Právo

Česko bude zálohovat PET lahve a plechovky

Ministerstvo životního prostředí pracuje na návrhu novely zákona o obalech, která má stanovit povinné zálohování nápojových obalů z plastů a z kovu. Jak bude zálohování PET lahví a plechovek v České republice vypadat?

Whistleblowing za dveřmi. Co přinese nový zákon a proč nechrání anonymní…

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů prošel Senátem a nyní míří k prezidentovi. Jeho účinnost se očekává již ke konci letošního léta. Návrh provádí evropskou směrnici o ochraně oznamovatelů možných protiprávních jednání na pracovišti (whistleblowerů)…

Zásada obecné korporační loajality v praxi

Soudy se velmi často zabývají otázkou péče řádného hospodáře. Jde o požadavek kladený na osobu nebo subjekt, aby se při správě finančních záležitostí společnosti chovaly jako řádný hospodář. Méně často nejvyšší soudy projednávají zásadu obecné…

Stát si usnadní odhalování švarcsystému

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zásadně změnit definici nelegální práce. Pro závěr o protiprávnosti vztahu by už neměla být rozhodná délka výkonu práce. Smyslem změny je ulehčit práci kontrolním institucím při odhalování švarcsystému.…

Nový spořící produkt na stáří: Jaké jsou možnosti pro dlouhodobé investování

Vláda bude jednat o dlouho připravované novele v souvislosti s rozvojem finančního trhu. Mění především zákon o podnikání na kapitálovém trhu a zavádí nový produkt spoření na stáří s názvem dlouhodobý investiční produkt, který byl dosud známý pod…

Novela zákoníku práce: pravidla home office se významně změnila

Návrh novely zákoníku práce míří do Poslanecké sněmovny. Od podzimu minulého roku, kdy byl návrh poprvé zveřejněn, doznal značných změn, mimo jiné i v oblasti pravidel pro práci z domova. Změny lze z pohledu zaměstnavatelů hodnotit velmi pozitivně.

Novela zákoníku práce: další změny podmínek pro „dohodáře“

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti se v České republice těší velké popularitě. Aktualizovaná verze novely zákoníku práce, kterou před pár dny zveřejnila vláda, přináší několik dalších úprav původního návrhu.

Ukrajinci v ČR ztrácejí dočasnou ochranu kvůli kanadským vízům

Dočasná ochrana je poskytována cizincům, kteří opustili Ukrajinu po 24. únoru 2022 v souvislosti s ruskou agresí a splňují stanovené podmínky. Tento typ pobytového oprávnění umožňuje volný vstup na trh práce a skýtá další sociální a zdravotní výhody…

Pravidla pro pobyt a práci cizinců čekají podstatné změny

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky, který reguluje podmínky pobytu a zaměstnávání cizinců, je zastaralý a nedostatečně reflektuje zejména požadavky mezinárodní mobility zaměstnanců. EU přijala řadu nových směrnic, které je potřeba…

Od letošního ledna je založení společnosti rychlejší a jednodušší

Zakladatel vznikající společnosti s ručením omezeným může nově získat živnostenské oprávnění i po zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Zjednodušení přináší také oficiální vzor společenské smlouvy, který ale nezahrnuje důležité informace. Co…

Hromadná řízení na obzoru, podávat je ale nebude moci každý

Krátce před Vánoci představilo ministerstvo spravedlnosti návrh zákona o hromadných řízeních. Nová právní úprava, která by mohla vstoupit v účinnost už v průběhu tohoto roku, umožní spotřebitelům uplatnit své totožné nároky vůči stejné osobě v rámci…

Platnost dočasné ochrany se prodlužuje. Cizinci se musí registrovat na webu

V listopadovém vydání Daňových a právních aktualit jsme informovali o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje platnost dočasné ochrany o jeden rok. Novela v průběhu ledna úspěšně prošla všemi fázemi legislativního procesu, a Ministerstvo vnitra…