Pravidla pro kontrolu překompenzace projedná vláda

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Jedním ze zásadních cílů novely je zavedení systému kontrol nadměrné podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů (tzv. kontrola překompenzace).

Na co pamatovat při delegaci působnosti statutárního orgánu?

V praxi se lze často setkat s funkčním rozdělením působnosti statutárního orgánu mezi jeho jednotlivé členy, a to zejména v oblasti obchodního vedení společnosti. Členové statutárního orgánu pak mohou samostatně rozhodovat například o průběžném…

Nové povinnosti kótovaných společností

Novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu přibyly společnostem obchodovaným na evropském regulovaném trhu další povinnosti. Týkají se především detailnější úpravy odměňování členů řídicích a dozorčích orgánů a transakcí se spřízněnými osobami.…

Regulace AML: hrozí likvidační pokuty až 130 milionů Kč

Na povinné osoby dle zákona AML čekají nové povinnosti. Za jejich porušení přitom mají hrozit drakonické pokuty, které mohou být zejména pro menší společnosti likvidační. Právní úprava sankcí v oblasti opatření proti praní špinavých peněz tak…

Přístup na pracoviště na otisk prstu nebo rozpoznání obličeje? ÚOOÚ chystá právní…

V poslední době se rozšiřují technologie založené na zpracování biometrických údajů zaměstnanců. Otisk prstu nebo rozpoznání obličeje – tak stále častěji vypadá evidence docházky na pracovištích. GDPR však umožňuje zpracování biometrických údajů…

V Česku začnou platit elektronické dálniční známky

V polovině srpna schválil Senát návrh zákona, který má od roku 2021 na českých silnicích zavést elektronické dálniční známky. Řidiči by tak mohli za využití některých silnic platit prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace. Platby vázané na…

Zjednoduší se likvidace obchodních společností?

Vláda schválila návrh nařízení, jehož cílem má být zjednodušení procesu likvidace právnických osob po administrativní a finanční stránce. Některým subjektům má odpustit uveřejnění jejich vstupu do likvidace v Obchodním věstníku zcela, jiným zčásti.…

Úřad pro ochranu osobních údajů udělil první pokuty za porušení GDPR

V souvislosti s přijetím GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) panovala mezi správci a zpracovateli osobních údajů značná nejistota ohledně výše pokut udělovaných Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Od nabytí účinnosti GDPR nyní…

Chystaná novela přinese změny ve vysílání pracovníků

Ministerstvo práce a sociálních věcí v červnu předložilo vládě návrh novely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti v souvislosti s transpozicí evropské směrnice, kterou se mění směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Novela mění…

Nová právní úprava skutečného majitele

Ministerstvo spravedlnosti nedávno připravilo návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. Ten by měl nahradit a zpřehlednit stávající právní úpravu skutečného majitele obsaženou v zákoně o veřejných rejstřících a v zákoně AML (Zákon o některých…

Hromadné žaloby v Česku se blíží. Podnikatelé v retailu by se měli připravit

Samostatným zákonem má být dle návrhu ministerstva spravedlnosti do českého právního řádu vtělen institut tzv. hromadné žaloby. Jeho prostřednictvím budou moci (domnělí) držitelé uplatňovat a vymáhat stejné nebo obdobné nároky v rámci jednoho řízení…

Revoluce v AML se dotkne všech právnických osob

S blížícím se datem pro implementaci V. směrnice AML v České republice se rozběhla příprava transpozičních zákonů, které mají novelizovat mimo jiné zákon AML (253/2008 Sb. – Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a…