Zpět na výpis

Inovační fond nabízí dotace na inovativní nízkouhlíkové technologie

Inovační fond patří mezi největší dotační programy zaměřené na podporu nízkouhlíkových a inovativních technologií. Program vyhlašuje a řídí Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA) a je financován ze systému pro obchodování s emisními povolenkami.


Výzvy Inovačního fondu podporují vysoce inovativní projekty zaměřené na dekarbonizaci energeticky náročných průmyslových odvětví, inovativní výrobu energie z obnovitelných zdrojů (např. vodík), akumulaci energie, zachytávání, ukládání a využití oxidu uhličitého nebo dekarbonizaci v sektorech námořní, letecké, železniční a silniční dopravy.

Vyhlášení nových výzev se očekává ke konci letošního roku. Pro způsobilost projektů je klíčový potenciál zamezit emisím skleníkových plynů a aktivity vedoucí zejména k úsporám oxidu uhličitého. Součástí žádosti bývá zpravidla kalkulace předpokládaného snížení emisí skleníkových plynů, tzv. „GHG emission avoidance“. 


První tři české vlaštovky

V souvislosti s Inovačním fondem a nutností podpory udržitelných technologií uspořádala Evropská komise 11. dubna 2024 konferenci o udržitelných inovacích a podpoře výroby čistých zelených technologií v EU. Na konferenci vystoupili zástupci soukromého sektoru, agentury CINEA, projektoví manažeři Inovačního fondu, ale také představitelé úspěšných projektů, jež podporu z Inovačního fondu získaly. V Česku se zatím realizovaly tři projekty.

Jedním z nich je projekt zaměřený na vybudování nové linky pro výrobu chladičů baterií pro elektromobily. Původní energeticky náročný výrobní proces byl nahrazen novou technologií laserového svařování s použitím nových materiálů, což za prvních deset let provozu sníží spotřebu energie o zhruba 50 %, resp. emise o zhruba 224 tis. tun CO2 a zároveň zvýší recyklovatelnost materiálu. Dalším podpořeným projektem byl návrh a výstavba nové hybridní sklářské pece kombinující elektrické tavení a spalování plynu. Nový postup má za prvních deset let provozu snížit emise oproti zařízení spalujícím převážně zemní plyn o zhruba 193 tis. tun CO2. Poslední projekt podpořený v České republice spočívá ve výrobě vodíku v elektrolyzéru o výkonu 2 MW, který je napájený fotovoltaickou elektrárnou a systémem kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy. Vyrobené množství vodíku má odpovídat roční spotřebě nafty 30 lokálních autobusů.


Žádost o podporu je velmi náročná – rádi pomůžeme

Kromě strategie Inovačního fondu, nutnosti směřování průmyslu k energeticky efektivnějším řešením s omezením emisí skleníkových plynů se část debat věnovala komplexnosti a celkové náročnosti přípravy žádosti o dotaci. Informace, vstupy a přílohy žádosti je potřeba rozpracovat ve velkém detailu, proto může mít žádost o podporu včetně příloh rozsah 600 až 900 stran.

V případě zájmu o získání podpory v Inovačním fondu je nutné začít s přípravou žádosti co nejdříve, aby bylo možné veškeré dokumenty podat v požadované kvalitě a termínu. Pokud byste měli zájem o více informací k tomuto programu, rádi s Vámi chystané projekty a možnost získat dotační podporu probereme.