Zpět na výpis

GFŘ vysvětluje pravidla při poskytování stravenkového paušálu

Od 1. ledna mohou zaměstnavatelé využít nové formy příspěvku na stravování dle novely zákona o daních z příjmů (ZDP), tzv. stravenkového paušálu. Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo Informaci, ve které odpovídá na některé z dotazů zaměstnavatelů i odborné veřejnosti týkající se daňové uznatelnosti stravenkového paušálu na straně zaměstnavatele nebo osvobození od daně na straně zaměstnance.

V Informaci odpovídá GFŘ na šest nejčastějších dotazů.  

Stravenkový paušál není na rozdíl od klasických stravenek u zaměstnance osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti neomezeně. Informace potvrzuje, že nový příspěvek na stravování může být osvobozen pouze do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (75,6 Kč pro rok 2021). Tento limit platí pro směnu jakékoliv délky. Pro osvobození není důležité, kolik hodin zaměstnanec na směně skutečně odpracuje. Osvobození od daně se uplatní, i pokud by zaměstnanec v rámci směny odpracoval např. pouze dvě hodiny. 

Další dotazy se týkají možnosti poskytnutí stravenkového paušálu jednatelům a zaměstnancům pracujícím na základě dohody o provedení práce / pracovní činnosti. GFŘ potvrzuje, že zaměstnavatelé mohou vyplatit stravenkový paušál i těmto osobám, pokud budou mít pracovní dobu rozvrženou na směny. Směna musí být definována v příslušné dohodě či smlouvě a dotyčný zaměstnanec či jednatel musí v rámci stanovené směny odpracovat alespoň tři hodiny, aby tento náklad byl na straně zaměstnavatele daňově uznatelný. Zároveň lze, při splnění podmínek ZDP, uplatnit osvobození na straně zaměstnance. 

Otázky ohledně uplatnění stravenkového paušálu se týkaly také zaměstnanců pracujících z domova. ZDP žádným způsobem nelimituje místo výkonu činnosti zaměstnance. Zaměstnavatel ale musí místo bydliště smluvně určit za pracoviště. Pak je možné stravenkový paušál osvobodit od daně ze závislé činnosti a zahrnout jej do daňových výdajů na straně zaměstnavatele. GFŘ zdůrazňuje, že odpracování alespoň tří hodin v rámci směny musí stvrdit evidence odpracované doby.  

V závěru se Informace zabývá možností kombinace různých typů příspěvků na stravování. GFŘ vneslo světlo i do této problematiky a potvrdilo, že jeden zaměstnanec může současně čerpat pouze jeden typ příspěvku. Nic ale zaměstnavateli nebrání, aby různým zaměstnancům poskytoval různé typy příspěvků.