Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky – říjen 2021
(5:11)

Převodní ceny: jinak spojené osoby a obvyklá cena

V nedávné době uzavřel Nejvyšší správní soud (NSS) několik případů posuzujících oblast jinak spojených osob. Jedná se o pojem z oblasti převodních cen mezi společnostmi ve skupině.

Cookies a marketingová volání už jen s předchozím souhlasem

Novela zákona o elektronických komunikacích umožní od 1. ledna 2022 získávat a zpracovávat cookies pouze s prokazatelným souhlasem uživatele. Požadavek získání souhlasu se nebude vztahovat na technické cookies. Stejně tak bude možné telefonicky…

NSS: Nárok na odpočet u vstupů prokazuje vždy daňový subjekt

Nejvyšší správní soud (NSS) se u subjektu, který poskytuje jak osvobozené zdravotní služby bez nároku na odpočet, tak služby zdanitelné, zabýval prokazováním vazby nároku na odpočet na konkrétní plnění na výstupu (2 Afs 232/2020-70). Dotkl se také…

Německo: nová směrnice na převodní ceny

Převodní ceny jsou horkým tématem v době, kdy ministerstva financí všech států budou hledat prostředky pro pokrytí vysokých rozpočtových schodků. Německé spolkové ministerstvo financí vydalo k převodním cenám novou směrnici (Verwaltungsgrundsätze…

Národní plán obnovy nabízí nové dotační možnosti

V rámci snahy o oživení české ekonomiky po pandemii COVID-19 připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu tzv. Národní plán obnovy (NPO). Jde o souhrn reforem a investic, které mají za cíl podpořit české podniky a tím nastartovat a modernizovat…

Skutečný vlastník úroků a dohoda o tichém společenství

Nejvyšší správní soud řešil otázku skutečného vlastníka úroků při existenci dohody o tichém společenství.

Stručné aktuality, říjen 2021

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

NSS: výměna akcií při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů přerušuje…

Nejvyšší správní soud (NSS) jednoznačně uzavřel, že časový test pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů u fyzických osob se přerušuje při výměně akcií, ke které došlo z důvodu zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů. To platí i pro tzv…

Implementace směrnice DAC 7 do české legislativy

Směrnice DAC 7 přináší novou oznamovací povinnost pro provozovatele platforem – softwarů umožňujících propojení prodejců a uživatelů. Ministerstvo financí připravilo implementační zákon, který je nyní v připomínkovém řízení. Nová oznamovací…

NSS se opět zastal daňového subjektu před finanční správou

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil, že samotná úhrada na nezveřejněný bankovní účet nezakládá automatické ručení příjemce zdanitelného plnění. Vždy musí být zároveň prokázáno, že daňový subjekt věděl nebo mohl vědět, že daň nebude řádně odvedena.

Potřebujete více času na odpověď správci daně? Požádejte si o prodloužení lhůty

Do datové schránky dorazila výzva správce daně. Stanovená lhůta nedostačuje a oprávněně se obáváte, že nestihnete připravit své vyjádření a shromáždit potřebné doklady včas. Daňový řád na tyto situace pamatuje a umožňuje lhůtu prodloužit. Jak…

Změny v čerpání ošetřovného i otcovské

V Evropské unii dlouhodobě existuje tlak na zabezpečování rovných příležitostí pro muže a ženy a současně i na skloubení pracovního a rodinného života. S tím jde ruku v ruce rovněž snaha umožnit otcům větší zapojení do výchovy jejich dětí. Jedním z…