Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Koreou se uplatní už od ledna

Nově sjednaná smlouva, která vstoupila v platnost na samotném sklonku roku 2019, nahrazuje původní dokument z roku 1992. V případě daně vybírané srážkou u zdroje se vztahuje již na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2020, což u plátců…

NS posuzoval porušení pracovních povinnosti zaměstnance banky

Nejvyšší soud (NS) potvrdil platnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnankyně, která působila jako pokladní v bance. Zcela v souladu se svojí dřívější rozhodovací praxí potvrdil, že na porušování povinností zaměstnanci bank je nutno…

Bankovní identita prošla sněmovnou

Poslanecká sněmovna schválila na konci minulého roku novelu zákona o bankách, která vytváří podmínky pro široké využití bankovní identity a otevírá tak trh se službami v oblasti elektronické identifikace. Novelu musí ještě posvětit Senát, účinnost…

GFŘ upřesnilo informace ohledně přesunu tepla a chladu do 10% sazby DPH

Generální finanční ředitelství (GFŘ) v informaci platné od 1. ledna 2020 připomíná pravidla pro stanovení data zdanitelného plnění (DUZP) u dodání tepla a chladu. V příkladech uvádí, jak technicky vyřešit vyúčtování záloh, pokud se v průběhu…

Nekontrolujete ostatní jednatele? Pak spoluodpovídáte za škodu, kterou způsobí

Nejvyšší soud (NS) vysílá varovný vzkaz jednatelům – nekontrolujete-li své kolegy, dopouštíte se porušení povinnosti péče řádného hospodáře, a proto spoluodpovídáte za škodu, která by jinak nevznikla (popřípadě vznikla, ale v menším rozsahu).

Nová pravidla usnadní přeshraniční mobilitu společností v EU

Harmonizaci a modernizaci evropského práva společností a lepší využití svobody usazování mají přinést dvě novely směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o některých aspektech práva obchodních společností (2017/1132 ze dne 14. června 2017). Novely…

DPH: Oprava základu daně u nedobytných pohledávek pod lupou

Novelizované znění zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. dubna 2019 přineslo významné změny v oblasti opravy základu daně u nedobytných pohledávek. Generální finanční ředitelství (GFŘ) nyní vydalo podrobnou informaci k vykazování těchto…

Překvapivé rozhodnutí NSS v oblasti zdaňování příjmů z prodeje cenných papírů…

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k tomu, jak má fyzická osoba postupovat v případě určení daňového základu při prodeji cenných papírů v cizí měně (2 Afs. 4/2019 -38). Jeho závěr zní: zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkovi zvolit způsob…

Za nedostatečné zabezpečení osobních údajů padla další velmi vysoká pokuta

Německý provozovatel mobilních služeb 1&1 Telecom GmbH dostal pokutu 9,6 milionu eur za nezavedení dostatečných technických a organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů svých zákazníků. Jedná se o jednu z doposud nejvyšších pokut za…

Přehled změn, které přináší novela zákona o obchodních korporacích – I

Novela zákona o obchodních korporacích, která byla Senátem vrácena a o níž budou poslanci rozhodovat na lednové schůzi, má nabýt účinnosti 1. ledna 2021. Přinese poměrně velké množství změn. Nejdůležitější z nich vám představíme v sérii článků. V…

Stručné aktuality, leden 2020

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Obezřetnostní požadavky na obchodníky s cennými papíry

V Úředním věstníku EU vyšly v prosinci loňského roku nové předpisy týkající se obezřetnostních požadavků na obchodníky s cennými papíry. Upravují novou kategorizaci obchodníků s cennými papíry, pravidla pro odměňování jejich pracovníků a obsahují…