Zpět na výpis

Za porušení oznamovací povinnosti hrozí zaměstnavateli citelná sankce

Zaměstnávání cizinců je pro mnoho českých zaměstnavatelů poměrně běžnou záležitostí. Z praxe víme, že zaměstnavatelé některé povinnosti, zejména u cizinců z EU, často opomíjejí a jsou překvapeni, když jim v rámci kontroly příslušné orgány uloží sankci. V článku na některé z těchto povinností upozorňujeme.

Zaměstnávání cizinců upravuje zejména zákon o zaměstnanosti. Ten ukládá každému zaměstnavateli tzv. oznamovací povinnost, tedy povinnost ohlásit zaměstnání zahraničního pracovníka, a to nejpozději v den nástupu. Tato povinnost se plní vůči příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR. Kromě splnění této lhůty je nutné poskytnout úřadu práce i přesně stanovené údaje týkající se jak vybraného zaměstnance, tak i zaměstnavatele nebo požadované pracovní pozice.

Stejná povinnost se týká ukončení zaměstnání. Zaměstnavatel musí ukončení zaměstnání cizince zpravidla ohlásit příslušné krajské pobočce úřadu práce, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od ukončení zaměstnání.

V této souvislosti však existuje ještě jedna povinnost, kterou zaměstnavatelé často opomíjejí, a to ohlásit jakoukoliv změnu, jež nastala v nahlášených údajích (např. změna adresy pro doručování zásilek, změna příjmení, doba, na kterou byly cizinci pobyt nebo zaměstnání povoleny, atp.). Lhůta pro ohlášení změn je i v tomto případě stanovena na deset kalendářních dnů od doby, kdy změna nastala nebo kdy se o ní zaměstnavatel dověděl.

Hlášení nástupu a ukončení zaměstnání je v celku jednoduché, probíhá na formulářích k tomu určených a zveřejňovaných na stránkách MPSV. Složitější je situace v případě hlášení změn. Zákon totiž nestanoví, jakou formou ji má zaměstnavatel hlásit, příslušný formulář k hlášení změn chybí a v praxi se setkáváme s tím, že ani přístup jednotlivých krajských poboček úřadu práce není jednotný a často vyžaduje individuální konzultaci.

Je zřejmé, že splnění oznamovací povinnosti vůči Odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra není jediným krokem, který musí cizinec učinit, a je nutné myslet i na oznamovací povinnost ve vztahu k úřadu práce, kterou má pro změnu jeho zaměstnavatel. Současně upozorňujeme, že tato povinnost se nevztahuje pouze na cizince ze třetích zemí, ale i na občany EU, včetně Slováků, kteří bývají často opomíjeni. V případě nesplnění oznamovací povinnosti lze dle zákona o zaměstnanosti uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 100 000 Kč.