Zákon o evidenci skutečných majitelů: šest měsíců na aktualizaci údajů

Ve Sbírce zákonů byl publikován nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který nabyde účinnosti 1. června 2021. Všechny obchodní korporace musí aktualizovat údaje zapsané v evidenci skutečných majitelů do šesti měsíců ode dne účinnosti zákona.…

Nový zákon o prověřování zahraničních investic

K 1. květnu 2021 vejde v účinnost nový zákon o prověřování zahraničních investic. Zavádí nástroje kontroly přímých investic ze třetích zemí s ohledem na jejich dopad na bezpečnost nebo vnitřní pořádek ČR. Může současně představovat překážku pro…

Změny podmínek relokačního programu Kvalifikovaný zaměstnanec

Od 1. ledna 2021 byla navýšena jak minimální mzda, tak i nejnižší úrovně zaručené mzdy. Navýšení dopadá i do jednoho z programů pro ekonomickou migraci cizinců – Kvalifikovaný zaměstnanec. A nejedná se o jedinou změnu, která v programu od nového…

O krok blíže k propojení obchodních rejstříků v rámci EU

Harmonizace evropského práva ohledně používání digitálních nástrojů a postupů v oblasti práva obchodních společností už dostává konkrétní podobu. K 1. lednu 2021 nabyla účinnosti novela zákona o veřejných rejstřících, kterou je část změn stanovených…

Odškodňování pracovních úrazů ve světle novely zákoníku práce

Novela zákoníku práce s účinností od 1. ledna 2021 mění pravidla pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Jednak zavádí pro osoby blízké jednorázovou náhradu nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance a dále…

Co zaměstnavatelům přinese rok 2021 v oblasti pracovního a cizineckého práva?

Z pohledu množství přijatých zákonů, opatření a nařízení patřil uplynulý rok pro zaměstnavatele asi k nejturbulentnějším v moderní historii Česka. Předpisy související s koronavirovou pandemií se přijímaly jako na běžícím páse a měnily se, bez…

ÚOOÚ radí, jak zpracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zavedlo pro správce osobních údajů novou povinnost provádět tzv. posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA, z anglického data protection impact assessment). Tato povinnost vzniká u zpracování,…

Online podvody aneb „neštěstí nechodí po horách…“

Stále častěji se setkáváme s případy, kdy se klienti stávají poškozenými v případech sofistikovaných podvodných online praktik. Jelikož se potenciální obětí sociálního inženýrství může stát prakticky kdokoliv, slouží tento článek jako připomenutí…

Kybernetickou odolnost finančních institucí zabezpečí DORA

Evropská komise zveřejnila návrh tzv. Digital Operational Resilience Act (DORA) upravující požadavky na bezpečnost finančních institucí v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Banky, burzy cenných papírů, clearingová centra nebo…

Za spam padla rekordní pokuta

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) v srpnu tohoto roku udělil dosud nejvyšší pokutu v souvislosti s opakovaným nevyžádaným rozesíláním obchodních sdělení (spamu). Společnost podnikající v oblasti prodeje ojetých automobilů zaplatila šest milionů…

Dopad ochranných opatření MZ na cestování a zaměstnávání v České republice

Od 5. října 2020 je účinné nové ochranné opatření ministerstva zdravotnictví (MZ), jehož cílem je provést kroky nezbytné k dalšímu zpomalení šíření nemoci COVID-19 na našem území. Opatření omezuje jak české občany, tak cizince při překročení státní…

Jak se připravit na novelu zákona o obchodních korporacích

Od 1. ledna 2021 vstoupí v účinnost novela zákona o obchodních korporacích, která přináší řadu změn korporátního práva. Většina donucujících ustanovení novelizovaného zákona se prosadí na úkor ujednání zakladatelských dokumentů, která s nimi budou v…