Zpět na výpis

Probíhá hodnocení standardu IFRS 15

Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) vyzývá k poskytnutí informací pro post-implementační hodnocení standardu IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky.

Standard IFRS 15 od svého zavedení v roce 2018 funguje obecně dobře, i když jeho aplikace může občas vyžadovat složité a přesně vyvážené posuzování. Klíčovou otázkou v této fázi implementace je, zda je účetní standard dostatečně robustní, aby mohl reagovat na vyvíjející se obchodní modely a ekonomické výzvy. 

Do 27. října 2023 bylo možné sdílet s IASB názory týkající se vybraných oblastí spolu s dalšími připomínkami.

Více informací o post-implementačním hodnocení a jeho oblastech zájmu naleznete zde.