Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky – listopad 2021
(6:20)

Příspěvky pojišťovně jako snížení prodejní ceny pro DPH

Rozsudek Boehringer Ingelheim C-717/19 řeší, zda příspěvky pojišťovně na dotovaná léčiva představují pro účely DPH snížení fakturované ceny. Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) potvrdil své předchozí závěry. Konstatoval, že pojišťovna je vůči…

Pozor na vysoké pokuty při vysílání pracovníků do zahraničí

Ačkoli je evropská i česká úprava zvláštních práv zaměstnanců vyslaných do zahraničí poměrně letitá, mnozí zaměstnavatelé o její existenci netuší. Nebo se rozhodnou tato pravidla ignorovat s argumentem, že na to nikdo nepřijde. Riskují však vysoké…

NSS odmítl nárok na odpočet DPH z pořízení movitých věcí po koupi obchodního závodu

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve sporu o odepření nároku na odpočet DPH z titulu pořízení movitých věcí, po kterém následovala koupě obchodního závodu od stejného dodavatele. Pořízení věcí daňovým subjektem a…

Modrá karta – budoucnost pracovní mobility v EU

Predikce ukazují, že v roce 2070 bude v Evropské unii 292 milionů obyvatel v produktivním věku, zatímco v roce 2016 jich bylo ještě 333 milionů. Tento trend by pro členské státy Evropské unie znamenal významný pokles pracovní síly. I proto Evropský…

NSS se vyjádřil k fakturaci služeb, která obsahovala nedaňové náklady

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil, že nedaňové náklady nemohou být považovány za daňové jen proto, že daňový subjekt tyto náklady navýšené o ziskovou přirážku vyfakturuje mateřské společnosti v rámci poskytování služeb.

Změny v mezinárodním zdanění zřejmě už od roku 2023

Skupina států G20 podpořila rámcové změny v mezinárodním zdanění dohodnuté na úrovni OECD (včetně nečlenských zemí) 8. října 2021. Změny jsou rozloženy do dvou pilířů a obsahují pravidla pro přesun zdaňovacích práv k ziskům ze stávajících zemí do…

Nerovné odměňování: Ústavní soud odmítl stížnost České pošty

Možná si pamatujete na případ řidiče České pošty, který namítal nerovné odměňování v porovnání s kolegou v Praze. Ústavní soud se nyní přiklonil k rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle něhož vnější sociální a ekonomické podmínky, jako je například trh…

Sněmovna digitální daň neschválila

Návrh zákona o dani z digitálních služeb Poslanecká sněmovna v právě ukončeném volebním období neschválila. Pokud by nová vláda chtěla digitální daň zavést, musel by zákon projít celým legislativním procesem znovu. To se však vzhledem k dosažené…

Soud odmítl zvýšení slevy na dani z titulu investičních pobídek prostřednictvím…

Krajský soud v Hradci Králové potvrdil názor správce daně, že není možné navýšit nepřekročitelný úhrn slev na dani vlivem diskontování, a tím v konečném důsledku umožnit vyšší čerpání investiční pobídky, než jaká byla vymezena rozhodnutím…

Kdy hrozí penále za dodatečné daňové přiznání a jak se mu vyhnout

Obecná poučka říká, že penále nevzniká, pokud se chybně odvedená daň opraví v dodatečném daňovém přiznání. Novela daňového řádu účinná od 1. ledna 2021 bohužel přináší situace, kdy dodatečné daňové přiznání vede ke vzniku penále. Jedná se o případy…

Stručné aktuality, listopad 2021

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Prominutí DPH při dodání elektřiny a plynu

Na základě středečního rozhodnutí ministryně financí se promíjí DPH při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu či dovozu. Prominutí se týká všech dodání uskutečněných (den uskutečnění zdanitelného plnění) v průběhu…