Zpět na výpis

Co přináší standard IAS 21?

Standard IAS 21 (Dopady změn směnných kurzů cizích měn) objasňuje, kdy a jakým způsobem odhadnout spotový směnný kurz.

Pokud měna není směnitelná, Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) navrhuje, aby společnosti používaly pro přepočet transakce v cizí měně směnný kurz založený na jejich nejlepším odhadu, a nikoliv nedostupný oficiální kurz:

  • Odhad spotového směnného kurzu by měl odrážet kurz, za který by se uskutečnila řádná směnná transakce k datu ocenění mezi účastníky trhu za stávajících ekonomických podmínek. Jakýkoli zjistitelný směnný kurz mohou společnosti použít a dle potřeby upravit, pokud splňuje tento cíl.
  • Dále budou společnosti povinny zveřejnit informace, které pomohou uživatelům účetní závěrky lépe posoudit dopad použití odhadovaného směnného kurzu na účetní závěrku. 
  • Změny jsou účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2025 nebo později, je povolena i dřívější aplikace.