Daňovky Daňové
a právní aktuality

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Běloruskem se částečně přestává uplatňovat

Ministerstvo financí oznámilo, že provádění části Smlouvy s Běloruskem bude v období od 1. června 2024 do 31. prosince 2026 přerušeno.

Novinky z mezinárodního zdanění

KPMG EU Tax Center připravuje pravidelné shrnutí změn v oblasti přímých daní v EU a na mezinárodní úrovni, které mohou ovlivnit vaše podnikání.

Nová pravidla pro srážkovou daň

Rada EU schválila nová pravidla pro uplatňování srážkové daně z dividend a úroků (tzv. směrnice FASTER). Jejich účinnost je ovšem odložena na rok 2030. 

Vyhlášení další dotační výzvy na fotovoltaiky

V rámci Modernizačního fondu je možné od 15. května 2024 podávat žádosti o dotaci ve výzvě RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp.

Chystají se nová pravidla pro práci prostřednictvím digitálních platforem

Europoslanci schválili znění směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím digitálních platforem. Hlavním cílem směrnice je zlepšit pracovní podmínky pracovníků platforem, regulovat způsob, jakým tyto platformy využívají…

Novela zákona o DPH 2025 míří do Poslanecké sněmovny

Přinášíme další novinky týkající se novely zákona o DPH 2025. Návrh novely již prošel připomínkovým řízením a byla zveřejněna verze pro jednání vlády. Ta po vypořádání připomínek obsahuje několik změn.

Informační povinnost zaměstnavatelů vůči úřadu práce bude možno splnit pouze…

V návaznosti na rozsáhlou novelu zákona o zaměstnanosti představilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nový plán digitalizace za účelem zjednodušení administrativy a zlepšení služeb. Tato digitalizace zásadně změní způsob plnění informační…

Daňová spolupráce v oblasti kryptoaktiv: Co obsahuje návrh implementačního zákona?

Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která implementuje evropskou směrnici o zavedení automatické výměny informací oznamovaných poskytovateli služeb s kryptoaktivy (tzv. DAC 8). Poskytovatelé služeb…

NSS ke stanovení referenční ceny

Nejvyšší správní soud při posuzování převodních cen zdůraznil, že je nezbytné rozlišovat mezi hypotetickým odhadem podepřeným logickou racionální úvahou a ekonomickou zkušeností na jedné straně, a hypotetickou možností získat požadovanou…

Zásady správy daní: neveřejnost, mlčenlivost a shromažďování osobních údajů

Některé procesní zásady, jako je zásada zákonnosti, rychlosti či hospodárnosti, se uplatňují v různých oblastech veřejného práva. Jiné jsou však typické pro správu daní, například zásada mlčenlivosti, neveřejnosti a shromažďování osobních údajů,…