Co zaměstnavatelům přinese rok 2021 v oblasti pracovního a cizineckého práva?

Z pohledu množství přijatých zákonů, opatření a nařízení patřil uplynulý rok pro zaměstnavatele asi k nejturbulentnějším v moderní historii Česka. Předpisy související s koronavirovou pandemií se přijímaly jako na běžícím páse a měnily se, bez…

ÚOOÚ radí, jak zpracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zavedlo pro správce osobních údajů novou povinnost provádět tzv. posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA, z anglického data protection impact assessment). Tato povinnost vzniká u zpracování,…

Online podvody aneb „neštěstí nechodí po horách…“

Stále častěji se setkáváme s případy, kdy se klienti stávají poškozenými v případech sofistikovaných podvodných online praktik. Jelikož se potenciální obětí sociálního inženýrství může stát prakticky kdokoliv, slouží tento článek jako připomenutí…

Kybernetickou odolnost finančních institucí zabezpečí DORA

Evropská komise zveřejnila návrh tzv. Digital Operational Resilience Act (DORA) upravující požadavky na bezpečnost finančních institucí v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Banky, burzy cenných papírů, clearingová centra nebo…

Za spam padla rekordní pokuta

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) v srpnu tohoto roku udělil dosud nejvyšší pokutu v souvislosti s opakovaným nevyžádaným rozesíláním obchodních sdělení (spamu). Společnost podnikající v oblasti prodeje ojetých automobilů zaplatila šest milionů…

Dopad ochranných opatření MZ na cestování a zaměstnávání v České republice

Od 5. října 2020 je účinné nové ochranné opatření ministerstva zdravotnictví (MZ), jehož cílem je provést kroky nezbytné k dalšímu zpomalení šíření nemoci COVID-19 na našem území. Opatření omezuje jak české občany, tak cizince při překročení státní…

Jak se připravit na novelu zákona o obchodních korporacích

Od 1. ledna 2021 vstoupí v účinnost novela zákona o obchodních korporacích, která přináší řadu změn korporátního práva. Většina donucujících ustanovení novelizovaného zákona se prosadí na úkor ujednání zakladatelských dokumentů, která s nimi budou v…

Změny AML se blíží do finále

Přestože lhůta pro implementaci IV. a V. AML směrnice už uplynula, Česká republika dosud nepřijala adekvátní prováděcí předpisy. Z tohoto důvodu nyní čelíme ze strany Evropské komise řízení pro porušení povinností. Oba návrhy zákonů by se proto měly…

Adaptačně-integrační kurzy pro cizince v ČR

Problematika adaptace a integrace cizinců je celosvětově vnímána jako zásadní téma. První prvek integrace cizinců byl do české legislativy zaveden už v roce 2009, a to v podobě zkoušky z českého jazyka jako podmínky pro získání určitých typů…

Štít soukromí padl, standardní smluvní doložky prozatím odolávají

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) zrušil štít soukromí, na jehož základě bylo možné předávat osobní údaje do USA. S výhradami ponechal v platnosti standardní smluvní doložky. Otázkou nyní je, zda předávání osobních údajů do třetích zemí na jejich…

Banka bez povinnosti přijímat vklady?

S účinností od poloviny příštího roku dojde k významným koncepčním změnám zákona o bankách a zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Úprava dohledu nad skupinami investičních podniků (obchodníků s cennými papíry) se přesune do zákona o podnikání na…

Potvrzení o přechodném pobytu občana EU – poučení z koronavirového období

Volný pohyb osob je jedním ze základních principů fungování evropské integrace. Bez něj bychom si dnes těžko dokázali představit naše pracovní i soukromé životy. Většina z nás této možnosti využívá pouze pro turistické nebo krátkodobé pracovní účely…