Zpět na výpis

Dotace na výzkum a vývoj v programu TREND

Technologická agentura České republiky vyhlásila 12. veřejnou soutěž v programu TREND. Podporu lze získat na průmyslový výzkum a experimentální vývoj.

Žádosti o podporu lze podávat od 27. června do 14. srpna 2024. Soutěž je určena pro podniky, které už mají zkušenost s vlastní výzkumnou a vývojovou činností. Žadatelem může být malý, střední i velký podnik. Alokace soutěže bude určena podle státního rozpočtu na rok 2025.


Maximální míra podpory pro velké podniky je omezena na 25 až 65 % způsobilých výdajů, a to v závislosti na tom, zda bude podnik realizovat průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj a zda bude tyto aktivity provádět v účinné spolupráci s malým a středním podnikem nebo výzkumnou organizací. Podpořit lze provozní náklady. Maximálně lze získat 25 mil. Kč na jeden projekt.


Doba realizace projektu je stanovena maximálně na 36 měsíců, přičemž ukončena musí být nejpozději 31. prosince 2027. Zároveň je realizaci projektu možné zahájit nejdříve v lednu 2025. Výstupem projektu musí být např. průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, software, poloprovoz, ověřená technologie nebo patent. Hlavní uchazeč může podat maximálně jeden návrh projektu. Projekt je možné realizovat na celém území České republiky včetně Prahy.

V případě zájmu vám rádi pomůžeme s přípravou žádosti o dotaci.