Daňové a IT služby pro fondy kolektivního investování – lze je osvobodit od DPH?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se opět zabýval otázkou, které ze služeb poskytovaných fondům kolektivního investování lze osvobodit. Ve spojených věcech C58/20 a C59/20 naznačil, za jakých podmínek je možné dílčí externí služby jako daňové…

Je zamítnutí nároku na odpočet DPH před zahájením úpadku v souladu se směrnicí?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se zabýval otázkou zamítnutí nároku na odpočet u zdanitelných plnění, která rumunská společnost uskutečnila před svým vstupem do úpadkového řízení.

Pouhý pronájem nemovité věci provozovnu pro účely DPH nezaloží

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu C‑931/19 Titanium nepřipustil možnost vzniku stálé provozovny pro účely DPH při pouhém pronájmu nemovité věci bez přítomnosti vlastních zaměstnanců v zemi, kde se pronajímané nemovitosti nachází.

Určení místa plnění u roamingových služeb dle SDEU

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v případu C-593/19 SK Telecom Co. Ltd zabýval určením místa plnění u roamingových služeb v návaznosti na pravidlo skutečné spotřeby služeb.

SDEU opět rozhodoval o tankovacích kartách

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) odmítl přiznat nárok na odpočet DPH z pohonných hmot osobě povinné k dani, která poskytovala tankovací karty přepravním společnostem. Potvrdil tak závěry rozsudku C-235/18 Vega International.

Zvýhodněný daňový režim je nezákonnou veřejnou podporu, pocítí to i FC Barcelona

Soudní dvůr EU (SDEU) definitivně uzavřel dlouholetý spor o poskytování daňového zvýhodnění největším fotbalovým klubům ve Španělsku. Závěr je nemilosrdný: FC Barcelona, FC Real Madrid a další kluby budou muset vracet španělské finanční správě…

SDEU: Plnění mezi zřizovatelem – členem DPH skupiny a zahraniční pobočkou podléhá DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal dlouho očekávané rozhodnutí v případu Danske Bank (C‑812/19) a objasnil vztah mezi zahraniční pobočkou a jejím zřizovatelem, který je členem DPH skupiny. Šest a půl roku po rozsudku Skandia je tak jasné, že i…

SDEU řešil snížení základu DPH při poskytnutí nepřímého bonusu

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v případu C-802/19 Firma Z vyjádřil k otázce, jak posuzovat nepřímé bonusy poskytované konečným zákazníkům v případě, že zboží bylo původně dodáno do jiného členského státu jako osvobozené plnění s nárokem na…