Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky – červen 2022
(7:35)

Překvapivý závěr soudu k sazbě DPH u opravy výtahů

Soudní dvůr EU rozhodoval ve věci sazby DPH u služeb renovace a opravy výtahů v obytných domech. Zabýval se také sazbou DPH u služeb pravidelné údržby výtahů. V obou případech došel k překvapivému závěru.

EU: Nová pravidla pro dodavatelsko-odběratelské smlouvy

Evropská komise vydala nové nařízení, které upravuje výjimky ze zákazu uzavírání tzv. vertikálních dohod. Na co si bude nutné dát od 1. června 2022 pozor při uzavírání distribučních a dalších dodavatelsko-odběratelských smluv?

Předčasné ukončení dodávek energie z pohledu DPH

Finanční správa na jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství potvrdila, že kompenzaci smluvních stran z důvodu předčasného ukončení dodávek energie nebo nedodání smluveného množství považuje za…

Otazníky kolem režimu DPH při organizaci propagační akce

Nejvyšší správní soud v nedávném rozsudku (10 Afs 179/2020-56) dospěl k závěru, že společnost, která organizovala propagační akci, nemá u přijatých subdodavatelských plnění nárok na vrácení DPH na vstupu. Podle soudu se totiž jednalo o poskytnutí…

Návrh směrnice DEBRA umožňuje odpočet domnělého úroku z kapitálového financování

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice, která by měla vyvážit daňové nevýhody financování kapitálem v porovnání s dluhovým financováním. Docílit toho chce tím, že poplatníkovi umožní odečíst domnělý úrok z nově vloženého kapitálu od základu daně.…

Zvýšení limitu pro registraci k DPH: hlavní daňové dopady pro podnikatele

S cílem od příštího roku zjednodušit daňové povinnosti pro podnikatele připravila vláda daňové změny. Navrhuje také prodloužit režim mimořádných daňových odpisů, a to pro roky 2022 a 2023.

Stručné aktuality, červen 2022

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

DPH v digitálním věku již na dosah

Připravovaná reforma systému DPH má zlepšit účinnost, spravedlnost a výběr daně a omezit podvody v oblasti DPH. Evropská komise v tuto chvíli chystá konkrétní návrhy, jde zejména o digitální reporting, uplatňování DPH u webových rozhraní a rozšíření…

Nová výzva podpoří úsporu vody v průmyslu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 5. května 2022 dlouho očekávanou výzvu v oblasti úspor vody v průmyslu. Jedná se o první výzvu tohoto druhu v rámci Národního plánu obnovy.

Jak prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání po uplynutí řádné lhůty?

Základní lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu za kalendářní rok 2021 již uběhly 1. dubna v případě tříměsíční lhůty, resp. 2. května v případě lhůty čtyřměsíční, které platí při elektronickém podání daňového přiznání. Poslední zákonná…

NSS: I zprostředkovatelské služby v zahraničí je třeba prokázat

Obchod v řadě zemí není téměř možný bez místního zprostředkovatele. NSS se v nedávném rozsudku (8 Afs 315/2019) zabýval otázkou unesení důkazního břemene při zprostředkování prodeje zboží v Číně. Soud připustil, že v případě obchodování se…

Podpora výzkumu a vývoje: otevírá se program DELTA 2

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 18. května 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Program podporuje přenos mezinárodních znalostí, sdílení dobré…