Daňovky Daňové
a právní aktuality

Nová zpráva OECD k tzv. částce B u Pilíře I

Pilíř I a II jsou iniciativy OECD, které přinášejí reformu mezinárodního zdanění. Zaměřují se na řešení daňových výzev souvisejících s digitalizací ekonomiky a na spravedlivější rozdělení zisků a práv na zdanění mezi jednotlivými zeměmi v globálním…

Novela zákona o DPH 2025

Ministerstvo financí předložilo v únoru do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Rozsáhlá novela transponuje dvě nové evropské směrnice – tzv. „sazbovou směrnici“ a směrnici o zvláštním režimu pro malé podniky.…

Nová judikatura k prokázání přímé souvislosti mezi výdaji a příjmy

Soudní judikatura opět potvrzuje úskalí použití speciálního ustanovení zákona o daních z příjmů, které umožňuje nedaňové náklady považovat za daňově uznatelné do výše souvisejících příjmů, resp. příjmy za nezdanitelné, pokud souvisejí s nedaňovými…

ÚOHS má zájem o další posílení pravomocí, chce přístup k lokalizačním údajům

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) navrhuje řadu změn v soutěžně-právních předpisech, které mají výrazným způsobem posílit jeho pravomoci nejen při odhalování a trestání kartelových dohod. Přístup k poloze telefonů, namátková a…

Jak v roce 2024 uplatňovat DPH u vybraného osobního automobilu?

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo v polovině ledna dvě informace týkající se praktického uplatňování novinek v DPH od roku 2024. V tomto článku se věnujeme Informaci k nároku na odpočet DPH u osobních vozidel s pořizovací cenou vyšší než 2…

Praktické informace ke změnám sazeb DPH

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo v polovině ledna dvě informace týkající se praktického uplatňování novinek v DPH od roku 2024. V tomto článku se věnujeme Informaci ke změnám sazeb. Na konci ledna vyšla další informace, a to Informace ke…

Kdo je podle NSS skutečným dodavatelem plynu na virtuálním obchodním bodě?

Nejvyšší správní soud (NSS) se nedávno zabýval specifickým případem určení osoby dodavatele plynu při obchodech s touto komoditou na virtuálním obchodním bodě v Německu. Potvrdil, že dodavatelem je subjekt, který se za dodavatele deklaroval. Soud…

Ústavní soud k souběhu smlouvy o výkonu funkce a pracovní smlouvy

Ústavní soud potvrdil, že manažerská smlouva se má posuzovat jako dodatek smlouvy o výkonu funkce, který podléhá schválení valnou hromadou. Není-li schválena, náleží za výkon práce odměna obvyklá. Porušil-li ale člen statutárního orgánu péči řádného…

Přelomový verdikt NSS ohledně lhůty pro stanovení daně

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu (NSS) řešil střet nové a staré právní úpravy lhůt pro stanovení daně. Postavil se proti dosavadní judikatuře, podle které se desetiletá lhůta pro stanovení daně u starých daní staví, i když je soudní řízení…

Nová soutěž v programu DOPRAVA 2030

Technologická agentura České republiky oznámila předběžné parametry 2. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2030. Podporu můžete získat na aplikovaný výzkum a inovace v oblasti dopravy.