Pilíř 2: Registrační povinnost v Belgii a Velké Británii

Práce na zavedení globální minimální daně v rámci Pilíře 2 nabírají na intenzitě. V této souvislosti upozorňujeme na nové registrační povinnosti v Belgii a ve Velké Británii.

Nová pravidla pro srážkovou daň

Rada EU schválila nová pravidla pro uplatňování srážkové daně z dividend a úroků (tzv. směrnice FASTER). Jejich účinnost je ovšem odložena na rok 2030. 

Novinky z mezinárodního zdanění

KPMG EU Tax Center připravuje pravidelné shrnutí změn v oblasti přímých daní v EU a na mezinárodní úrovni, které mohou ovlivnit vaše podnikání.

Úpravy v dorovnávacích daních: co změní připravovaná novela?

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh novely zákona o dorovnávacích daních, který zapracovává především pravidla obsažená v materiálech OECD. Vedle řady legislativních úprav a doplnění v oblasti bezpečných přístavů mění i podmínky pro podávání…

Novinky z mezinárodního zdanění

KPMG EU Tax Center připravuje pravidelné shrnutí změn v oblasti přímých daní v EU a na mezinárodní úrovni, které mohou ovlivnit vaše podnikání.

Aktuálně k dorovnávacím daním v ČR a ve světě

Na konci roku 2023 nabyl účinnosti zákon o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní a vnitrostátní skupiny. Jde o implementaci směrnice EU týkající se tzv. globální minimální daně. Od zdaňovacích období zahájených po 31. prosinci 2023 se na…

Pilíř 1: První návrh mnohostranné dohody

OECD zveřejnila první návrh mnohostranné dohody, která upravuje pravidla pro přerozdělení části zisku (tzv. částky A) velkých nadnárodních skupin do zemí, ve kterých jsou koncoví zákazníci nebo uživatelé služby (tržní jurisdikce).

Minimální daň: aktuální vývoj v OECD i v Česku

V průběhu července publikovala OECD podrobnosti k obsahu informačního přehledu a doplnění administrativních pravidel dorovnávací daně. Ministerstvo financí ČR pak zveřejnilo vypořádání připomínek uplatněných v připomínkovém řízení, předložilo také…