Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky – březen 2021
(5:02)

Právo odpojit se? Posílení ochrany zaměstnanců na obzoru

Evropský parlament vyzval Komisi, aby předložila návrh směrnice, která by zaměstnancům umožnila odpojit se mimo svou pracovní dobu od práce, aniž by za to mohli být jakkoli postihováni. Podle EU totiž rozmach práce na dálku a s ním spojená potřeba…

Uplatňování úroků z hypotečních úvěrů po 1. 1. 2021

1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů, která snížila roční limit úroků zaplacených z hypotečních úvěrů nebo úvěrů ze stavebního spoření pro účely odpočtu od daňového základu z původních 300 tis. Kč na 150 tis. Kč. Nejasnosti…

Zavedení povinného testování zaměstnanců ve firmách

Dne 1. března vydalo MZ ČR mimořádné opatření, kterým nařizuje povinné testování zaměstnanců. Opatření je účinné od 3. března do odvolání.

Francouzský soud nastínil nový koncept stálé provozovny pro digitální sektor

Rozhodnutí přináší zcela nový pohled na stálou provozovnu pro společnosti působící v digitálním sektoru. Inspirují se i ostatní členské státy EU?

Technologická agentura vyhlásila 4. soutěž programu THÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 10. února 2021 4. veřejnou soutěž programu THÉTA na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

NS dál zpřísňuje podmínky pro odstoupení od konkurenční doložky

Nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) znamená další zpřísnění pro zaměstnavatele, který se rozhodne odstoupit od konkurenční doložky sjednané se zaměstnancem. Podle něj je ujednání dávající zaměstnavateli možnost odstoupit od konkurenční doložky…

Nová pravidla pro příjezd do České republiky ze zahraničí

Od 1. března platí nové ochranné opatření ministerstva zdravotnictví, které opět zpřísnilo pravidla pro příjezd ze zahraničí a změnilo tzv. cestovatelský semafor. Pro účely tohoto opatření jsou cizí země rozděleny do čtyř kategorií podle rizika…

Novela DPH 2021 zavádí pojem „domnělý dodavatel“

Pozice provozovatele elektronického rozhraní dozná od 1. července 2021 z pohledu DPH velkých změn. V souvislosti s chystanou novelou zákona o DPH týkající se e-commerce budou muset jednotlivé e-shopy, které zajišťují prodej zboží od zahraničních…

Lze odměnu za poskytnutí finančních prostředků prostřednictvím směnky osvobodit od…

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v rozsudku C ‑ 801/19 FRANCK rozhodl, že odměna za převod finančních prostředků poskytnutých faktoringovou společností na dlužníka je z pohledu DPH operací s cennými papíry, a tudíž osvobozena od DPH bez nároku na…

Zákon o evidenci skutečných majitelů: šest měsíců na aktualizaci údajů

Ve Sbírce zákonů byl publikován nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který nabyde účinnosti 1. června 2021. Všechny obchodní korporace musí aktualizovat údaje zapsané v evidenci skutečných majitelů do šesti měsíců ode dne účinnosti zákona.…

Finanční správa odpovídá na otázky spojené s novelou daňových odpisů

Mimořádné daňové odpisy, úprava limitů pořizovací ceny pro hmotný majetek nebo zrušení kategorie nehmotného majetku jsou jedny z nejvýraznějších úprav, které přinesla lednová novela zákona o dani z příjmů. Tyto změny v kombinaci se zpětnou účinností…

Srovnávací analýza u převodních cen v době covidové

Bezprecedentní změny v podnikatelském prostředí, které nastaly po vypuknutí pandemie COVID-19 vytvořily nové výzvy (nejen) v oblasti převodních cen mezi společnostmi ve skupině. Jedním z aktuálních témat je, jakým způsobem správně nastavit, popř.…