Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky – listopad 2022
(9:33)

Poslanecká sněmovna schválila Windfall tax

Poslanecká sněmovna dnes schválila zavedení daně z neočekávaných zisků pro roky 2023 až 2025, a to v podobě poslaneckého návrhu předloženého Ministrem financí. Všechny pozměňovací návrhy byly staženy nebo zamítnuty.

Kompenzace nákladů na energie pro velké podniky: příjem žádostí začne 15. listopadu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 2. listopadu 2022 první výzvu pro velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu podle tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise (DKR). Žádosti bude resort přijímat od 15. listopadu 2022…

EU sjednotila nabíječky pro telefony, tablety a notebooky

Od roku 2024 by měly být všechny telefony a tablety prodávané v EU povinně vybaveny nabíjecím portem USB-C. Dva roky nato se sjednocení nabíječek vztáhne i na notebooky.

Jaká pokuta hrozí v případě podání kontrolního hlášení za nesprávné zdaňovací období?

V případu 5 Afs 281/2021-34 se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou, zda byla pokuta ve výši 50 000 Kč subjektu, který podal chybně kontrolní hlášení za předešlé období, udělena oprávněně. Nejvyšší správce uzavřel, že cílem takové pokuty je odradit…

Kompenzace nákladů na energie pro podniky: základní parametry

AKTUALIZOVÁNO // Očekávaná pomoc firmám se zvýšenými náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádného růstu jejich cen se blíží. Vláda upřesnila podmínky programu s přepokládanou alokací až 30 mld. Kč a vyhlášení výzvy s konkrétními…

Platnost dočasné ochrany se prodlouží o rok

V reakci na válku na Ukrajině přijaly členské státy EU koordinovaný postup ve věci ochrany uprchlíků a do svých právních řádů zakotvily status dočasné ochrany. Dle české regulace dočasná ochrana poskytuje držitelům řadu výhod – možnost legálního…

Program TREND podpoří rozvoj technologií 5G

Technologická agentura České republiky (TA ČR) v říjnu vyhlásila 8. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v programu TREND se zaměřením na rozvoj technologií 5G a vyšších.

Program TREND pro nováčky

Technologická agentura ČR (TA ČR) informovala o předběžných parametrech další veřejné soutěže programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND. V pořadí 9. veřejná soutěž má nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity…

EU umožní zvýšit státní podporu pro podniky zasažené energetickou krizí

Evropská komise prodloužila platnost tzv. Dočasného krizového rámce, který umožňuje poskytnout podnikům dotčeným energetickou krizí přímé dotace nebo jiné formy státní podpory ke zmírnění negativních ekonomických dopadů.

Windfall tax ve finále: návrh projedná Parlament

Návrh na zavedení daně z neočekávaných zisků (tzv. windfall tax) pro vybrané poplatníky v odvětví fosilních paliv, energetickém sektoru a pro banky začala projednávat Poslanecká sněmovna. Daň by se měla uplatňovat v období let 2023 až 2025. Nadměrný…

OSVČ se nově mohou sdružovat a kolektivně vyjednávat

Evropská komise vydala pokyny k uplatňování právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže na kolektivní smlouvy týkající se pracovních podmínek osob samostatně výdělečně činných, které jsou ve stejné pozici jako zaměstnanci. Podle těchto pokynů…

Ve kterých případech se na řidiče kamionů nevztahuje zákoník práce?

V létě vešla v účinnost novela zákona o silniční dopravě, v jejímž důsledku se od 1. srpna 2022 u řidičů v mezinárodní silniční dopravě neuplatní některá ustanovení zákoníku práce. Novela omezuje některé pracovněprávní standardy u řidičů, kteří byli…