Daňovky Daňové
a právní aktuality

Vývoj správní praxe při uplatňování DPH u palivových karet

Uplatňování DPH u palivových karet patří ke sledovaným tématům. Karty nezřídka využívají provozovatelé automobilů k čerpání pohonných hmot. V září tohoto roku vydal Výbor pro DPH (VAT Committee) nové pokyny poté, co opětovně diskutoval rozsudek…

Soudní dvůr EU k otázce dárku k předplatnému časopisu

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl v případě portugalského vydavatele, že dárky poskytované k předplatnému časopisu představují vedlejší plnění k plnění hlavnímu. Poskytnutý dárek má následovat režim zdanění předplatného.

Stručné aktuality, prosinec 2023

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Poslanecká sněmovna schválila dlouhodobý investiční produkt

Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení návrh zákona souvisejícího s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří, který mimo jiné zavádí dlouhodobý investiční produkt jako nový daňově podporovaný produkt spoření na stáří. Návrhem se…

Digitalizace schengenských víz dostala zelenou

Rada Evropské unie přijala 13. listopadu pravidla pro digitalizaci procesů spojených s udělováním krátkodobých neboli schengenských víz. Jaké změny tato novinka přinese?

Notifikační povinnost pro účastníky spojení podniků a zadávacích řízení

Až do nedávna regulovala unijní pravidla veřejné podpory pouze subvence poskytované členskými státy EU. Subvence ze třetích zemí regulaci nepodléhaly, což jejich příjemce zvýhodňovalo oproti ostatním subjektům působícím na evropském trhu. Tomu má…

Spouští se registrace do centrálního registru CBAM

Uhlíkové clo (směrnice CBAM) je velmi skloňované téma zejména nyní na přelomu roku. Směrnice nabyla účinnosti 1. října 2023 a vstoupila tak do tzv. přechodného období, které končí koncem roku 2025. Česká republika pověřila správou uhlíkového cla…

NSS se vyjádřil k možnosti odpočtu DPH z antiradaru a GPS knihy jízd

Nejvyšší správní soud potvrdil názor správce daně a neuznal odpočet DPH u nákupu antiradaru, protože nebyl použit k ekonomické činnosti a nijak nechrání majetek daňového subjektu. Také odmítl uznat odpočet u GPS knihy jízd, kdy plátce knihu jízd…

Valorizace minimální mzdy i zrušení rozvrhu dovolené. Další novely zákoníku práce na…

Velká novela zákoníku práce sotva nabyla účinnosti a vláda již projednává další dvě samostatné novely. Podle návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) má dojít ke změně mechanismu navyšování minimální a zaručené mzdy, zrušení povinnosti…

Do poloviny února je možné žádat o dotace na digitalizaci

Malé a střední podniky mohou žádat o podporu na digitalizaci ve výzvě I. programu Digitální podnik – Technologie 4.0 vyhlášené v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.