Zpět na výpis

Novinky z mezinárodního zdanění

KPMG EU Tax Center připravuje pravidelné shrnutí změn v oblasti přímých daní v EU a na mezinárodní úrovni, které mohou ovlivnit vaše podnikání.

Stručně shrnujeme vybrané novinky. Kompletní dokument naleznete zde.  

Globální minimální daň

Řada států již připravuje novelizaci předpisů implementující směrnici o minimální úrovni zdanění. Toto vydání shrnuje změny připravované v Belgii a Švédsku. Výkladový dokument lucemburské finanční správy se týká odložených daní zaúčtovaných v přechodném období a jejich zohlednění ve výpočtu efektivní sazby daně.  

Soudní dvůr EU

Stanovisko generálního advokáta v případě nizozemského poplatníka předběžně potvrdilo, že daňová uznatelnost úroků odpovídajících tržním podmínkám z půjček mezi spojenými osobami může být zpochybněna na základě zneužití práva. V případě švédské srážkové daně z investic finských veřejných penzijních fondů generální advokát předběžně konstatoval, že došlo k omezení volného pohybu kapitálu. Nyní je na referujícím soudu, aby ověřil, zda je finský penzijní fond objektivně srovnatelný se švédským veřejným penzijním fondem (na základě kritérií stanovených v názoru generálního advokáta). Jeho dividendy jsou totiž od daně osvobozeny.

Legislativní změny v členských státech EU

Březnová novela daně z příjmů v Německu zpřísňuje pravidla pro daňovou uznatelnost úroků z půjček od spojených osob – poplatníci budou muset prokázat splnění testu kapacity, testu účelu a testu úrokové sazby. Novela upravuje také pravidla pro uplatnění daňových ztrát a rozšiřuje možnosti pro uplatnění daňového zvýhodnění na výzkum a vývoj.