Daňovky Daňové
a právní aktuality

Mohou jednatelé ručit za daňové nedoplatky společnosti?

Nejvyšší správní soud (NSS) se v jednom ze svých nedávných rozsudků věnoval případu, kdy se na jednatele z titulu ručení obrátil finanční úřad. Přestože daňový řád již dlouhá léta tuto možnost předvídá, Finanční správa tento institut dosud…

Jednodušší vymáhání pohledávek prostřednictvím platebních rozkazů

Dne 1. července nabyl účinnosti zákon o hromadných řízeních soudních, který v Česku uzákonil proces kolektivního vymáhání práv spotřebitelů. Spolu se zákonem byly přijaty ale i změny zcela nesouvisející, které přináší dílčí úpravu platebních rozkazů…

Odpis oceňovacího rozdílu vzniklého při přeměně součástí nákladové základny u…

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal rozsudek, který může znamenat změnu v chápání oceňovacích rozdílů vzniklých při přeměně. Lze od českých správních soudů v budoucnu očekávat zohlednění ekonomické reality v rámci převodních cen?

Kdy je opravdu nutné podat dodatečné přiznání k DPH

Opravy již podaných daňových přiznání k DPH nejsou v praxi ničím neobvyklým. Mnohdy daňové doklady v období, do kterého náleží, nemáme k dispozici nebo je jednoduše zapomeneme zahrnout. Proto se pojďme podívat na situace, kdy máme povinnost podat…

Flexibilnější úprava v příležitostné osobní silniční dopravě

Koncem května vstoupilo v platnost evropské nařízení, které přineslo některé změny týkající se úpravy doby odpočinku a přestávek v práci v příležitostné osobní silniční dopravě. Nařízení má primárně za cíl přizpůsobit toto odvětví specifickému…

Dotace na výzkum a vývoj v programu TREND

Technologická agentura České republiky vyhlásila 12. veřejnou soutěž v programu TREND. Podporu lze získat na průmyslový výzkum a experimentální vývoj.

Stručné aktuality, červenec 2024

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

NSS se zastal daňového subjektu u akviziční struktury

Nejvyšší správní soud odmítl názor finanční správy, že nákup podílu financovaný úvěrem a následná fúze za účelem přenesení úvěru do nově nakoupené provozní entity představuje zneužití práva. K rozhodnutí ve prospěch poplatníka přispěla schopnost…

Nový způsob hlášení zaměstnanců vyslaných do ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo nová pravidla pro oznamování vyslání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb do České republiky. Tato pravidla jsou účinná od 1. července 2024 a týkají se všech zaměstnavatelů, kteří…

Ochrana věřitelů ve světle novely zákona o přeměnách

19. července 2024 nabyde účinnosti zásadní novela zákona o přeměnách (162/2024 Sb.). V tomto článku shrnujeme změny zákona týkající se ochrany věřitelů a osob zúčastněných na přeměně a uplatňování jejich práv. V této souvislosti se rovněž zabýváme…