Pravidla pro pobyt a práci cizinců čekají podstatné změny

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky, který reguluje podmínky pobytu a zaměstnávání cizinců, je zastaralý a nedostatečně reflektuje zejména požadavky mezinárodní mobility zaměstnanců. EU přijala řadu nových směrnic, které je potřeba…

Od letošního ledna je založení společnosti rychlejší a jednodušší

Zakladatel vznikající společnosti s ručením omezeným může nově získat živnostenské oprávnění i po zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Zjednodušení přináší také oficiální vzor společenské smlouvy, který ale nezahrnuje důležité informace. Co…

Hromadná řízení na obzoru, podávat je ale nebude moci každý

Krátce před Vánoci představilo ministerstvo spravedlnosti návrh zákona o hromadných řízeních. Nová právní úprava, která by mohla vstoupit v účinnost už v průběhu tohoto roku, umožní spotřebitelům uplatnit své totožné nároky vůči stejné osobě v rámci…

Platnost dočasné ochrany se prodlužuje. Cizinci se musí registrovat na webu

V listopadovém vydání Daňových a právních aktualit jsme informovali o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje platnost dočasné ochrany o jeden rok. Novela v průběhu ledna úspěšně prošla všemi fázemi legislativního procesu, a Ministerstvo vnitra…

Oznamovací povinnost při zaměstnávání cizinců zavazuje i zahraniční společnosti

Jeden z administrativních úkolů při zaměstnávání cizinců představuje oznamovací povinnost zaměstnavatele vůči Úřadu práce ČR. Čeští zaměstnavatelé si této povinnosti často nejsou vědomi, případně si neví rady s množstvím údajů ani termíny, které…

Jak stanovit minimální podíl nízkoemisních vozidel při veřejných zakázkách?

Nový zákon o podpoře nízkoemisních vozidel, který se zpožděním transponuje do českého práva směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 o čistých vozidlech, stanovuje požadavek na dosažení minimálních podílů tzv. čistých vozidel a vozidel s…

Novela přináší větší ochranu zemědělců a výrobců potravin

Důležitá novela zákona o významné tržní síle úspěšně prošla legislativním procesem a nabude účinnosti 1. ledna 2023. Kromě toho, že zavádí široký seznam zakázaných obchodních praktik, se nově bude vztahovat na mnohem více subjektů než doposud.…

Agenturní zaměstnávání čekají významné změny

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo návrh novely zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce, který přináší nové podmínky pro agentury práce a jejich zaměstnance. Cílem úpravy je zvýšit ochranu agenturních zaměstnanců, a to zejména v případě…

Novinky v úpravě ochrany spotřebitele

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku přinese řadu významných změn s cílem zvýšit a zefektivnit ochranu práv spotřebitele. Stručný výběr novinek shrnujeme níže.

EU sjednotila nabíječky pro telefony, tablety a notebooky

Od roku 2024 by měly být všechny telefony a tablety prodávané v EU povinně vybaveny nabíjecím portem USB-C. Dva roky nato se sjednocení nabíječek vztáhne i na notebooky.

OSVČ se nově mohou sdružovat a kolektivně vyjednávat

Evropská komise vydala pokyny k uplatňování právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže na kolektivní smlouvy týkající se pracovních podmínek osob samostatně výdělečně činných, které jsou ve stejné pozici jako zaměstnanci. Podle těchto pokynů…

Evidence skutečných majitelů: Kdo uplatňuje rozhodující vliv?

Zákon o evidenci skutečných majitelů doznal s účinností k 1. říjnu letošního roku zásadních změn. Zákonodárce vyhověl požadavkům Evropské komise a odstranil nedostatky spočívající zejména ve vymezení skutečného majitele podle V. směrnice AML. Nové…