Zpět na výpis

Navrhované změny IASB – klasifikace jako finanční závazek či vlastní kapitál?

IASB vydala návrhy na úpravu některých standardů, které mají vyřešit dlouhodobé problémy vznikající v praxi při klasifikaci finančních nástrojů a dále zlepšit rozsah poskytovaných informací investorům.

Podle nových návrhů IASB by některé společnosti mohly zaznamenat změny v klasifikaci svých finančních nástrojů jako finančních závazků nebo jako vlastního kapitálu. Mnohé z nich by také musely zveřejnit podstatně více informací o svých kapitálových nástrojích a některých typech finančních závazků.

Ve snaze řešit problémy, kterým společnosti v této oblasti čelí, navrhuje IASB změny následujících standardů:

  1. IAS 32 Finanční nástroje: Vykazování s cílem vyjasnit některé základní principy klasifikace a doplnit aplikační pokyny; a
  2. IAS 1 Prezentace účetní závěrky a IFRS 7 Finanční nástroje: Zveřejňování s cílem zlepšit rozsah poskytovaných informací o vydávaných finančních nástrojích.

Můžete využít příležitosti k přečtení předložených návrhů a sdělit své připomínky Radě pro mezinárodní účetní standardy do 29. března 2024.