Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky – květen 2022
(7:03)

NSS otevřel cestu k doměření daně z transakcí s nespojenými osobami

Nejvyšší správní soud otevřel Pandořinu skřínku v rámci převodních cen, když svým rozhodnutím umožnil orgánům finanční správy doměřovat daň na základě celkové ziskovosti, tzn. nejen z transakcí se spojenými osobami, ale rovněž z transakcí s…

Čtvrtá veřejná soutěž v programu DOPRAVA 2020+

Dne 6. dubna 2022 vyhlásila Technologická agentura České republiky 4. veřejnou soutěž v Programu DOPRAVA 2020+.

Vývoj správní praxe u palivových karet

Problematika uplatnění DPH u palivových karet je sledované téma. Karty nezřídka využívají provozovatelé automobilů k čerpání pohonných hmot, přesto zákon o DPH nenabízí bližší vodítko pro správné uplatnění daně. Vždy se vycházelo z obecných principů…

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Není tomu ještě ani rok, co vstoupil v účinnost nový zákon o evidenci skutečných majitelů, a už ministerstvo spravedlnosti společně s ministerstvem financí navrhuje jeho novelizaci, která přináší změny, a to nejen v definici skutečného majitele.

Sněmovna schválila dočasné snížení spotřební daně z nafty a benzínu

Ve snaze zmírnit dopady energetické krize v oblasti cen pohonných hmot předložila vláda novelu zákona o spotřebních daních, díky které se má od 1. června do 30. září 2022 dočasně snížit spotřební daň z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 1,50…

Šestá veřejná soutěž programu Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky oznámila přípravu 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život, zaměřeného na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí. Soutěž bude vyhlášena ve dvou…

Stručné aktuality, květen 2022

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Konec daňové kontroly a co dál?

Proces daňové kontroly bývá někdy dlouhý, ale i sebedelší přezkoumávání jednou skončí. Podívejme se na to, jak ukončení kontroly probíhá, kdy je doměřená daň splatná, jak se proti závěrům kontroly bránit a na co dalšího nezapomenout.

Pozor na chyby při posuzování vlivu na ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) zveřejnil výroční zprávu za uplynulý rok. V ní upozornil na chyby, kterých se správci osobních údajů dopouštějí při zpracovávání tzv. DPIA, tedy posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

Sněmovna schválila dílčí zrušení silniční daně a podpořila elektromobilitu

V reakci na vysoké ceny pohonných hmot Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, který přináší částečné zrušení silniční daně a daňově zvýhodňuje využívání nízkoemisních vozidel.

Otázka vzniku stálé provozovny v případě dceřiných společností

Soudní dvůr EU (SDEU) se zabýval otázkou, jestli mateřské společnosti vznikne stálá provozovna pro účely DPH v jiném členském státě EU, kde sídlí její dceřiná společnost, která jí poskytuje marketingové a další služby.

Uznávání kvalifikace ukrajinských občanů je zatím obtížné

Evropská komise vydala doporučení pro členské státy, včetně České republiky, aby zjednodušily administrativní postup a zajistily co nejrychlejší uznávání odborných kvalifikací ukrajinských občanů.