Celní řízení po brexitu

Brexit se nezadržitelně blíží, i když to kvůli pandemii koronaviru vypadá, že toto téma ustoupilo do pozadí. Začátkem příštího roku nás však odchod Velké Británie zasáhne v plné síle. Proto se britští experti snaží vnést světlo alespoň do těch nejzásadnějších oblastí brexitu. Oblast DPH a cel čekají významné změny.

Není sice ještě jasné, zda zástupci zúčastněných stran stihnou do konce roku podepsat dohodu o budoucím partnerství, jisté ale je, že od 1. ledna 2021 bude Velká Británie pro státy Evropské unie tzv. třetí zemí. V současné době jsou ve hře tři varianty definitivního odchodu, a to s dohodou, bez dohody, případně s dočasnou dohodou, která nebude podléhat ratifikaci a přechodně upraví pouze ty nejzásadnější problémy zejména v oblasti cel. 

Zavedení cel při obchodování s Velkou Británií dolehne především na menší a středně velké podniky, které doposud neměly s celními procedurami zkušenosti. První věcí, kterou je v případě obchodování s Velkou Británií udělat, je zažádat si o přidělení čísla EORI, a to i v případě, že už toto číslo máte, nicméně vám bylo přiděleno ve Velké Británii. Takové číslo totiž od ledna 2021 pozbývá platnosti. 

Velkou neznámou bude i samotné celní řízení. Velká Británie se snaží většinu opatření nastavit vůči importérům vstřícně. V případě dovozu zboží nepodléhajícího kontrole budou moci dovozci z Evropské unie zaznamenávat své dovozy ve vlastní evidenci a celní formality předložit až  šest měsíců po dodání zboží. Tento odklad bude platit pro zboží dovezené do konce června 2021. Předložení celních dokumentů nicméně nebude možné odložit v případě zboží, které podléhá kontrole. Tím jsou zpravidla komodity podléhající spotřební dani. 

V případě, že je společnost ve Velké Británii registrována pro účely DPH, se tak – využije-li odložení celních formalit – povinnost vyměření dovozní DPH a její vykázání v daňovém přiznání odkládá až do vyřízení veškerých celních záležitostí. 

Pro úplnost uvádíme, že odpadne povinnost vykazovat transakce s Velkou Británií v hlášení Intrastat a v souhrnném hlášení. To platí ale pouze pro taková dodání zboží, jejichž přeprava započala až v lednu 2021. Veškeré zásilky odeslané či přepravené ještě v roce 2020 musí být v těchto výkazech zahrnuty. 

Sdílet článek