Účetnictví

Probíhá hodnocení standardu IFRS 15

Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) vyzývá k poskytnutí informací pro post-implementační hodnocení standardu IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky.

Co přináší standard IAS 21?

Standard IAS 21 (Dopady změn směnných kurzů cizích měn) objasňuje, kdy a jakým způsobem odhadnout spotový směnný kurz.