Daňovky Daňové
a právní aktuality

Zastropování cen energií: Praktické tipy a zkušenosti

Velké podniky se zastropovanými cenami energií mají za sebou první vyhodnocení a podání Zpráv k majetkovému prospěchu. Shrnujeme naše zkušenosti se systémem AIS MPO a uvádíme praktické tipy, které můžete využít pro nadcházející červencové…

SDEU k režimu DPH u dodání elektřiny na dobíjecí stanici

Soudní dvůr Evropské unie v aktuálním rozsudku konstatoval, že dobíjení elektrických vozidel a poskytování souvisejících služeb tvoří komplexní plnění spočívající v dodání zboží.

Jakých úroků se domáhat u správce daně?

V průběhu správy daní může dojít k situaci, kdy budou daňovému subjektu (ať už legitimně nebo neoprávněně) zadržovány finanční prostředky, které by jinak měl k dispozici ke své podnikatelské činnosti. Jaké druhy úroků může v takovém případě daňový…

Konsolidační balíček I: Přehled zásadních daňových změn

V polovině května představila vládní koalice řadu změn, kterými plánuje zvýšit příjmy státního rozpočtu. Změny se dotknou většiny korporací, zaměstnanců i podnikatelů. Nová pravidla by měla platit od 1. ledna 2024. Přinášíme přehled klíčových návrhů…

Konsolidační balíček II: Daň z příjmu fyzických osob a odvody pojistného

Zásadní změny v oblasti daní a pojistného mají dopadnout nejenom na společnosti, ale také na zaměstnance a pracovníky. Chystá se zrušení či snížení úlev na dani z příjmů fyzických osob a rovněž úpravy v odvodech pojistného nebo zaměstnaneckých…

NSS ke službám přijatým ze skupiny

Nejvyšší správní soud v rozsudku 10 Afs 93/2021–69 rozhodoval o daňové uznatelnosti nákladů, které společnost vynaložila na služby poskytované skupinou. Podle správce daně společnost nedoložila, jaké služby od skupiny obdržela, kdo konkrétně je…

Whistleblowing za dveřmi. Co přinese nový zákon a proč nechrání anonymní…

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů prošel Senátem a nyní míří k prezidentovi. Jeho účinnost se očekává již ke konci letošního léta. Návrh provádí evropskou směrnici o ochraně oznamovatelů možných protiprávních jednání na pracovišti (whistleblowerů)…

Stavebnictví: Co se od července mění v DPH

Novela zákona o DPH v souvislosti s novelou stavebního zákona mění od 1. července 2023 vymezení staveb rodinných a bytových domů, které budou mít nově širší pojetí. V návaznosti na to Generální finanční ředitelství aktualizuje svou informaci k…

Zásada obecné korporační loajality v praxi

Soudy se velmi často zabývají otázkou péče řádného hospodáře. Jde o požadavek kladený na osobu nebo subjekt, aby se při správě finančních záležitostí společnosti chovaly jako řádný hospodář. Méně často nejvyšší soudy projednávají zásadu obecné…

Implementace minimální daně v ČR: Na koho dopadne dorovnávací daň?

Návrh zákona, který zveřejnilo ministerstvo financí, se zavedením dorovnávací daně počítá již pro zdaňovací období zahájená od 31. prosince 2023. Dorovnávací daň se sazbou ve výši rozdílu mezi 15 % a specificky vypočtenou efektivní sazbou daně se…