna předložilo ministerstvo financí vládě návrh novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Reaguje tak na požadavky účastníků kapitálového trhu (změny u tzv. patnáctkářů, SICAVů) a upravuje některé…

GDPR: osobní údaje můžou opět volně proudit z EU do USA

V červenci přijala Evropská komise klíčové rozhodnutí, kterým zavedla tzv. rámec ochrany soukromí mezi EU a USA. Hlavním záměrem je zajistit takovou ochranu osobních údajů proudících do USA, která je srovnatelná s ochranou zaručenou státy EU. Díky…

DSA – záležitost nejen pro velké hráče

Velké společnosti jako Google, Facebook či LinkedIn musí od 25. srpna 2023 dodržovat nová pravidla pro zacházení s nelegálním obsahem a pro používání cílené reklamy. Pravidla jsou součástí nařízení EU o digitálních službách známého jako Digital…

Malý krok k přehlednějšímu stavebnímu řízení: JES!

Už brzy bude povolování záměrů podle předpisů v oblasti ochrany životního prostředí jednoduší. To může znamenat i zrychlení stavebního řízení. Změnu přinese tzv. jednotné enviromentální stanovisko (JES).

Jak bude vypadat zákon o hromadných řízeních?

Návrh zákona o hromadných řízeních míří do Poslanecké sněmovny. Jedná se o už několikátý pokus o naplnění požadavků směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů, která vyžaduje zavedení účinného a účelného procesního…

Preventivní restrukturalizace – nové řešení pro podniky ve finančních potížích

Senát v srpnu schválil návrh zákona o preventivní restrukturalizaci. Zákon má pomoci podnikatelům předejít úpadku a umožnit jim řešit závažné finanční potíže včas a bez účasti veřejnosti.