Zpět na výpis

Konsolidační balíček a nový zákon o účetnictví

Na konci listopadu 2023 prezident podepsal konsolidační balíček, který novelizuje celkem 65 zákonů včetně zákona o účetnictví. Součástí dílčí novely zákona o účetnictví je zavedení možnosti použití funkční měny v českém účetnictví, o které jsme již informovali, a která vstupuje v platnost od 1. ledna 2024. 

Nový zákon o účetnictví by měl vstoupit v platnost o rok později, od 1. ledna 2025. Momentálně probíhají práce na doprovodném zákoně a do poloviny roku 2024 by měla být zpracována i nová vyhláška. Legislativní proces k novému zákonu o účetnictví by měl být zahájen na začátku roku 2024.


Udržitelný reporting v konsolidačním balíčku

Prostřednictvím konsolidačního balíčku se do českého právního řádu transponuje evropská směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), která přináší do zákona o účetnictví novou povinnost vypracovat zprávu o udržitelnosti. Tato povinnost bude na společnosti dopadat postupně, v několika vlnách. První vlna (v roce 2025) se bude týkat společností, které jsou subjektem veřejného zájmu, a zároveň velkých firem, které mají více než 500 zaměstnanců, přičemž obě podmínky musejí být splněny zároveň.

Zpráva o udržitelnosti má poskytnout transparentní informace potřebné k pochopení dopadů účetní jednotky na udržitelnost a k pochopení vlivu udržitelnosti na vývoj, výkonnost a postavení účetní jednotky. Záměrem směrnice CSRD je podnítit změnu v obchodním jednání, a proto bude po společnostech vyžadovat novou úroveň zveřejňovaných informací.