SDEU opět rozhodoval o tankovacích kartách

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) odmítl přiznat nárok na odpočet DPH z pohonných hmot osobě povinné k dani, která poskytovala tankovací karty přepravním společnostem. Potvrdil tak závěry rozsudku C-235/18 Vega International.

V rozsudku C-48/20 UAB „P.“ řešil SDEU situaci, kdy společnost P. se sídlem v Litvě poskytovala litevským přepravním společnostem tankovací karty, které jim umožňovaly nakupovat pohonné hmoty na čerpacích stanicích v Polsku. Nákup pohonných hmot od polských čerpacích stanic za účelem jejich následného prodeje litevským přepravním společnostem prostřednictvím tankovacích karet považovala společnost P. za svou ekonomickou činnost, při které sama pořizuje pohonné hmoty, které pak prodává přepravním společnostem. Proto při pořízení pohonných hmot uplatňovala nárok na odpočet DPH a následně při jejich dodání odvedla DPH na výstupu. 

Polský správce daně došel k závěru, že společnost P. pohonné hmoty nepořizovala, jelikož skutečnými odběrateli byly přepravní společnosti. Proto odmítl nárok společnosti P. na odpočet DPH z pořízených pohonných hmot. Společnost P. ale při dodání pohonných hmot uváděla na daňových dokladech DPH na výstupu. Správce daně ovšem nepřipouštěl jejich opravu, jelikož dle polské právní úpravy v případě zahájení daňové kontroly není možné provést opravu DPH, která byla na fakturách uvedena bezdůvodně. Podstatou předběžné otázky položené SDEU tak bylo, zda je tato vnitrostátní úprava v souladu se zásadou proporcionality a neutrality DPH. 

SDEU připomenul, že i když mají členské státy možnost přijmout opatření, která zajistí správný výběr daně, nesmí tato opatření zpochybnit neutralitu DPH, jež je základní zásadou společného systému DPH. Dále konstatoval, že odmítnutí opravy daňových dokladů za pohonné hmoty, které bezdůvodně uvádějí DPH na výstupu, by mělo za následek povinnost nést daňovou zátěž, která je v rozporu se zásadou neutrality DPH. 

Z rozsudku vyplývá, že SDEU trvá na svých dřívějších závěrech k tankovacím kartám a především na tom, že nárok na odpočet DPH uplatnit nelze. Nicméně dobrou zprávou je, že soud potvrdil možnost opravy vystavených daňových dokladů. V reakci na tyto rozsudky Generální finanční ředitelství připravuje Informaci, která by měla objasnit jejich aplikaci v České republice. 

Sdílet článek