Navrhneme řešení na míru

DPH reporty efektivněji

Představte si, že vám jejich příprava zabere méně času. Vy se tak můžete věnovat přínosnějším činnostem. Jak na to, popisuje Veronika Výborná.

Pozvánka na akci

IFRS 9 v detailu – zajišťovací účetnictví pro podniky

30. 1. 2019 | 9:00-12:00 hod
sídlo KPMG ČR, Pobřežní 1a, Praha 8

IFRS 9 přináší v oblasti zajišťovacího účetnictví řadu novinek.

Pozvánka na akci

Retail Forum 2019 - O důvěře

16. 1. 2019 | 9:00-13:00 hod
Praha, Hauch Gallery, Pobřežní 636/20A

Čtvrtý ročník inspirativní konference bude o tom, jak získat důvěru zákazníka.

Archivujte elektronicky

Zahoďte papíry

Máte sklady plné faktur a jiných dokladů, protože zákon nařizuje archivovat je po dobu 10 let? Nemusíte. Jak na to elektronicky, popisujeme na webu KPMG.

Právo
10. 1. 2019

Rušno kolem e-neschopenky a karenční doby

Práce na legislativních změnách v oblasti práva sociálního zabezpečení a jejich schvalování v poslední době připomíná kovbojku. Zatímco zrušení karenční doby bylo po letech diskuzí schváleno Poslaneckou sněmovnou, aby bylo následně zamítnuto Senátem…

Z judikatury
10. 1. 2019

Novinky z judikatury k problematice započtení

Právní institut započtení je hojně využívaným nástrojem k vypořádání závazků v rámci celé podnikatelské sféry. Jeho prostřednictvím dochází u věřitele a dlužníka k zániku vzájemných dluhů, jejichž plnění je téhož druhu (typicky peněžité). V nedávné…

Právo
10. 1. 2019

Deregulace ve fondovém sektoru se nekoná

V roce 2019 očekáváme v oblasti fondového sektoru další regulatorní změny. Dotknou se zejména reportingu a zátěžového testování. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) dokončuje pokyny týkající se scénářů zátěžového testování fondů peněžního…

Webdesign