Daňovky Daňové
a právní aktuality

Cizinci z vybraných zemí od července nepotřebují pracovní povolení

Novela zákona o zaměstnanosti přinesla mimo jiné i  rozšíření výjimek z povinnosti cizinců mít pro účely práce v Česku patřičné povolení k zaměstnání, a to o kategorii „občané vybraných zemí“. Vláda nyní přijala nařízení, které konkretizuje…

Rozšířený senát NSS upřesnil formální požadavky na plnou moc

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu vyjasnil některé aspekty zmocňování v řízení se státními orgány. Upozornil zejména, že neexistují přísnější požadavky na udělení plné moci než výslovnost jejího přijetí zmocněncem či její udělení na…

Novinky z mezinárodního zdanění

KPMG EU Tax Centre připravuje pravidelné shrnutí změn v oblasti přímých daní v EU a na mezinárodní úrovni, které mohou ovlivnit vaše podnikání.

Novela zákona o daních z příjmů reagující na návrh nového zákona o účetnictví

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh novely zákona o daních z příjmů, která reaguje na návrh nového zákona o účetnictví. Navrhovaná účinnost k 1. lednu 2025 i ostatní části novely se mohou v průběhu legislativního procesu změnit. Shrnujeme vybrané…

Spotřebitelé získají právo na opravu vadného zboží

Evropský parlament přijal směrnici o společných pravidlech na podporu oprav zboží, která zavádí tzv. právo spotřebitele na opravu. Nová úprava má motivovat spotřebitele k tomu, aby si výrobky nechávali opravit a prodloužili tak jejich životnost.

Smlouvy o finančních službách: změny ve sjednávání na dálku

Evropská unie modernizuje a zjednodušuje právní rámec finančních služeb sjednávaných se spotřebiteli na dálku. Nová směrnice z listopadu 2023 v reakci na technologický vývoj ruší původní sektorovou směrnici z roku 2002 a přesouvá úpravu smluv o…

Novela zákona o DPH 2025 v detailu – část III

Přinášíme pokračování přehledu nejvýznamnějších změn, které obsahuje návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Jak jsme již avizovali, novela prošla připomínkovým řízením a byla zveřejněna verze pro jednání vlády. V článku se zaměřujeme…

Velká novela soudního řádu správního

Soudní řád správní čeká významná novelizace, která si klade za cíl zefektivnit a zlepšit fungování správního soudnictví. Prvotní návrh ministerstva spravedlnosti obsahoval zásadní nedostatky, které by fyzickým a právnickým osobám mohly ztížit jejich…

DPH z hlediska různých možností poskytnutí firemního vozu zaměstnanci

Poskytování firemních vozů zaměstnancům také k soukromému využití je stále častějším benefitem. Jaké dopady z pohledu DPH má na zaměstnavatele poskytnutí vozu zdarma? Mění se situace, pokud je automobil poskytnut zaměstnanci za úplatu? A jaké změny…

Novela daňového řádu: více otázek než odpovědí

V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2024 přichází očekávaná změna některých zákonů v oblasti správy daní. Mezi nimi i daňového řádu, který upravuje postup správců daně a práva a povinnosti daňových subjektů. Novela přináší změny v…