Právo

Novela zákoníku práce vyřeší zvyšování minimální mzdy a rozvržení pracovní doby…

Ještě před účinností očekávané „flexinovely“ zákoníku práce přichází na řadu návrh změn, který by měl zakotvit automatické zvyšování minimální mzdy, zrušit institut zaručené mzdy, vyřešit pluralitu odborů a umožnit rozvrhování pracovní doby…

Jednodušší vymáhání pohledávek prostřednictvím platebních rozkazů

Dne 1. července nabyl účinnosti zákon o hromadných řízeních soudních, který v Česku uzákonil proces kolektivního vymáhání práv spotřebitelů. Spolu se zákonem byly přijaty ale i změny zcela nesouvisející, které přináší dílčí úpravu platebních rozkazů…

Hromadné žaloby nově i v Česku

Hojně sledovaný inovativní zákon o hromadných žalobách nabyl účinnosti 1. července 2024. Nově tak skupiny osob budou moci spojit své nároky založené na stejném či podobném základě do jedné žaloby a ušetřit tak na nákladech soudního řízení.

Směrnice o náležité péči: co musí společnosti vědět

Evropská unie zavádí novou směrnici o náležité péči firem v oblasti udržitelnosti (CSDDD). Tato směrnice společnostem přináší nové povinnosti. Ty se budou muset připravit na důkladnější kontrolu nejenom svých aktivit, ale také svých dodavatelských…

Flexibilnější úprava v příležitostné osobní silniční dopravě

Koncem května vstoupilo v platnost evropské nařízení, které přineslo některé změny týkající se úpravy doby odpočinku a přestávek v práci v příležitostné osobní silniční dopravě. Nařízení má primárně za cíl přizpůsobit toto odvětví specifickému…

Nový způsob hlášení zaměstnanců vyslaných do ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo nová pravidla pro oznamování vyslání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb do České republiky. Tato pravidla jsou účinná od 1. července 2024 a týkají se všech zaměstnavatelů, kteří…

Ochrana věřitelů ve světle novely zákona o přeměnách

19. července 2024 nabyde účinnosti zásadní novela zákona o přeměnách (162/2024 Sb.). V tomto článku shrnujeme změny zákona týkající se ochrany věřitelů a osob zúčastněných na přeměně a uplatňování jejich práv. V této souvislosti se rovněž zabýváme…

Jaké povinnosti přinese zálohování PET lahví a plechovek

PET lahve vyhozené do žlutého kontejneru se nedaří všechny recyklovat. Pomoci by s tím mělo povinné zálohování. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo návrh novely zákona o obalech. Shrnujeme, jaký dopad bude mít na spotřebitele i podnikatele.

Cizinci z vybraných zemí od července nepotřebují pracovní povolení

Novela zákona o zaměstnanosti přinesla mimo jiné i  rozšíření výjimek z povinnosti cizinců mít pro účely práce v Česku patřičné povolení k zaměstnání, a to o kategorii „občané vybraných zemí“. Vláda nyní přijala nařízení, které konkretizuje…

Spotřebitelé získají právo na opravu vadného zboží

Evropský parlament přijal směrnici o společných pravidlech na podporu oprav zboží, která zavádí tzv. právo spotřebitele na opravu. Nová úprava má motivovat spotřebitele k tomu, aby si výrobky nechávali opravit a prodloužili tak jejich životnost.

Smlouvy o finančních službách: změny ve sjednávání na dálku

Evropská unie modernizuje a zjednodušuje právní rámec finančních služeb sjednávaných se spotřebiteli na dálku. Nová směrnice z listopadu 2023 v reakci na technologický vývoj ruší původní sektorovou směrnici z roku 2002 a přesouvá úpravu smluv o…

Velká novela soudního řádu správního

Soudní řád správní čeká významná novelizace, která si klade za cíl zefektivnit a zlepšit fungování správního soudnictví. Prvotní návrh ministerstva spravedlnosti obsahoval zásadní nedostatky, které by fyzickým a právnickým osobám mohly ztížit jejich…