Zpět na výpis

GFŘ připouští volnější výklad přechodných ustanovení k odpočtu na výzkum a vývoj

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k aplikaci přechodného ustanovení daňového balíčku, který nabyl účinnosti 1. dubna 2019. Dotýká se oblasti odpočtu na podporu výzkumu a vývoje a upravuje způsob aplikace přechodného ustanovení na vývojové projekty. Výklad popsaný v informaci se však liší od doporučení, které firmy doposud aplikují v praxi.

Dle nejčastějšího výkladu se nová úprava vztahuje na projekty zahájené po datu účinnosti zákona, tj. po 1. dubnu 2019, zatímco možnost volby měla platit pro projekty zahájené od 1. ledna 2019 do konce března 2019. Pro projekty počínající před touto periodou by se měla použít původní úpravu zákona, tj. úprava platná před novelou. 

Informace GFŘ  ale připouští benevolentnější výklad přechodných ustanovení. Umožňuje volbu zákonné úpravy u všech projektů zahájených ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, pokud započalo před nabytím účinnosti daňového balíčku a nebylo do data nabytí účinnosti ukončeno. Klíčový je tedy okamžik začátku a konce zdaňovacího období, v němž bylo zahájeno řešení vývojového projektu. 

Pro rekapitulaci připomínáme, že nová úprava přinesla tzv. avízo, neboli povinnost oznámit správci daně záměr uplatnit na daný projekt odpočet na výzkum a vývoj, a to ještě před jeho zahájením. Současně je možné posunout termín přípravy a schválení projektu (projektové dokumentace) do konce lhůty pro podání daňového přiznání za období, kdy si poplatník poprvé nárokuje odpočet za daný projekt.