Cizinci z vybraných zemí od července nepotřebují pracovní povolení

Novela zákona o zaměstnanosti přinesla mimo jiné i  rozšíření výjimek z povinnosti cizinců mít pro účely práce v Česku patřičné povolení k zaměstnání, a to o kategorii „občané vybraných zemí“. Vláda nyní přijala nařízení, které konkretizuje…

Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí čekají další změny

Od 1. července 2024 dojde v zákoně o zaměstnanosti k poměrně významným změnám, které se dotknou cizinců ze zemí mimo Evropskou unii bez volného přístupu na trh práce. Novelizací projdou primárně procesy spojené s oznamováním volných pracovních míst…

Pravidla pro vydávání modrých karet se mění

Od 1. července 2023 došlo k významným změnám v zákoně o pobytu cizinců. Novela zákona primárně implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady o modré kartě a také reflektuje některé požadavky praxe vzešlé z dosavadních poznatků při výkonu agendy…

Změny podmínek relokačního programu Kvalifikovaný zaměstnanec

Od 1. ledna 2021 byla navýšena jak minimální mzda, tak i nejnižší úrovně zaručené mzdy. Navýšení dopadá i do jednoho z programů pro ekonomickou migraci cizinců – Kvalifikovaný zaměstnanec. A nejedná se o jedinou změnu, která v programu od nového…

Pobytové záležitosti cizinců po skončení nouzového stavu

Odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra (OAMP), který má na starosti cizineckou agendu, omezil během nouzového stavu svou činnost na řešení nezbytných úkonů spojených s pobytem cizinců. V jakém režimu funguje OAMP nyní?

Tripartita: krize není důvodem ke zneužívání zahraničních pracovníků

Účastníci mimořádného videokonferenčního jednání pracovního týmu tzv. tripartity se usnesli, že v případě, kdy zaměstnavatel v době nouzového stavu zneužívá zranitelného postavení zahraničních pracovníků, může být vyloučen z vládních migračních…

Brexit z pohledu českého imigračního práva

Posledním lednovým dnem skončil nekonečný příběh brexitu. Prováděcí zákon k výstupové dohodě schválil začátkem roku parlament Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a podpis k němu připojila i královna Alžběta II. Dohodu poté…

Brexit: Čas na uzavření dohody se krátí

Ačkoliv dohoda mezi Velkou Británií a EU je již připravena, stále se čeká na její ratifikaci. Nyní je na řadě klíčové hlasování v britském parlamentu. Pokud ten s dohodou souhlasit nebude, dojde s největší pravděpodobností k neřízenému odchodu…