Účetnictví

Nový zákon o účetnictví je hotový, začíná schvalovací proces

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh nového zákona o účetnictví, u něhož bylo ukončeno připomínkové řízení. Zákon má dle návrhu nabýt účinnosti 1. ledna 2025. Nyní bude projednán Legislativní radou vlády a poté předložen vládě ke schválení. Během…

Navrhované změny IASB – klasifikace jako finanční závazek či vlastní kapitál?

IASB vydala návrhy na úpravu některých standardů, které mají vyřešit dlouhodobé problémy vznikající v praxi při klasifikaci finančních nástrojů a dále zlepšit rozsah poskytovaných informací investorům.

Konsolidační balíček a nový zákon o účetnictví

Na konci listopadu 2023 prezident podepsal konsolidační balíček, který novelizuje celkem 65 zákonů včetně zákona o účetnictví. Součástí dílčí novely zákona o účetnictví je zavedení možnosti použití funkční měny v českém účetnictví, o které jsme již…

Jak oceňovat reálnou hodnotou v období změn?

V posledních letech musí společnosti reagovat a přizpůsobit se významným změnám, jako jsou rostoucí inflace a úrokové sazby, geopolitické události, nástup umělé inteligence a otázky související s klimatem.

Probíhá hodnocení standardu IFRS 15

Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) vyzývá k poskytnutí informací pro post-implementační hodnocení standardu IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky.

Co přináší standard IAS 21?

Standard IAS 21 (Dopady změn směnných kurzů cizích měn) objasňuje, kdy a jakým způsobem odhadnout spotový směnný kurz.