Novela zákoníku práce (část I): Nejméně 160 hodin dovolené pro každého

Návrh velké novely zákoníku práce mají poslanci na stole od ledna. První část novely by měla začít platit už od 1. července tohoto roku. V následujících číslech Daňovek Vás proto seznámíme s hlavními změnami, které by novela měla přinést. V prvním…

Novinka v oblasti přeshraničních přeměn – rozdělení vyčleněním

Rozdělení, v českém prostředí poměrně častá forma přeměny i užitečný nástroj pro řízení rizik nebo daňových aspektů, se dočkalo harmonizované evropské úpravy. Novela směrnice zavádí mimo jiné nová pravidla pro přeshraniční přemístění sídla i…

Nové verze CRD a CRR

Ministerstvo financí připravilo návrh zákona, kterým implementuje směrnici CRD V a nařízení CRR II. Evropské předpisy přinášejí změny zejména v oblasti bankovnictví. Aktualizují hlavně pravidla týkající se kapitálové přiměřenosti a kapitálových…

Inspekce práce se soustředí na zastřené zprostředkování zaměstnávání, hrozí až…

Kontroly inspekce práce zaměřené na zjištění nelegální práce nejsou pro zaměstnavatele nic nového. Prověřování švarcsystému či práce cizinců bez patřičných povolení dlouhodobě patří mezi nejčastější předmět kontrolní činnosti inspekce. V poslední…

S papírem je konec, e-neschopenky startují!

1. ledna 2020 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, kterou se naplno spustil projekt elektronických neschopenek. E-neschopenky mají výrazně zjednodušit předávání informací mezi nemocnými, Okresní správou sociálního zabezpečení …

Aktuální úskalí najímání zaměstnanců ze třetích zemí

Zaměstnavatelé často nemohou obsadit všechny pozice tuzemskými kandidáty. Nezbývá tak než najímat cizince. Zatímco formality potřebné před nástupem občanů EU do zaměstnání je možné vyřídit během jednoho dne, zajištění zaměstnanecké karty, tj.…

Bankovní identita prošla sněmovnou

Poslanecká sněmovna schválila na konci minulého roku novelu zákona o bankách, která vytváří podmínky pro široké využití bankovní identity a otevírá tak trh se službami v oblasti elektronické identifikace. Novelu musí ještě posvětit Senát, účinnost…

Přehled změn, které přináší novela zákona o obchodních korporacích – I

Novela zákona o obchodních korporacích, která byla Senátem vrácena a o níž budou poslanci rozhodovat na lednové schůzi, má nabýt účinnosti 1. ledna 2021. Přinese poměrně velké množství změn. Nejdůležitější z nich vám představíme v sérii článků. V…

Rozdělení a výplaty zisku a jiných zdrojů obchodních korporací čekají změny

Pravidla pro rozdělení a výplatu zisku a jiných vlastních zdrojů by se měla od roku 2021 značně změnit. Počítá s tím novela zákona o obchodních korporacích, kterou Poslanecká sněmovna nedávno postoupila do Senátu. Nová pravidla mají za cíl nejen…

Další šance pro velkou novelu zákoníku práce

Dlouhou dobu se zdálo, že je návrh velké novely zákoníku práce z loňského srpna mimo hru. Letos v říjnu však nastal obrat a z dílny ministerstva práce a sociálních věcí vzešel návrh „další“ velké novely. Zástupci vládní koalice, odborů a…

Na co pamatovat při delegaci působnosti statutárního orgánu?

V praxi se lze často setkat s funkčním rozdělením působnosti statutárního orgánu mezi jeho jednotlivé členy, a to zejména v oblasti obchodního vedení společnosti. Členové statutárního orgánu pak mohou samostatně rozhodovat například o průběžném…

Nové povinnosti kótovaných společností

Novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu přibyly společnostem obchodovaným na evropském regulovaném trhu další povinnosti. Týkají se především detailnější úpravy odměňování členů řídicích a dozorčích orgánů a transakcí se spřízněnými osobami.…