Pouhý pronájem nemovité věci provozovnu pro účely DPH nezaloží

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu C‑931/19 Titanium nepřipustil možnost vzniku stálé provozovny pro účely DPH při pouhém pronájmu nemovité věci bez přítomnosti vlastních zaměstnanců v zemi, kde se pronajímané nemovitosti nachází.

Společnost Titanium se sídlem na ostrově Jersey, která se zabývá správou nemovitostí, bytů a ubytovacích zařízení a majetku, vlastnila nemovitosti ve Vídni. Ty pronajímala rakouským podnikatelům. Pronájmem těchto nemovitostí, který představoval její jedinou činnost v Rakousku, pověřila rakouskou společnost zabývající se správou nemovitostí, aby jednala jako její prostředník ve vztahu k dodavatelům, vedla obchodní záznamy a zajišťovala veškeré administrativní činnosti. Společnost Titanium si ponechala veškerá důležitá rozhodnutí týkající se pronájmu dotčené nemovitosti, jako uzavírání a ukončování nájemních vztahů, zajišťování oprav nemovitostí atp.  

Rakouský správce daně byl toho názoru, že v souladu s rakouskou legislativou dochází v případě pronájmu nemovitého majetku na území Rakouska ke vzniku stálé provozovny pro účely DPH. Dle něj měla společnost Titanium z veškerých pronájmů odvádět DPH v Rakousku. Před soudním dvorem byla diskutována otázka, zda musí mít provozovna vždy lidské a technické zdroje nebo může tato nemovitost být v konkrétním případě pronájmu nemovitosti považována za „stálou provozovnu“ i bez vlastních zaměstnanců (lidských zdrojů). 

Podle SDEU pojem stálá provozovna vyžaduje podle ustálené judikatury přítomnost lidských a technických prostředků, jejichž prostřednictvím je umožněno nezávislé poskytování dotčených služeb. Jinými slovy, nemovitost, která nemá k dispozici žádné lidské zdroje, jejichž prostřednictvím by mohla nezávisle jednat, nesplňuje kritéria stanovená judikaturou k tomu, aby mohla být klasifikována jako stálá provozovna pro účely DPH. V souladu s těmito závěry SDEU uzavřel, že pokud společnost Titanium nedisponuje vlastními zaměstnanci, jejichž prostřednictvím by uskutečňovala pronájem nemovitosti, pak tyto nemovitosti nemohou představovat stálou provozovnu pro účely DPH. 

Sdílet článek