Právo

Cizinci z vybraných zemí od července nepotřebují pracovní povolení

Novela zákona o zaměstnanosti přinesla mimo jiné i  rozšíření výjimek z povinnosti cizinců mít pro účely práce v Česku patřičné povolení k zaměstnání, a to o kategorii „občané vybraných zemí“. Vláda nyní přijala nařízení, které konkretizuje…

Spotřebitelé získají právo na opravu vadného zboží

Evropský parlament přijal směrnici o společných pravidlech na podporu oprav zboží, která zavádí tzv. právo spotřebitele na opravu. Nová úprava má motivovat spotřebitele k tomu, aby si výrobky nechávali opravit a prodloužili tak jejich životnost.

Smlouvy o finančních službách: změny ve sjednávání na dálku

Evropská unie modernizuje a zjednodušuje právní rámec finančních služeb sjednávaných se spotřebiteli na dálku. Nová směrnice z listopadu 2023 v reakci na technologický vývoj ruší původní sektorovou směrnici z roku 2002 a přesouvá úpravu smluv o…

Velká novela soudního řádu správního

Soudní řád správní čeká významná novelizace, která si klade za cíl zefektivnit a zlepšit fungování správního soudnictví. Prvotní návrh ministerstva spravedlnosti obsahoval zásadní nedostatky, které by fyzickým a právnickým osobám mohly ztížit jejich…

Chystají se nová pravidla pro práci prostřednictvím digitálních platforem

Europoslanci schválili znění směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím digitálních platforem. Hlavním cílem směrnice je zlepšit pracovní podmínky pracovníků platforem, regulovat způsob, jakým tyto platformy využívají…

Informační povinnost zaměstnavatelů vůči úřadu práce bude možno splnit pouze…

V návaznosti na rozsáhlou novelu zákona o zaměstnanosti představilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nový plán digitalizace za účelem zjednodušení administrativy a zlepšení služeb. Tato digitalizace zásadně změní způsob plnění informační…

Zákon o hromadných řízeních míří do Senátu

Zákon o hromadných řízeních prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně a čeká na schválení Senátem. Zákon má transponovat unijní směrnici a zajistit lepší ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů ve sporech s podnikateli.

Odhalování nelegální práce a zastřených agentur středem zájmu inspekce práce

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) provede každý rok téměř 20 tisíc kontrol. V roce 2023 jich bylo 19 977, tedy o 1,5 tisíce více než v předchozím roce. Největší počet kontrol se zaměřil na dodržování bezpečnosti práce. Významný podíl zaujímaly také…

Registr zastupování – revoluce v evidenci plných mocí

Vládní novela zákona o základních registrech přináší významnou změnu v evidenci právního zastupování. Nově bude možné volit mezi tradiční papírovou a moderní elektronickou formou zmocnění (plné moci). Klíčovou součástí nové právní úpravy je zavedení…

„Flexinovela“ zákoníku práce zamířila do připomínkového řízení

Flexibilní novela zákoníku práce, nedávno představená ministrem práce a sociálních věcí, již byla zaslána oficiálním připomínkovým místům k vyjádření. Jejím hlavním cílem je zvýšení flexibility pracovněprávních vztahů, větší konkurenceschopnost…

Držitelům dočasné ochrany se otevírá možnost přechodu na dlouhodobý pobyt

Ministerstvo vnitra ČR plánuje v návaznosti na shodu na úrovni Evropské unie další změny týkající se pobytu občanů Ukrajiny, kteří ze své země utekli v souvislosti s ruskou agresí. Kromě zakotvení pravidel pro opakované prodlužování dočasné ochrany…

Poslanecká sněmovna přijala důležitou novelu pro přeměny obchodních společností

Poslanecká sněmovna schválila důležitou novelu zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Hlavní novinkou je rozšíření možností pro přemístění sídla společnosti mimo Evropskou unii, doplněné o novou formu přeměny – rozdělení vyčleněním.