Poskytování finančních služeb z Velké Británie po brexitu

Konec přechodného období souvisejícího s brexitem znamenal obrovský dopad na společnosti z Velké Británie poskytující jakékoliv finanční služby. Od 1. ledna 2021 už není možné užívat výhod spojených se svobodou usazování a svobodou poskytování služeb.

Vystoupení Velké Británie z EU znamená pro řadu britských institucí poskytujících finanční služby nutnost změnit způsob, jakým v členských státech EU své služby poskytují. Pokud v příslušném členském státě EU nezískají licenci pro svou pobočku nebo nově založenou společnost, nemohou se od začátku tohoto roku spoléhat na takzvaný jednotný evropský pas a poskytovat služby na základě dosavadní svobody usazování nebo svobody poskytování služeb. 

Brexit se však nedotkne pouze institucí poskytujících finanční služby, které oprávnění k jejich poskytování získaly ve Velké Británii. Řada z nich získala oprávnění v jiném členském státě EU a ve Velké Británii si založila pobočku, prostřednictvím níž finanční služby v ostatních členských státech poskytovala. I tato uspořádání je nutné změnit. Jednotný evropský pas se ani v těchto případech na britské pobočky nevztahuje. 

Konec přechodného období nicméně nemusí znamenat konec veškerých aktivit britských institucí v členských státech EU. Aby mohly finanční služby i nadále poskytovat, musí získat licenci k jejich poskytování v některém z členských států EU. S tím samozřejmě souvisí celá řada přidružených otázek, ať už se jedná o dostatečné personální obsazení, správné nastavení risk managementu nebo (znovu)uzavření smluv s dosavadními klienty s bydlištěm nebo sídlem v EU. 

Počítat s důsledky brexitu musí však i samotní spotřebitelé. Na peněžní prostředky vložené na účty u britských bank se například neuplatní evropské předpisy o pojištění vkladů. Pojistné smlouvy uzavřené s britskými pojišťovnami poskytujícími přeshraničně pojištění v tuzemsku není možné měnit.  

Výše uvedený výčet představuje jen nástin změn, se kterými se finanční instituce a spotřebitelé v důsledku zániku jednotného evropského pasu setkávají. Rádi vám pomůžeme s analýzou dopadů či s návrhy řešení, jak se s důsledky brexitu popasovat, včetně následné implementace.  

Sdílet článek