Zpět na výpis

Pilíř 2: vyšly další administrativní pokyny

Inkluzivní rámec OECD vydal čtvrtou sadu administrativních pokynů k provádění modelových pravidel globální minimální daně a informace k procesu, kterým se bude uznávat kvalifikovaný status vnitrostátních dorovnávacích daní.

OECD zveřejnila 17. června 2024 další informace ke globální minimální (dorovnávací) dani v rámci Pilíře 2. 

Čtvrtá sada administrativních pokynů obsahuje sjednocující informace k následujícím oblastem:

  • postupy, které umožňují agregovat různé kategorie odložených daňových závazků, pro určení, zda byly vypořádány a uhrazeny během pěti následujících zdaňovacích období a není tedy nutné o ně následně snižovat výši zahrnutých daní; 
  • metodika pro určení odložených daňových pohledávek a závazků pro účely dorovnávacích daní;
  • alokace přeshraničních splatných a odložených daní;
  • pravidla týkající se alokace zisků a daní v transparentních uspořádáních;
  • pravidla pro určení dorovnávacích daní u sekuritizačních entit.


V průběhu prací na přípravě globální minimální daně byla doplněna možnost zavést vnitrostátní dorovnávací daň. Tím se umožní zdanit zisky podléhající minimální dani na úrovni jurisdikce, ve které zisky vznikly, a nikoliv pouze na úrovni mateřských společností. Modelová pravidla tak zahrnují specifické pořadí kroků, které brání jurisdikci v uložení dodatečné daně na nízce zdaněné zisky skupiny, pokud byly tyto zisky již zdaněny podle „kvalifikovaných“ pravidel v jiné jurisdikci. 

Zároveň byl zaveden zjednodušený proces pro ověření, zda se dorovnávací daň v jednotlivých jurisdikcích považuje za kvalifikovanou. Zajišťuje tak výběr daně ve stejné výši, jaká by byla vybrána na úrovni mateřských společností. OECD nyní zveřejnila dokument, který formou otázek a odpovědí shrnuje hlavní rysy tohoto přechodného kvalifikačního mechanismu.