Jaký režim DPH uplatnit u neoprávněného odběru elektřiny?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) ve věci C-677/21 Fluvius Antwerpen rozhodoval o tom, zda neúmyslná dodávka elektřiny uskutečněná v důsledku protiprávního jednání třetí osoby představuje pro sdružení obcí zdanitelné dodání elektřiny realizované v…

SDEU: podmínky k zamítnutí nároku na odpočet DPH v případě „fiktivního“ dodavatele na faktuře

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval o tom, zda může být příjemci zdanitelného plnění podléhajícímu režimu přenesení daňové povinnosti zamítnut nárok na odpočet DPH v případě, že je na faktuře uveden „fiktivní“ dodavatel.

Zprostředkování prodloužené záruky nelze vyloučit z koeficientu

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) odmítl přiznat plný nárok na odpočet DPH z přijatých plnění společnosti, která k prodeji zboží poskytovala prodlouženou záruku. Vyloučil, že se jedná o finanční činnost.

Je zamítnutí nároku na odpočet DPH před zahájením úpadku v souladu se směrnicí?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se zabýval otázkou zamítnutí nároku na odpočet u zdanitelných plnění, která rumunská společnost uskutečnila před svým vstupem do úpadkového řízení.

Daňové a IT služby pro fondy kolektivního investování – lze je osvobodit od DPH?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se opět zabýval otázkou, které ze služeb poskytovaných fondům kolektivního investování lze osvobodit. Ve spojených věcech C58/20 a C59/20 naznačil, za jakých podmínek je možné dílčí externí služby jako daňové…

Pouhý pronájem nemovité věci provozovnu pro účely DPH nezaloží

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu C‑931/19 Titanium nepřipustil možnost vzniku stálé provozovny pro účely DPH při pouhém pronájmu nemovité věci bez přítomnosti vlastních zaměstnanců v zemi, kde se pronajímané nemovitosti nachází.

Určení místa plnění u roamingových služeb dle SDEU

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v případu C-593/19 SK Telecom Co. Ltd zabýval určením místa plnění u roamingových služeb v návaznosti na pravidlo skutečné spotřeby služeb.

SDEU opět rozhodoval o tankovacích kartách

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) odmítl přiznat nárok na odpočet DPH z pohonných hmot osobě povinné k dani, která poskytovala tankovací karty přepravním společnostem. Potvrdil tak závěry rozsudku C-235/18 Vega International.