Jak stanovit minimální podíl nízkoemisních vozidel při veřejných zakázkách?

Nový zákon o podpoře nízkoemisních vozidel, který se zpožděním transponuje do českého práva směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 o čistých vozidlech, stanovuje požadavek na dosažení minimálních podílů tzv. čistých vozidel a vozidel s…

Novela přináší větší ochranu zemědělců a výrobců potravin

Důležitá novela zákona o významné tržní síle úspěšně prošla legislativním procesem a nabude účinnosti 1. ledna 2023. Kromě toho, že zavádí široký seznam zakázaných obchodních praktik, se nově bude vztahovat na mnohem více subjektů než doposud.…

Agenturní zaměstnávání čekají významné změny

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo návrh novely zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce, který přináší nové podmínky pro agentury práce a jejich zaměstnance. Cílem úpravy je zvýšit ochranu agenturních zaměstnanců, a to zejména v případě…

Novinky v úpravě ochrany spotřebitele

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku přinese řadu významných změn s cílem zvýšit a zefektivnit ochranu práv spotřebitele. Stručný výběr novinek shrnujeme níže.

EU sjednotila nabíječky pro telefony, tablety a notebooky

Od roku 2024 by měly být všechny telefony a tablety prodávané v EU povinně vybaveny nabíjecím portem USB-C. Dva roky nato se sjednocení nabíječek vztáhne i na notebooky.

OSVČ se nově mohou sdružovat a kolektivně vyjednávat

Evropská komise vydala pokyny k uplatňování právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže na kolektivní smlouvy týkající se pracovních podmínek osob samostatně výdělečně činných, které jsou ve stejné pozici jako zaměstnanci. Podle těchto pokynů…

Evidence skutečných majitelů: Kdo uplatňuje rozhodující vliv?

Zákon o evidenci skutečných majitelů doznal s účinností k 1. říjnu letošního roku zásadních změn. Zákonodárce vyhověl požadavkům Evropské komise a odstranil nedostatky spočívající zejména ve vymezení skutečného majitele podle V. směrnice AML. Nové…

Ve kterých případech se na řidiče kamionů nevztahuje zákoník práce?

V létě vešla v účinnost novela zákona o silniční dopravě, v jejímž důsledku se od 1. srpna 2022 u řidičů v mezinárodní silniční dopravě neuplatní některá ustanovení zákoníku práce. Novela omezuje některé pracovněprávní standardy u řidičů, kteří byli…

Cestující mají právo na náhradu škody i v případě zpoždění navazujících letů

Soudní dvůr EU posílil práva cestujících v letecké dopravě a současně zdůraznil roli cestovních kanceláří při prodeji letenek (C‑436/21). Cestujícím tak vznikne právo na náhradu škody i v případě zpoždění navazujícího letu zajišťovaného různými…

Novela zákoníku práce přináší nová pravidla pro home office

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo netrpělivě očekávaný návrh novely zákoníku práce, který zavádí celou řadu novinek. Nejvýznamnější změnou je komplexní úprava home office. Detailnější regulace práce na dálku zaměstnavatelům chybí, což…

Zaměstnáváte „dohodáře“? Připravte se na plánované legislativní změny

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo dlouho očekávaný návrh novely zákoníku práce, který má do českého právního řádu implementovat hned dvě evropské směrnice. Nová úprava se mimo jiné dotkne pracovních podmínek tzv. „dohodářů“, tj.…

Chystané novinky v zákoně o přeměnách

První návrh dlouho očekávané novely zákona o přeměnách byl zveřejněn v elektronické knihovně připravované legislativy a přináší řadu významných změn. Novela implementuje evropské směrnice novelizující evropské právo společností, které především…