Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky - únor 2020
(6:23)

Novinka v oblasti přeshraničních přeměn – rozdělení vyčleněním

Rozdělení, v českém prostředí poměrně častá forma přeměny i užitečný nástroj pro řízení rizik nebo daňových aspektů, se dočkalo harmonizované evropské úpravy. Novela směrnice zavádí mimo jiné nová pravidla pro přeshraniční přemístění sídla i…

Stručné aktuality, únor 2020

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Co chystá ministerstvo financí v daních z příjmů pro rok 2021?

Rok 2020 sotva začal a už se diskutují dvě novely zákona o daních z příjmů pro rok 2021. Plánuje se zavedení paušálního režimu pro vybrané fyzické osoby, hovoří se o peněžním příspěvku na stravování pro zaměstnance nebo zrušení 35% sazby srážkové…

Vláda (ne)schválila investiční pobídky

Třem žadatelům o investiční pobídky vláda neschválila finanční podporu na pořízení dlouhodobého majetku. Žádosti o podporu strategických investičních akcí investoři podali v předchozím legislativním režimu. Podpora ve formě slevy na dani zůstala…

Novela zákoníku práce (část I): Nejméně 160 hodin dovolené pro každého

Návrh velké novely zákoníku práce mají poslanci na stole od ledna. První část novely by měla začít platit už od 1. července tohoto roku. V následujících číslech Daňovek Vás proto seznámíme s hlavními změnami, které by novela měla přinést. V prvním…

Nečekaný rozsudek SDEU: uplatnění komisionářské struktury

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v rumunském rozsudku č. C-707/18 posuzoval případ, kdy kupující vlastním jménem a na vlastní náklady zajišťoval správní úkony nutné k uskutečnění prodeje pozemků. Bez ohledu na to, zda za ně prodávající zaplatil či…

Brexit z pohledu českého imigračního práva

Posledním lednovým dnem skončil nekonečný příběh brexitu. Prováděcí zákon k výstupové dohodě schválil začátkem roku parlament Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a podpis k němu připojila i královna Alžběta II. Dohodu poté…

Nové verze CRD a CRR

Ministerstvo financí připravilo návrh zákona, kterým implementuje směrnici CRD V a nařízení CRR II. Evropské předpisy přinášejí změny zejména v oblasti bankovnictví. Aktualizují hlavně pravidla týkající se kapitálové přiměřenosti a kapitálových…

Uplatňování DPH u tankovacích karet ovlivní rozsudky SDEU

Transakce s tankovacími kartami fungují napříč Evropou. Zavedení nových opatření pouze v některé ze členských zemí by mohlo způsobit komplikace. Proto se většina států EU zatím zdráhá v plné šíři aplikovat rozsudek Soudního dvora Evropské unie (SDEU…

Městský soud v Praze: Daňové přiznání na nižší daň nelze podat po uplynutí lhůty

Termín pro podání dodatečného daňového přiznání je stanoven do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se daňový subjekt dozvěděl, že příslušná daň nebyla stanovena správně. Bez ohledu na to, zda se podává na daň vyšší nebo nižší. Co se…

Uplatňování zásady skutečného vlastnictví a zásady zákazu zneužití práva v EU

Soudy v celé Evropské unii se inspirují tzv. Dánskými rozsudky Soudního dvora EU. Rozhodnutí vnitrostátních soudů týkající se zdanění dividend či úroků, které obdržely holdingové společnosti, sledují zásadu skutečného vlastnictví (španělský rozsudek…

Quick fixes: informace GFŘ a novelizované vysvětlivky EK

Česká novela zákona o DPH implementující tzv. Quick fixes stále čeká na druhé čtení v Poslanecké sněmovně. Na konci ledna vydalo Generální finanční ředitelství informaci, v níž potvrzuje možnost přímého účinku evropské směrnice. I české subjekty…