Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky – červen 2021
(5:40)

Oblíbené programy v rámci OP PIK vyhlášeny naposledy

V rámci končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byly vyhlášeny poslední výzvy, a to v programech Potenciál, Aplikace a Inovace – inovační projekt. Dotační programy jsou při splnění stanovených podmínek určeny i pro…

Cizincům, kterým skončil přechodný pobyt, usnadnilo MPSV přístup na trh práce

Zaměstnávání cizinců dlouhodobě vyvolává řadu praktických otázek, na které zaměstnavatelé i samotní cizinci často složitě hledají odpověď. Nápomocný nemusí být ani samotný zákon o pobytu cizinců (ZoPC) nebo zákon o zaměstnanosti (ZoZam). Výklad…

Finanční správa opět odpovídá na otázky spojené s novelou daňových odpisů

Ani po několika měsících platnosti novely zákona o daních z příjmů se nepodařilo zcela objasnit problematiku zpětné účinnosti změn daňového odpisování. Finanční správa proto na svých webových stránkách potřetí aktualizovala soubor vybraných dotazů k…

Stručné aktuality, červen 2021

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Podrobná úprava home office stále v nedohlednu (II): Monitoring zaměstnanců

V tomto článku se věnujeme dalšímu tématu souvisejícímu s prací z domova, které pro zaměstnavatele přináší řadu úskalí, a to monitoringu zaměstnanců. Jedná se o problematiku, kde proti sobě stojí právo zaměstnavatele mít přehled o tom, zda…

Vývoj soutěžního práva v uplynulém roce – rozhodovací praxe ÚOHS (II)

Přinášíme shrnutí rozhodovací praxe ÚOHS v jednotlivých oblastech včetně souvisejících statistik. Zaměřujeme se také na úspěšnost soutěžitelů v rámci rozhodování předsedy ÚOHS v řízení o rozkladu (II. stupeň) a přezkumu rozhodnutí ÚOHS správními…

Časový test pro osvobození při vypořádání společného jmění manželů

Koordinační výbor zástupců Generálního finančního ředitelství (GFŘ) a Komory daňových poradců potvrdil, že při vypořádání společného jmění manželů se časový test pro osvobození příjmů z prodeje podílů nepřerušuje. Závěry jsou klíčové nejen pro…

Očkování zaměstnanců proti COVID-19 při dlouhodobém vyslání do zahraničí

Očkování proti COVID-19 je v České republice v plném proudu. Aktuálně se mohou registrovat třicátníci. Od června by se registrace měly otevřít všem osobám starším 16ti let. To znamená, že už nyní má prakticky celá produktivní populace možnost,…

Aktuální vývoj zeleného financování

Přestože Česká republika není evropskou hnací silou v oblasti zelených investic a udržitelného financování, připravují se finanční instituce v čele s velkými bankami intenzivně na příchod nové regulace. Následující roky tak budou kromě zvyšování…

Jak minimalizovat sankce při doměření daně

Ukončení daňové kontroly s doměrkem je spojeno se sankcemi. Kromě penále se jedná ještě o úroky z prodlení. Ty, přestože technicky vzato nejsou sankcí, bývají v praxi násobně vyšší než samotné penále. Daňový řád nabízí řadu možností, jak tyto…

Souhrn změn v e-commerce (novela DPH 2021)

Od 1. července 2021 dochází k významným změnám v oblasti DPH u přeshraničního prodeje zboží přes internet, a to jak v rámci EU, tak při dovozu ze třetích zemí. Místem zdanění bude stát příjemce, což může vést k mnohačetným registracím k DPH.…

Určení místa plnění u roamingových služeb dle SDEU

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v případu C-593/19 SK Telecom Co. Ltd zabýval určením místa plnění u roamingových služeb v návaznosti na pravidlo skutečné spotřeby služeb.