S papírem je konec, e-neschopenky startují!

1. ledna 2020 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, kterou se naplno spustil projekt elektronických neschopenek. E-neschopenky mají výrazně zjednodušit předávání informací mezi nemocnými, Okresní správou sociálního zabezpečení …

Aktuální úskalí najímání zaměstnanců ze třetích zemí

Zaměstnavatelé často nemohou obsadit všechny pozice tuzemskými kandidáty. Nezbývá tak než najímat cizince. Zatímco formality potřebné před nástupem občanů EU do zaměstnání je možné vyřídit během jednoho dne, zajištění zaměstnanecké karty, tj.…

Bankovní identita prošla sněmovnou

Poslanecká sněmovna schválila na konci minulého roku novelu zákona o bankách, která vytváří podmínky pro široké využití bankovní identity a otevírá tak trh se službami v oblasti elektronické identifikace. Novelu musí ještě posvětit Senát, účinnost…

Přehled změn, které přináší novela zákona o obchodních korporacích – I

Novela zákona o obchodních korporacích, která byla Senátem vrácena a o níž budou poslanci rozhodovat na lednové schůzi, má nabýt účinnosti 1. ledna 2021. Přinese poměrně velké množství změn. Nejdůležitější z nich vám představíme v sérii článků. V…

Rozdělení a výplaty zisku a jiných zdrojů obchodních korporací čekají změny

Pravidla pro rozdělení a výplatu zisku a jiných vlastních zdrojů by se měla od roku 2021 značně změnit. Počítá s tím novela zákona o obchodních korporacích, kterou Poslanecká sněmovna nedávno postoupila do Senátu. Nová pravidla mají za cíl nejen…

Další šance pro velkou novelu zákoníku práce

Dlouhou dobu se zdálo, že je návrh velké novely zákoníku práce z loňského srpna mimo hru. Letos v říjnu však nastal obrat a z dílny ministerstva práce a sociálních věcí vzešel návrh „další“ velké novely. Zástupci vládní koalice, odborů a…

Na co pamatovat při delegaci působnosti statutárního orgánu?

V praxi se lze často setkat s funkčním rozdělením působnosti statutárního orgánu mezi jeho jednotlivé členy, a to zejména v oblasti obchodního vedení společnosti. Členové statutárního orgánu pak mohou samostatně rozhodovat například o průběžném…

Nové povinnosti kótovaných společností

Novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu přibyly společnostem obchodovaným na evropském regulovaném trhu další povinnosti. Týkají se především detailnější úpravy odměňování členů řídicích a dozorčích orgánů a transakcí se spřízněnými osobami.…

Pravidla pro kontrolu překompenzace projedná vláda

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Jedním ze zásadních cílů novely je zavedení systému kontrol nadměrné podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů (tzv. kontrola překompenzace).

Regulace AML: hrozí likvidační pokuty až 130 milionů Kč

Na povinné osoby dle zákona AML čekají nové povinnosti. Za jejich porušení přitom mají hrozit drakonické pokuty, které mohou být zejména pro menší společnosti likvidační. Právní úprava sankcí v oblasti opatření proti praní špinavých peněz tak…

Přístup na pracoviště na otisk prstu nebo rozpoznání obličeje? ÚOOÚ chystá právní…

V poslední době se rozšiřují technologie založené na zpracování biometrických údajů zaměstnanců. Otisk prstu nebo rozpoznání obličeje – tak stále častěji vypadá evidence docházky na pracovištích. GDPR však umožňuje zpracování biometrických údajů…

V Česku začnou platit elektronické dálniční známky

V polovině srpna schválil Senát návrh zákona, který má od roku 2021 na českých silnicích zavést elektronické dálniční známky. Řidiči by tak mohli za využití některých silnic platit prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace. Platby vázané na…