Provozování bankomatů nelze osvobodit od DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu Cardpoint (C-42/18) judikoval, že služby spočívající v uvádění bankomatů do provozu a zajišťování jejich chodu včetně vkládání peněz a instalace softwaru i hardwaru nepředstavují „operace týkající se…

SDEU: Německá srážková daň z dividend placených penzijním fondům je v rozporu s…

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) nedávno vydal přelomový rozsudek týkající se německé srážkové daně z dividend vyplácených zahraničním penzijním fondům. Podle soudu tato srážková daň narušuje svobodu volného pohybu kapitálu a je tak neslučitelná s…

Stručné aktuality, prosinec 2019

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Finanční správa motivovala úředníky odměnou za doměřenou daň, NSS to zkritizoval

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k možné podjatosti zaměstnanců finančního úřadu, který daňovému subjektu doměřil daň za pochybení v oblasti odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Finanční správa totiž začátkem roku 2016 vydala pravidla pro…

Jak fungují nové vládní programy migrace zahraničních pracovníků?

V souvislosti se změnou zákona o pobytu cizinců na území České republiky došlo od letošního září i k revizím v oblasti vládních programů, které zaměstnavatelům usnadňují najímání zahraničních pracovníků. Nejzásadnější novinkou je zjednodušení –…

Za únik dat se platí

Historicky jednu z nejvyšších pokut za porušování ochrany osobních údajů, 1,5 milionu korun, obdržel loni známý internetový obchod, když neuhlídal osobní údaje svých zákazníků včetně hesel k jejich uživatelským účtům. Letos na něj dopadl navazující…

Rozdělení a výplaty zisku a jiných zdrojů obchodních korporací čekají změny

Pravidla pro rozdělení a výplatu zisku a jiných vlastních zdrojů by měla od roku 2021 doznat značných změn. Počítá s tím novela zákona o obchodních korporacích, kterou Poslanecká sněmovna nedávno postoupila do Senátu. Nová pravidla mají za cíl nejen…

Nakoupené IT služby z hlediska stanovení převodních cen

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k roli srovnávací analýzy v rámci důkazního řízení u případu, který se týkal stanovení převodních cen. Mimo jiné souhlasil s použitím techniky posouzení adekvátnosti nákladů, která spočívala v porovnání…

Další šance pro velkou novelu zákoníku práce

Dlouhou dobu se zdálo, že je návrh velké novely zákoníku práce z loňského srpna mimo hru. Letos v říjnu však nastal obrat a z dílny ministerstva práce a sociálních věcí vzešel návrh „další“ velké novely. Zástupci vládní koalice, odborů a…

Vláda schválila digitální daň

Vláda poslala do Sněmovny návrh zákona na zavedení 7% daně z digitálních služeb. Týkat se bude společností ze skupin s obratem nad 750 milionů eur, jejichž základ daně vztahující se ke zdanitelným digitálním službám na území České republiky přesáhne…

NSS: Osvobozený prodej akcií hrazený osvobozenou výplatou dividend je zneužitím práva

Nejvyšší správní soud (NSS) v listopadovém rozsudku potvrdil, že transakce spočívající v osvobozeném prodeji akcií s následnou úhradou kupní ceny pomocí osvobozené výplaty dividend neměla jiné ekonomické zdůvodnění než získání daňové výhody. Na…

BEPS 2.0: Revoluce v mezinárodním zdanění na obzoru

Sekretariát OECD na základě iniciativy proti erozi daňového základu a přesouvání zisků (BEPS) zveřejnil dokument, který představuje nový návrh jednotného a globálního přístupu ke zdaňování digitální ekonomiky. Tzv. BEPS 2.0 přichází s novým způsobem…