Zpět na výpis

Minimální daň: aktuální vývoj v OECD i v Česku

V průběhu července publikovala OECD podrobnosti k obsahu informačního přehledu a doplnění administrativních pravidel dorovnávací daně. Ministerstvo financí ČR pak zveřejnilo vypořádání připomínek uplatněných v připomínkovém řízení, předložilo také upravené znění zákona pro jednání vlády. Přinášíme přehled klíčových bodů, které tyto dokumenty obsahují.

Informační přehled k dorovnávací dani

Dokument OECD obsahuje detailní popis struktury informačního přehledu formou tzv. datových vstupů. Jedná se o údaje, které budou skupiny muset získat a vyplnit. 

Informační přehled bude mít tři základní části:

 • informace o nadnárodní skupině a jednotlivých společnostech a stálých provozovnách z pohledu modelových pravidel; 
 • přehled uplatněných jurisdikčních bezpečných přístavů a výjimek;
 • výpočet efektivní sazby daně (včetně detailní informace o odložené dani), výpočet a alokace dorovnávací daně, a to za jednotlivé členské entity a jurisdikce.

Za zdaňovací období začínající nejpozději 1. ledna 2028 bude možné za určitých podmínek zvolit podání zjednodušeného informačního přehledu, a to ve vztahu k jurisdikcím buďto nevykazujícím dorovnávací daň, nebo jurisdikcím bez potřeby alokace dorovnávací daně na více členských entit. Podrobnější komentář k informačnímu přehledu je zde


Administrativní pravidla OECD

Druhá část administrativních pravidel (první část vyšla již v únoru 2023) obsahuje doplnění a revizi komentáře k modelovým pravidlům z února 2022. Dokument se věnuje především následujícím oblastem:

 • pravidla pro kvalifikovanou vnitrostátní dorovnávací daň;
 • bezpečný přístav z titulu uplatnění kvalifikované vnitrostátní dorovnávací daně;
 • nový dočasný bezpečný přístav pro pravidlo nedostatečně zdaněného zisku (za dostatečně zdaněný zisk se bude považovat jurisdikce nejvyšší mateřské entity s nominální sazbou daně 20 %, pokud jurisdikce nezavede modelová pravidla);
 • dodatečná vysvětlení k daňovým zvýhodněním;
 • dodatečná vysvětlení k převodu měn; 
 • dodatečná vysvětlení k určení výše zisku vyloučeného z uplatnění dorovnávací daně na základě ekonomické podstaty.

Podrobnější komentář k druhé části administrativních pravidel je dostupný zde.


Návrh zákona o dorovnávacích daních

Vypořádání připomínek přineslo některé změny, formulační úpravy či naopak argumentační potvrzení dosavadního znění. Vybrané oblasti zahrnují:

 • vypuštění registrační povinnosti k dorovnávací dani (tuzemské i přiřazované);
 • doplnění výslovného ustanovení, že povinnost podat daňové přiznání k dorovnávací dani nevzniká, pokud nevznikne daňová povinnost k dorovnávací dani;
 • doplněna výjimka pro povinnost poplatníka dorovnávací daně podat informační přehled k tuzemské dorovnávací dani, pokud tento informační přehled za dané výkazní období podal jiný poplatník tuzemské dorovnávací daně;
 • náležitosti informačního přehledu budou stanoveny vyhláškou; 
 • potvrzení, že slevy na dani z titulu investičních pobídek a odpočty na výzkum a vývoj zůstávají v režimu tzv. nekvalifikovaných daňových zápočtů s potenciálem snižovat efektivní sazbu daně;
 • potvrzení, že penzijní společnost patří mezi vyloučené subjekty;
 • nemožnost využití bezpečného přístavu založeného na CbC reportingu se týká jen nadnárodních, nikoliv velkých vnitrostátních skupin;
 • vyjasnění, že odložená daňová pohledávka, která nebyla ve vstupním období zaúčtována např. z důvodu opatrnosti, ale uvedena v příloze k účetní závěrce, může být zohledněna v následujících zdaňovacích obdobích. 

Návrh zákona by nyní měla projednat vláda. Zatím však není jasné, jak a v jakém časovém horizontu budou zapracovány změny vyplývající z druhé části administrativních pravidel a informačního přehledu.