Zpět na výpis

Prokázat odpočet na výzkum a vývoj bude jednodušší

Poslanecká sněmovna projednávala novely zákonů v souvislosti s rozvojem finančního trhu. Ve druhém čtení podala koalice návrh na novelu ustanovení zákona o daních z příjmů, jehož cílem je zjednodušit prokazování odpočtu na výzkum a vývoj.

Navrhovaná úprava reaguje na ubývající počet poplatníků uplatňujících odpočet na výzkum a vývoj. Nižší zájem o odpočet je spojován s vysokými požadavky na formální a obsahovou stránku projektů výzkumu a vývoje a rizikem jejich nesplnění. 

Poplatníci budou mít nově možnost prokazovat náležitosti projektové dokumentace dalšími důkazními prostředky. Mezi náležitosti patří například doba řešení projektu, cíle projektu, způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků.

Tato rozšířená možnost prokazování nesnižuje nároky na formální stránku projektů výzkumu a vývoje a jejich úplnost z pohledu požadovaných náležitostí. Poplatníci však budou mít v případě pochybností správce daně možnost prokázat obsah náležitostí jednotlivých projektů dalšími důkazními prostředky. Účelem nového ustanovení by tedy nemělo být doplňovat povinné obsahové náležitosti projektové dokumentace, ale tyto náležitosti následně jen zpřesňovat a prokazovat ve větším detailu. 

Navrhovaná změna by se měla použít již v daňových řízeních zahájených po nabytí účinnosti nové úpravy, tedy od 1. ledna 2024. Návrh bude v listopadu projednáván ve třetím čtení.