Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky – červenec 2021
(6:15)

Nová výše daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě už pro rok 2021

Dne 27. července 2021 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o daních z příjmů, která byla součástí novely zákona o státní sociální podpoře a která pro zdaňovací období roku 2021 zavádí vyšší roční daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě a…

Je zamítnutí nároku na odpočet DPH před zahájením úpadku v souladu se směrnicí?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se zabýval otázkou zamítnutí nároku na odpočet u zdanitelných plnění, která rumunská společnost uskutečnila před svým vstupem do úpadkového řízení.

Náklady na likvidaci majetku jako součást vstupní ceny nového majetku

Nejvyšší správní soud (NSS) v rozsudku č.j. 10 Afs 346/2020-43 významně přispěl k upřesnění, v jakém případě lze náklady na likvidaci majetku zahrnout do základu daně přímo, a kdy se naopak jedná o investice, které jsou součástí vstupní ceny nového…

Nové programové období: bilion korun a zjednodušení pro žadatele

Koncem června uspořádalo ministerstvo pro místní rozvoj konferenci „Zelené a digitální Česko? A co lidé…“. Na ní představilo hlavní cíle a investiční příležitosti evropských fondů pro následující programové období 2021–2027.

Stručné aktuality, srpen 2021

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Ministerstvo průmyslu představilo Vodíkovou strategii České republiky

Členské státy Evropské unie se zavázaly, že do roku 2050 dosáhnou klimatické neutrality celé EU. V rámci tohoto závazku představilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na mezinárodní vodíkové konferenci, která se uskutečnila 16. července 2021,…

Kurzarbeit dostal téměř po roce konečně zelenou

Na konci srpna loňského roku zveřejnilo MPSV návrh změny zákona o zaměstnanosti, který měl od listopadu 2020 zavést do českého právního řádu dlouho očekávaný institut podpory v době částečné nezaměstnanosti, tzv. Kurzarbeit. Ten měl už v loňském…

Převodní ceny zůstávají hitem daňových kontrol

Finanční správa zveřejnila informace k daňovým kontrolám zaměřeným na převodní ceny mezi spojenými osobami. V roce 2020 provedla 249 kontrol, v jejichž důsledku doměřila dodatečnou daň z příjmů právnických osob ve výši téměř 1,4 mld. Kč, a to při…

Minimalizace sankcí: jak na prominutí úroku z prodlení

Úroky z prodlení prošly po lednové novele daňového řádu poměrně výraznými změnami. Výše úroku z prodlení je nyní sjednocena pro správce daně i pro daňové subjekty na společné úrovni 8 % + repo sazba. Daňový subjekt disponuje nicméně nástroji, díky…

Alternativní řešení soutěžních problémů v praxi ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v nedávno projednávané věci upustil od zahájení sankčního řízení i přes namítanou existenci protiprávní dohody o cenách. Připomněl tak, že je ochoten řešit některé záležitosti cestou tzv. soutěžní…

Srpen přináší významné změny v regulaci pobytu cizinců v ČR

Novela zákona o pobytu cizinců má za sebou napínavý legislativní proces. Poslanecká sněmovna přehlasovala senátní veto a po podpisu prezidenta vyšla ve Sbírce zákonů. Účinná je od 2. srpna. Mění se pravidla vydávání průkazů, definice rodinných…

Nové obory živnosti volné

V souvislosti s novinkami, které mají zamezit využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu na evropské úrovni, a příslušnou transpozicí těchto pravidel do českého právního řádu byly k 1. lednu 2021 mimo jiné doplněny obory…