Zpět na výpis

Co přináší návrh směrnice o převodních cenách?

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice o převodních cenách, která sjednocuje postup při uplatňování pravidel převodních cen v EU z hlediska vymezení spřízněných osob a pravidel pro stanovení obvyklé ceny.

Většina členských států při správě daní do určité míry uplatňuje pravidla o převodních cenách vyplývající ze směrnice OECD pro převodní ceny („směrnice OECD“). Směrnice má však v legislativách členských států různé postavení a rozdílný význam. Cílem nového předpisu je harmonizovat pravidla pro převodní ceny v rámci EU. Lze se domnívat, že jde o reakci na řadu porážek Evropské komise u evropských soudů v oblasti státní podpory. Soudy totiž pokus o harmonizovaný výklad Evropské komise v oblasti převodních cen opakovaně odmítly. 

Směrnice přináší řadu nových pravidel: 

  • Povinnost implementovat do lokálních legislativ pravidla stanovená směrnicí a vykládat je v souladu se směrnicí OECD, která se tím stane právně závazným předpisem pro aplikaci principu tržního odstupu v rámci EU.  
  • Sjednocení definice spřízněné osoby s hranicí kapitálové spřízněnosti ve výši 25 procent (některé státy uplatňují hranici 50 procent), což mimo jiné umožní jednodušší používání tzv. pan-evropských srovnávacích studií pro všechny skupiny v EU, které vykonávají stejnou činnost.  
  • Vymezení tržního rozpětí při stanovení ceny na základě cen srovnatelných transakcí. 
  • Harmonizace přístupu ke stálým provozovnám (zřizovatel a stálá provozovna jako samostatné subjekty).  
  • Zavedení zjednodušeného postupu pro úpravy základu daně vyplývající z doměrku v jiném členském státě a z dobrovolné úpravy základu daně (corresponding and compensating adjustments). 
  • Povinnost poplatníků mít dokumentaci prokazující soulad vnitroskupinových transakcí s principem tržního dostupu. Směrnice však v současném znění nezavádí povinnost mít standardní dokumentaci převodních cen dle pravidel OECD. Evropská komise plánuje v blízké budoucnosti upřesnit nutnost a obsah dokumentace, kterou musí společnosti vypracovat. 

Implementace směrnice může mít také dopad na využití pravidel bezpečných přístavů v EU. V České republice může jít například o omezení využití zjednodušeného postupu pro bezúročné půjčky a zápůjčky. Komise navrhuje, aby směrnice byla účinná k 1. lednu 2026.