Zákaz dvojí kvality potravin a další novinky v regulaci prodeje

Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích s účinností od 12. května 2021 reaguje na legislativní změny na unijní úrovni. Především zakazuje uvádět na trh potraviny dvojí kvality a zpřísňuje systém sledovatelnosti tabákových výrobků. Vedle…

Konzulární poplatky můžete platit kartou na dalších 76 zastupitelských úřadech

Ministerstvo zahraničních věcí ČR od března minulého roku testuje projekt bezhotovostních plateb na vybraných zastupitelských úřadech. Během testovacího období bylo na těchto úřadech možné platit konzulární poplatky nejen standardně v hotovosti,…

Podrobná úprava home office stále v nedohlednu

Přestože je práce z domova už přes rok z důvodu pandemie koronaviru často zmiňované pracovněprávní téma, její podrobnější úprava v zákoníku práce stále chybí. Tento nedostatek by měla změnit novela zákoníku práce z dílny lidoveckých poslanců. Vláda…

Vývoj soutěžního práva v uplynulém roce a jeho vliv na současnost – I

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zveřejnil výroční zprávu za rok 2020, v níž se mimo jiné zabýval legislativním vývojem a rozhodovací praxí v oblasti práva hospodářské soutěže. V tomto článku se dozvíte, k jakému legislativnímu posunu v…

Uzavírání smluv mezi jednočlennou společností a jejím jediným společníkem

V menších jednočlenných společnostech bývá společník zpravidla úzce zapojen do činnosti společnosti i do jejího vedení a zastává proto velmi často funkci statutárního orgánu. Stává se, že jediný společník, který sám jako statutární orgán společnost…

Sčítání lidu – povinnost jak pro Čechy, tak i pro cizince

V sobotu 27. března odstartovalo pravidelné sčítání lidu, domů a bytů, které poprvé v historii nabízí možnost účasti v online formě. Koho se sčítání týká, jaké povinnosti nás čekají a na co si dát pozor?

EU zavedla přísnější režim kontroly zboží při dovozu

Dovozci zboží do EU by se měli mít na pozoru. Od 15. března 2021 totiž probíhá 1. fáze implementace ICS2 – nového elektronického systému kontroly dovozu zboží do EU. ICS2 přispěje ke zvýšení účinnosti celních kontrol, usnadní legální obchod se…

Zastoupení společnosti s ručením omezeným jednateli a jeho limity

Při zakládání a následné činnosti společnosti s ručením omezeným společníci většinou řeší otázku, jakým způsobem nastavit vedení a správu společnosti a jak vymezit pravomoci jednatelů. V tomto článku představíme základní možnosti omezení…

Zákon o evidenci skutečných majitelů: šest měsíců na aktualizaci údajů

Ve Sbírce zákonů byl publikován nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který nabyde účinnosti 1. června 2021. Všechny obchodní korporace musí aktualizovat údaje zapsané v evidenci skutečných majitelů do šesti měsíců ode dne účinnosti zákona.…

Nový zákon o prověřování zahraničních investic

K 1. květnu 2021 vejde v účinnost nový zákon o prověřování zahraničních investic. Zavádí nástroje kontroly přímých investic ze třetích zemí s ohledem na jejich dopad na bezpečnost nebo vnitřní pořádek ČR. Může současně představovat překážku pro…

Změny podmínek relokačního programu Kvalifikovaný zaměstnanec

Od 1. ledna 2021 byla navýšena jak minimální mzda, tak i nejnižší úrovně zaručené mzdy. Navýšení dopadá i do jednoho z programů pro ekonomickou migraci cizinců – Kvalifikovaný zaměstnanec. A nejedná se o jedinou změnu, která v programu od nového…

O krok blíže k propojení obchodních rejstříků v rámci EU

Harmonizace evropského práva ohledně používání digitálních nástrojů a postupů v oblasti práva obchodních společností už dostává konkrétní podobu. K 1. lednu 2021 nabyla účinnosti novela zákona o veřejných rejstřících, kterou je část změn stanovených…