Zpět na výpis

Dotace pro velké podniky: na co se připravit

Rok 2023 doposud nebyl na dotační tituly pro velké podniky tak bohatý jako v minulých letech. Do konce roku se ale zveřejní hned několika zajímavých dotačních výzev, které budou moci využít i velké podniky. Níže přinášíme přehled.

V OP TAK můžeme očekávat například dotační výzvy podporující projekty zaměřené na úspory vody v podnicích, budování obnovitelných zdrojů energie či výzkum a vývoj v oblíbeném programu Aplikace. Zároveň se očekává opětované vyhlášení výzvy v programu Úspory energie, jehož původní výzva byla předčasně uzavřena k 31. srpnu 2023.

Dále se očekává vyhlášení výzev v programu RES+ v rámci Modernizačního fondu, ve kterých bude možné podpořit výstavbu fotovoltaických elektráren. V neposlední řadě má dojít k vyhlášení výzvy podporující výzkum a vývoj v programu TREND pod záštitou Technologické agentury ČR.

Jak jsme zmínili výše, tyto dotační výzvy mají být určeny i pro velké podniky, nicméně u výzvy z programu Aplikace budou moci velké podniky žádat o podporu pouze při splnění podmínky spolupráce s malým či středním podnikem, pokud nesplňují definici mid-caps podniku (podnik s 250 až 3 000 zaměstnanci, přičemž limit se posuzuje v rámci skupiny).

Níže uvádíme přehled zveřejněných a avizovaných dotačních programů/výzev s vyhlášením do konce roku 2023:

Název výzvy Podporované aktivity Alokace výzvy Předpokládané zahájení příjmu žádostí
Udržitelné hospodaření s vodou Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku 1,2 mld. Kč 4. září 2023*
Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny Výstavba a modernizace malých vodních elektráren 0,5 mld. Kč 6. září 2023*
Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu

Transformace výroben elektřiny z bioplynu na výrobu biometanu a výstavba nových výroben

1 mld. Kč 6. září 2023*
Služby infrastruktury (ITI) Rozšíření a budování prostor inovační infrastruktury 1,5 mld. Kč 29. září 2023
TREND – 11. Veřejná soutěž „Nováčci“ Nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit Bude upřesněno 5. října 2023
Energetická infrastruktura – OZE v LDS

Posílení distribučních sítí a navýšení jejich připojitelného výkonu

0,5 mld. Kč 3Q/2023
Energetická infrastruktura – Úspory v LDS Snížení technických ztrát distribučních trafostanic 0,5 mld. Kč 3Q/2023
Aplikace** Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje 2 mld. Kč 4Q/2023
Úspory energie Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů Bude upřesněno 4Q/2023 – 1Q/2024
Energetická infrastruktura – Power to Gas

Výroba zeleného vodíku a plynů z něho odvozených

0,5 mld. Kč 1Q/2024
Obnovitelné zdroje energie – biomasa Výroba energie z biomasy 0,5 mld. Kč 1Q/2024
RES+ Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp Bude upřesněno 1Q/2024
RES+ Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp Bude upřesněno 1Q/2024

 


* Výzva doposud nebyla vyhlášena, proto můžeme očekávat posunutí data zahájení příjmu žádostí.

** Velký podnik (který není mid-caps) může být žadatelem pouze za podmínky realizace projektu v tzv. účinné spolupráci s MSP (malým či středním podnikem).

V případě zájmu vám rádi poskytneme bližší informace nebo prověříme vhodnost konkrétní výzvy pro vaše plánované aktivity a další specifické podmínky. O vyhlášení jednotlivých výzev budeme informovat.