Daňovky Daňové
a právní aktuality

NSS k prokázání vědomé účasti na daňovém podvodu v řetězci dodávek

Nejvyšší správní soud (NSS) se zabýval odmítnutím nároku na odpočet DPH u společnosti z titulu její vědomé účasti na podvodu u DPH. V rozsudku shrnul judikaturní rámec pro posuzování podvodu v oblasti DPH.

Co přináší návrh směrnice o převodních cenách?

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice o převodních cenách, která sjednocuje postup při uplatňování pravidel převodních cen v EU z hlediska vymezení spřízněných osob a pravidel pro stanovení obvyklé ceny.

Ručení za mzdové nároky zaměstnanců v subdodavatelských řetězcích ve stavebnictví

Velká novela zákoníku práce nabyla účinnosti sice teprve nedávno, ministerstvo práce a sociálních věcí už ale připravuje další změny. Vládě předložilo návrh, kterým zavádí ručení dodavatelů v oblasti stavebnictví za mzdové nároky zaměstnanců svých…

ZISIF a převod jmění na společníka jako přeměna podílového fondu

Začátkem srpna předložilo ministerstvo financí vládě návrh novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Novela nově výslovně zakotvuje možnost sloučení kapitálové společnosti (a.s. nebo s.r.o.) s podílovým fondem.

Prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské občany o další rok

Jelikož ruská invaze na území Ukrajiny stále trvá a návrat pro ukrajinské občany zpět do vlasti není bezpečný, vláda navrhuje prodloužit institut dočasné ochrany o další rok, a to do 31. března 2025. V současné době končí plošná platnost vízových…

Stručné aktuality, říjen 2023

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Dopad sankcí proti Rusku na dovozce výrobků ze železa a oceli

Dovozci výrobků ze železa a oceli do EU mají od 30. září 2023 nově povinnost prokázat, že při výrobě nepoužili železo nebo ocel ruského původu. Opatření je součástí balíčku sankcí vůči Rusku, které měly odloženou platnost, aby dovozci získali více…

Dotace na úsporu vody v průmyslu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 14. září 2023 výzvu I – Udržitelné hospodaření s vodou v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Podporu mohou získat projekty, díky nimž se podaří uspořit a optimalizovat…

Novela zákoníku práce nabyla účinnosti. Jaké změny přináší?

Dlouho diskutovaná novela zákoníku práce vstoupila až na několik ustanovení v účinnost 1. října. Nejvýznamnější změny se týkají zaměstnanců pracujících na základě dohod o provedení práce a o pracovní činnosti a úpravy práce z domova. Novela se…

Příkaz mateřské společnosti – jak to vidí NSS?

Příkazem mateřské společnosti finanční úřad rozumí jakékoliv ovlivnění nezávislé transakce spojeným podnikem, zpravidla mateřskou společností. Příkladem může být nařízení prodeje zboží odběratelům dceřiné společnosti ze strany její mateřské…