Zprostředkování prodloužené záruky nelze vyloučit z koeficientu

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) odmítl přiznat plný nárok na odpočet DPH z přijatých plnění společnosti, která k prodeji zboží poskytovala prodlouženou záruku. Vyloučil, že se jedná o finanční činnost.

Portugalská společnost Rádio Popular obchodující s domácími spotřebiči a bytovou elektronikou nabízela svým zákazníkům doplňkovou službu v podobě prodloužené záruky na zakoupené zboží. Tu považovala za finanční činnost, kterou osvobozovala od DPH. Zároveň tuto činnost vyjímala z výpočtu koeficientu pro určení kráceného nároku na odpočet DPH, neboť byla toho názoru, že poskytuje doplňkovou finanční činnost. Z veškerých přijatých zdanitelných plnění tak společnost uplatňovala plný nárok na odpočet. 

Při daňové kontrole portugalský správce daně namítl, že společnost Rádio Popular poskytuje zprostředkování pojišťovacích, nikoliv finančních služeb. Takže tyto služby dle správce daně z výpočtu koeficientu pro účely kráceného nároku na odpočet jako doplňkovou činnost vyloučit nelze. Na základě těchto skutečností odmítl přiznat společnosti plný nárok na odpočet. 

SDEU v rozsudku (C-695/19) nejprve potvrdil, že společnost Rádio Popular skutečně zprostředkovává služby související s pojišťovací činností. Dále se zabýval otázkou, zda je možné tyto činnosti vyloučit z výpočtu koeficientu jako vedlejší finanční činnosti. Zkoumal tedy, zda je možné zprostředkování pojišťovacích služeb zahrnout pod množinu „vedlejších finančních činností“.  

SDEU připomněl, že finanční činnosti je nutné vykládat úzce. Osvobození finančních činností totiž představuje výjimku ze základního pravidla podle kterého všechny služby podléhají DPH. Z tohoto důvodu pojišťovací činnosti nelze chápat jako finanční služby. Zprostředkování prodloužené záruky tedy není možné vyloučit z výpočtu koeficientu pro určení výše odpočtu DPH v krácené výši, neboť se nejedná o doplňkovou vedlejší finanční činnost. 

Sdílet článek