Vracení DPH po brexitu

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k vracení DPH subjektům ze Spojeného království po brexitu.

Brexit: Protokol o koordinaci sociálního zabezpečení mezi UK a EU

Po nekonečných jednáních mezi UK a EU se na sklonku roku 2020 podařilo uzavřít obchodní dohodu a předejít tak dopadům tvrdého brexitu. Dohoda mimo jiné umožňuje aplikovat na pracovníky, kteří byli vysláni z EU do UK a naopak po 1. lednu 2021, i…

Poskytování finančních služeb z Velké Británie po brexitu

Konec přechodného období souvisejícího s brexitem znamenal obrovský dopad na společnosti z Velké Británie poskytující jakékoliv finanční služby. Od 1. ledna 2021 už není možné užívat výhod spojených se svobodou usazování a svobodou poskytování…

DPH po brexitové dohodě

Na Štědrý den, po zdlouhavých a do poslední chvíle velmi vypjatých vyjednáváních, uzavřela Velká Británie dohodu o budoucích vztazích s EU. Pro společnosti z EU to znamená, že veškeré přípravy, které doposud provedly, nepřijdou nazmar. Shrnujeme…

Dopady brexitu v roce 2021 z pohledu daní z příjmů

K poslednímu dni roku 2020 končí přechodné období, po které se na Velkou Británii (VB) nahlíží stále jako na členský stát EU, ačkoli vystoupila z EU už k 31. lednu 2020. Pokud do konce roku nedojde k prodloužení přechodného období, což se zdá být…

Celní řízení po brexitu

Brexit se nezadržitelně blíží, i když to kvůli pandemii koronaviru vypadá, že toto téma ustoupilo do pozadí. Začátkem příštího roku nás však odchod Velké Británie zasáhne v plné síle. Proto se britští experti snaží vnést světlo alespoň do těch…

Brexit: co může nastat z pohledu sociálního a zdravotního pojištění v roce 2021

Blížící se závěr roku 2020 s sebou přináší i konec přechodného období vyplývajícího z tzv. Výstupové dohody mezi Velkou Británií a EU. Po dobu jeho trvání (od 1. února do 31. prosince 2020) se na UK z pohledu sociálního a zdravotního pojištění…

Obchody se Severním Irskem po brexitu

Evropská komise navrhla změny pravidel v oblasti DPH při obchodování se Severním Irskem. Návrh předložila v rámci příprav na brexit, ke kterému dojde koncem tohoto roku. Nová pravidla nastavují stávající předpisy tak, aby byly v souladu s Protokolem…