Zpět na výpis

Jak oceňovat reálnou hodnotou v období změn?

V posledních letech musí společnosti reagovat a přizpůsobit se významným změnám, jako jsou rostoucí inflace a úrokové sazby, geopolitické události, nástup umělé inteligence a otázky související s klimatem.

Tyto faktory mohly společnosti přimět k přehodnocení jejich hodnocení, vstupů a kritických předpokladů, na nichž je založeno oceňování reálnou hodnotou. V období změn je zveřejňování těchto komplexních informací o ocenění zásadní pro správné pochopení účetní závěrky společnosti jejími uživateli. 

Poznatky a praktické rady shrnujeme v naší příručce. Tato publikace vám pomůže při aplikaci zásad oceňování reálnou hodnotou v souladu s Topic 820 a IFRS 13. Přispěje také k pochopení klíčových rozdílů mezi účetními standardy US GAAP a IFRS.