Změny podmínek relokačního programu Kvalifikovaný zaměstnanec

Od 1. ledna 2021 byla navýšena jak minimální mzda, tak i nejnižší úrovně zaručené mzdy. Navýšení dopadá i do jednoho z programů pro ekonomickou migraci cizinců – Kvalifikovaný zaměstnanec. A nejedná se o jedinou změnu, která v programu od nového roku nastává.

Vládní relokační program Kvalifikovaný zaměstnanec je jedním ze tří aktuálních vládních programů na podporu ekonomické migrace, který významně zjednodušuje příchod zahraničních pracovníků do České republiky a vyřízení patřičných pracovních a pobytových oprávnění. Zároveň je žadatelům zařazeným do programu garantována možnost a termín podání žádosti na příslušném zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, což ve standardním režimu a zejména v době pandemie není samozřejmostí.  

Program Kvalifikovaný zaměstnanec je určen pro méně kvalifikované pracovníky z Běloruska, Černé Hory, Filipín, Indie, Kazachstánu, Moldavska, Mongolska, Srbska a Ukrajiny. Zaměstnavatel musí s cizincem uzavřít pracovní poměr na dobu alespoň jednoho roku. Vzhledem k tomu, že tento program je určen méně kvalifikovaným cizincům, musí se zaměstnavatel zavázat, že po celou dobu trvání pracovního poměru bude cizinec pobírat mzdu nebo plat ve výši alespoň 1,2násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací dle relevantní legislativy. Aby zařazení cizince do programu bylo možné, je třeba tyto podmínky dodržet.  

Minimální měsíční mzda činí od 1. ledna 2021 15 200 Kč, nejnižší úrovně zaručené mzdy se pohybují od 15 200 Kč do 30 400 Kč za měsíc. V této souvislosti došlo i k navýšení minimální mzdy pro jednotlivé skupiny uchazečů zařazených do programu Kvalifikovaný zaměstnanec. Pro standardní 40hodinový úvazek se minimální mzda pohybuje v rozpětí od 18 240 Kč do 36 480 Kč za měsíc podle skupiny prací, do které je cizinec zařazen. Minimální úrovně mezd musí být navíc od počátku tohoto roku uváděna v Hlášence volných pracovních míst v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. 

Souběžně s navýšením mzdových úrovní byly od počátku roku zvýšeny také poplatky za zařazení zaměstnavatele i zaměstnance do programu Kvalifikovaný zaměstnanec. Poplatek za zařazení prvního uchazeče do programu činí 3 000 Kč. Za každého dalšího uchazeče uvedeného na žádosti se účtuje poplatek ve výši 200 Kč. Za zařazení dalšího uchazeče v rámci roční platnosti prvního zařazení činí výše poplatku 1 500 Kč. Stejně jako při zařazení prvního uchazeče do programu, se i v tomto případě platí příspěvek 200 Kč za každého dalšího uchazeče. Převedeno do praxe, v případě zařazení prvních pěti uchazečů musí zaměstnavatel uhradit poplatek ve výši 3 800 Kč. Pokud se po dalších šesti měsících rozhodne zařadit dodatečných pět zaměstnanců, zaplatí poplatek ve výši 2 300 Kč.  

Sdílet článek