Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky – leden 2023
(07:47)

Stropy cen plynu a elektřiny od ledna i pro velké podniky: podmínky a limity podpory

Rok 2023 nabídne zastropování cen elektřiny a plynu nově i pro velké podniky bez ohledu na to, zda se jedná o odběrná místa elektřiny s nízkým, vysokým či velmi vysokým napětím. Pokud chcete podporu na vysoké ceny elektřiny a zemního plynu využít…

GFŘ zveřejnilo otázky a odpovědi k DAC7

Metodický dokument formou otázek a odpovědí shrnuje povinnosti provozovatelů digitálních platforem, které jim vyplývají z nové oznamovací povinnosti vztahující se k prodejcům a prodejům uskutečněným prostřednictvím těchto platforem.

SDEU k nároku na odpočet DPH v situaci, kdy se dodavatel vydával za jinou osobu

Soudní dvůr Evropské unie před nedávnem judikoval, že v případě účasti na podvodu ztrácí daňový subjekt nárok na odpočet DPH v plné výši, přestože samotná škoda (daňový únik) byla nižší.

Oznamovací povinnost při zaměstnávání cizinců zavazuje i zahraniční společnosti

Jeden z administrativních úkolů při zaměstnávání cizinců představuje oznamovací povinnost zaměstnavatele vůči Úřadu práce ČR. Čeští zaměstnavatelé si této povinnosti často nejsou vědomi, případně si neví rady s množstvím údajů ani termíny, které…

NSS k prokázání totožnosti odběratele zboží z jiného členského státu

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku, zda je možné odepřít nárok na osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu, pokud není prokázáno dodání konkrétnímu odběrateli. SDEU bude případ teprve posuzovat.

Jak můžete zvrátit rozhodnutí finanční správy?

Odvolací finanční ředitelství zamítlo vaše odvolání a vy s rozhodnutím nesouhlasíte. Jak se takovému rozhodnutí můžete dále bránit? Vyplatí se vůbec pokračovat ve sporu s finanční správou? Na tyto a další otázky se dnes zaměříme.

Program Horizont Evropa podpoří rozvoj inovací v podnicích

Horizont Evropa je výzkumný a inovační rámcový program probíhající v letech 2021–2027. Představuje nejvýznamnější nástroj podpory výzkumu a inovací v Evropě i na světě. Úspěšné projekty budou mít nárok na proplacení všech způsobilých nákladů.

Směrnice EU zajišťující minimální úroveň zdanění vstoupila v platnost

Členské státy EU se konečně dohodly na zavedení minimální efektivní sazby daně a dne 23. prosince 2022 vstoupila v platnost směrnice o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin.…

Nový zákon o účetnictví má jasné obrysy

Zákon slibuje snížení administrativní zátěže a posun vedení účetnictví k mezinárodním standardům. Současně s prováděcími vyhláškami, účetními standardy a změnovým zákonem, který novelizuje související legislativu včetně zákona o daních z příjmů, by…

EU zpřísní pravidla pro uvedení kávy, palmového oleje nebo hovězího masa na trh

EU připravuje nařízení, kterým se zavedou přísnější pravidla pro uvádění některých komodit a produktů z nich získávaných na unijní trh, resp. pro jejich vývoz. Nařízení se bude týkat např. kávy, sóji, palmového oleje, skotu či dřeva. Jaké povinnosti…

Novinky ve zdaňování zaměstnanců v roce 2023

S novým rokem přicházejí změny ve zdaňování zaměstnanců a v sociálním a zdravotním pojištění. Zvyšuje se maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a tím i limit, od kterého se mzda daní 23% sazbou daně. Pro mnohé…

Stručné aktuality, leden 2023

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.