Z judikatury
13. 10. 2017

SDEU znovu k podmínkám osvobozeného dodání

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) ve svém rozsudku, který se týkal dodání do jiného členského státu (JČS), znovu potvrdil stále diskutovanou možnost přiřazení dopravy pouze k jednomu plnění v řetězci. Zmíněný rozsudek přináší i zajímavý pohled na zpracování zboží v průběhu dodání a na nabytí vlastnického práva v souvislosti s osvobozením od daně u dodání zboží.

Aleš Krempa
Marcela Hýnarová

V daném případě (C-386/16) dovezl litevský plátce DPH mražené ryby z Kazachstánu a následně je dodával odběrateli identifikovanému v Estonsku. Ten dodavateli již předem oznámil, že předmětné zboží dodá do třiceti dnů od pořízení svým zákazníkům v jiných členských státech (JČS). Dodavatel tak nejprve dodal zboží do zpracovatelského závodu v Litvě, odkud ho, po třídění, glazování a balení, odběratel přímo z Litvy dodával svým zákazníkům v dalších státech EU.

Obě části transakce – tedy jak od dodavatele odběrateli, tak od odběratele konečným zákazníkům – byly vykazovány jako osvobozené dodání do JČS. Nicméně správce daně v Litvě argumentoval, že v první části transakce jde o lokální dodání, protože zboží bylo přepraveno pouze ke zpracování na území Litvy. Proto byly SDEU položeny dvě předběžné otázky.

V první předběžné otázce mělo být vyjasněno, zda je dodání zboží dodavatelem osvobozeno od daně, pokud odběratel ještě před zahájením tohoto dodání vyjádří svůj záměr toto zboží dále prodat do JČS. Druhá otázka zněla, zda má na osvobození od daně vliv skutečnost, že zboží bylo před jeho přepravou do JČS zpracováno na příkaz odběratele.

Podle ustálené judikatury SDEU je pro nárok na osvobození od daně při dodání do JČS potřeba kumulativně splnit tři podmínky. Zboží musí být dodáno do JČS osobě registrované k dani, musí být odesláno nebo přepraveno do JČS a tato přeprava musí být zajištěna plátcem, pořizovatelem nebo jimi zmocněnou třetí osobou. Zároveň, pokud na sebe jednotlivá plnění navazují a tvoří tak řetězec, může být přeprava uvnitř EU přiřazena pouze k jednomu z obou dodání a toto bude osvobozeno. 

Z případu vyplynulo, že během první transakce skutečně došlo k lokálnímu dodání dodavatelem do zpracovatelského závodu, a proto jde o zdanitelné plnění, které není osvobozeno od daně. A to bez ohledu na to, ve kterých členských státech jsou smluvní strany registrovány. Zároveň SDEU potvrdil, že v rámci druhé transakce odběratel nenabyl právo nakládat se zbožím jako vlastník, protože zboží bylo přepraveno ze zpracovatelského závodu v Litvě přímo zákazníkům v JČS.

SDEU uzavřel, že pokud odběratel usazený v JČS informuje dodavatele, že zboží bude okamžitě prodáno a přepraveno rovnou do třetího členského státu, ještě než opustí členský stát dodavatele, nemůže být dodání uskutečněné dodavatelem osvobozeno od daně. Případné zpracování zboží na žádost odběratele ještě před dodáním konečnému zákazníkovi tento závěr neovlivní.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign