Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky – říjen 2022
(7:47)

Chystané novinky v zákoně o přeměnách

První návrh dlouho očekávané novely zákona o přeměnách byl zveřejněn v elektronické knihovně připravované legislativy a přináší řadu významných změn. Novela implementuje evropské směrnice novelizující evropské právo společností, které především…

Zaměstnáváte „dohodáře“? Připravte se na plánované legislativní změny

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo dlouho očekávaný návrh novely zákoníku práce, který má do českého právního řádu implementovat hned dvě evropské směrnice. Nová úprava se mimo jiné dotkne pracovních podmínek tzv. „dohodářů“, tj.…

Koordinační výbor v otázce darů na Ukrajinu jasno neudělal

Vláda reagovala zákonem o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace velmi rychle a stanovila podmínky pro daňovou podporu dobročinných aktivit vůči Ukrajině a jejím…

Kdy vzniká či zaniká stavba v právním slova smyslu a jaký to má daňový dopad?

Nejvyšší správní soud se v nedávném rozsudku zabýval otázkou, kdy vzniká či zaniká stavba jako věc v právním smyslu (7 Afs 132/2022-22). Tato skutečnost totiž měla vliv na uplatnění daňových nákladů.

Stručné aktuality, říjen 2022

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Přiznání nároku na odpočet v případě, že dodavatel neodvedl DPH na výstupu

V případu C-227/21 HA.EN. se Soudní dvůr Evropské unie zabýval otázkou, zda má příjemce plnění nárok na odpočet DPH, pokud věděl nebo vědět mohl, že poskytovatel plnění neodvede DPH na výstupu z důvodu nepříznivé finanční situace.

Připravovaná novela zákoníku práce zvyšuje administrativní zátěž při vysílání…

Další novinkou, kterou vedle úpravy práce na dálku obsahuje připravovaná novela zákoníku práce, je významné rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele při přeshraničním vysílání pracovníků. Změny reagují na evropskou směrnici o transparentních a…

Spotřební daně: rozšíření systému EMCS

Novela zákona o spotřebních daních, která implementuje směrnici Rady 2020/262/EU, nabývá účinnosti částečně již v říjnu tohoto roku a následně v plném rozsahu od 13. února 2023. Jejím cílem je vyšší harmonizace napříč členskými státy, zpřesnění…

Jak rychle vrátí finanční úřad přeplatek či nadměrný odpočet?

Dodržovat lhůty musí nejen daňový subjekt, ale i správce daně. Jaké lhůty platí pro finanční úřad v případě, že vrací daňovému subjektu finanční prostředky? Čeho se může daňový subjekt dožadovat v případě, že správce daně lhůtu nedodrží? Přinášíme…

Program Doprava 2030 podpoří výzkum a inovace v dopravě

Vláda schválila program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy. Předpokládaný rozpočet ve výši 1,95 miliardy korun bude rozdělen ve čtyřech výzvách v průběhu osmi let.

Novela zákoníku práce přináší nová pravidla pro home office

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo netrpělivě očekávaný návrh novely zákoníku práce, který zavádí celou řadu novinek. Nejvýznamnější změnou je komplexní úprava home office. Detailnější regulace práce na dálku zaměstnavatelům chybí, což…

Mimořádná opatření ke zmírnění vysokých cen energie

Rada EU schválila nařízení o intervenci v mimořádné situaci, které má pomoci řešit vysoké ceny energie. Kromě závazného cíle snížit spotřebu elektrické energie ve špičce nejméně o 5 %, zavádí i dva nové zdroje pro státní rozpočty členských států ve…