Kuchařka GFŘ k projektům výzkumu a vývoje

Judikatura Nejvyššího správního soudu potvrzuje, že bezchybný projekt výzkumu a vývoje je nezbytnou podmínkou pro uplatnění daňového odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo Informaci shrnující judikované…

DPH: víte, že jste měli vědět?

V nedávné době nalezli vybraní plátci DPH ve své datové schránce na první pohled ne zcela jasné Sdělení ve věci přijetí odpovídajících opatření („Sdělení“). Správce daně v něm uvádí…

NSS: Pravomoc správce daně registrovat daňový subjekt k DPH není časově neomezená

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém rozhodnutí 10 Afs 329/2016-55 potvrdil, že pravomoc správce daně registrovat z moci úřední osoby povinné k dani jako plátce DPH není časově neomezená.…

SDEU znovu k podmínkám osvobozeného dodání

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) ve svém rozsudku, který se týkal dodání do jiného členského státu (JČS), znovu potvrdil stále diskutovanou možnost přiřazení dopravy pouze k jednomu plnění v řetězci. Zmíněný rozsudek přináší i zajímavý pohled na…

„Perfektní“ doklad ještě nemusí znamenat daňově uznatelný náklad

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém nedávném rozsudku (sp. zn. 7 Afs 330/2016) znovu poznamenal, že ani formálně bezchybný účetní doklad se všemi požadovanými náležitostmi sám o sobě neprokazuje, že deklarované plnění bylo uskutečněno. Je třeba…

Novela zákona o DPH umožňuje správci daně zrušit skupinovou registrace dříve

Novela zákona o DPH účinná od 1. července 2017 urychluje ukončení skupinové registrace k DPH. Pokud je registrace zrušena z moci úřední, končí již okamžikem, kdy rozhodnutí správce daně