Z judikatury
8. 10. 2019

DPH a prodej pozemků s budovami k demolici

Soudní dvůr Evropské unie se nedávno opět zabýval otázkou dodání pozemku, na němž stojí budova, která má být stržena, aby na jejím místě byla zahájena nová výstavba. Nový rozsudek ve věci C – 71/18 KPC Herning však přinesl jiné závěry než obdobný…

Pozvánka na akci

Daňové a právní fórum Praha

21. 11. 2019 | 9:00-14:00 hod
Forum Karlín

Představíme to nejdůležitější v daních a právu pro rok 2020.

Akademie HR

Série školení zaměřená na oblast personalistiky. V rámci jednotlivých kurzů probereme aktuální pracovněprávní otázky, užitečné rady a tipy a upozorníme na nejnovější závěry ze soudní a správní praxe.

Pozvánka na akci

Akademie HR: Novinky v pracovním právu

24. 10. 2019 | 9:00-12:00 hod
Praha

Seznamte se s nejnovější judikaturou a legislativou v oblasti pracovního práva.

Změny v DPH: Worshopy zaměřené na Quick fixes

Školení o novinkách v systému DPH připravíme vaší společnosti na míru.

Archivujte elektronicky

Zahoďte papíry

Máte sklady plné faktur a jiných dokladů, protože zákon nařizuje archivovat je po dobu 10 let? Nemusíte. Jak na to elektronicky, popisujeme na webu KPMG.

Daně
8. 10. 2019

Aktuálně k novele DPH 2020 („Quick fixes“)

Rozsáhlá novela DPH 2020, která cílí na doladění režimu DPH u intrakomunitárních dodávek zboží, je již v Poslanecké sněmovně (tzv. Quick fixes). Jelikož jde o implementaci unijní legislativy, vyjadřovaly se k ní v rámci výboru DPH i jednotlivé…

Z judikatury
8. 10. 2019

Není chodník jako chodník

Ústavní soud nedávno vydal nález, ve kterém posuzoval, v jakých případech se chodník považuje za samostatnou věc v právním slova smyslu a kdy je naopak součástí pozemku. Ve svém nálezu zvrátil dosavadní rozhodnutí soudů nižších instancí.

Daně
8. 10. 2019

Novela EET a 10% DPH na stravování a e-knihy

Prezident na konci září podepsal novelu zákona o EET, podle které se do povinné elektronické evidence tržeb zařadí i zbývající, dosud vyjmuté podniky a podnikatelé. Náběh posledních vln EET se očekává od května 2020. Ke stejnému datu se přesunou…

Webdesign