Zpět na výpis

Jak můžete zvrátit rozhodnutí finanční správy?

Odvolací finanční ředitelství zamítlo vaše odvolání a vy s rozhodnutím nesouhlasíte. Jak se takovému rozhodnutí můžete dále bránit? Vyplatí se vůbec pokračovat ve sporu s finanční správou? Na tyto a další otázky se dnes zaměříme.

V okamžiku, kdy Odvolací finanční ředitelství zamítne vaše odvolání proti doměření daně, stále máte možnost, jak celý výsledek ještě zvrátit. Jako daňový subjekt můžete rozhodnutí finanční správy napadnout žalobou u soudu. Na podání žaloby soudní řád správní stanoví lhůtu v délce dvou měsíců od doby, kdy vám bylo jako daňovému subjektu doručeno rozhodnutí o odvolání. 

Při rozhodování o tom, zda žalobu podat či nikoliv, byste měli zvážit celou řadu faktorů, například: pravděpodobnost úspěchu, a to i při zohlednění předchozí rozhodovací praxe soudů, finanční a časovou náročnost sporu, závažnost doměrku nebo zda potřebujete obhájit daňový režim, resp. někdy i celý obchodní model do budoucna.Soud vyhoví třetině žalob. Na výsledek si ale můžete počkat i déle než dva roky

Statistika uvádí, že v roce 2021 bylo podáno celkem 757 žalob proti rozhodnutím orgánů finanční správy. Vyhověno bylo 258 z nich. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi jde o poměrně vysoké číslo vyhraných sporů a šance tak rozhodně nejsou malé.

Průběh a případná délka soudního řízení se odvíjí nejen od složitosti případu, ale také od soudu, který bude mít vaši kauzu na stole. Výroční zpráva českého soudnictví za rok 2021 uvádí, že nejdéle soudní řízení trvalo u Městského soudu v Praze, kde dosahovalo průměrné délky 643 dní. Naopak nejrychleji žaloby řešil Krajský soud v Ostravě, a to v průměru za 281 dní.  

Dospěje-li soud k závěru, že je žaloba důvodná, zruší napadené rozhodnutí a vrátí celou věc finanční správě k dalšímu řízení. Ta pak vydá nové rozhodnutí, ve kterém musí reflektovat závěry soudu. Pokud žaloba není důvodná, soud ji zamítne. Jako daňový subjekt se pak můžete bránit ještě podáním tzv. kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.Na sporu s finanční správou můžete i vydělat

Bránit se proti rozhodnutí správce daně u soudu tedy rozhodně stojí za zvážení. Málokdo navíc ví, že na sporu může daňový subjekt i „vydělat“. Pokud se totiž na samém konci ukáže, že doměření daně bylo v rozporu se zákonem, náleží vám jako daňovému subjektu tzv. úroky z nesprávně stanovené daně, které se odvíjejí od výše repo sazby stanovené ČNB. V současné chvíli činí 15 % p. a.