Zpět na výpis

Jak prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání po uplynutí řádné lhůty?

Základní lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu za kalendářní rok 2021 již uběhly 1. dubna v případě tříměsíční lhůty, resp. 2. května v případě lhůty čtyřměsíční, které platí při elektronickém podání daňového přiznání. Poslední zákonná šestiměsíční lhůta, která se vztahuje na podání daňových subjektů s povinným auditem nebo na ta podaná daňovým poradcem uplyne již 1. července. Co dělat v případě, kdy se ani šestiměsíční termín nejeví realisticky pro zvládnutí přípravy daňového přiznání nebo v případě, kdy přiznání již mělo být podáno v dřívějších lhůtách, ale z jakéhokoli důvodu k tomu nedošlo?

Situaci poplatníků, kteří nepodají daňové přiznání, ačkoli tuto povinnost mají, a na které se vztahuje tříměsíční, resp. čtyřměsíční lhůta, výrazně usnadnila novela daňového řádu účinná od roku 2021. Na jejím základě poplatníci již nejsou povinni předložit finančnímu úřadu plnou moc udělenou daňovému poradci ještě v základní, kratší lhůtě pro podání daňového přiznání, aby lhůta byla prodloužena na šest měsíců.

Pro prodloužení lhůty na šest měsíců postačuje, když daňový poradce nebo advokát přiznání podá po uplynutí základní lhůty na základě plné moci. Pokud jste tedy nestihli podat přiznání za rok 2021 ve své tříměsíční, resp. čtyřměsíční lhůtě, můžete udělit plnou moc daňovému poradci nebo advokátovi a zajistit včasné podání přiznání k dani z příjmu jeho prostřednictvím.

Poplatníkům, pro které platí prodloužená šestiměsíční lhůta, a kteří již v mírných obavách vyhlížejí termín 1. července, poskytuje daňový řád také možnosti, jak lhůtu pro podání přiznání prodloužit. Na žádost daňového subjektu, kterou je však třeba podat ještě před uplynutím lhůty, totiž správce daně může povolit prodloužení lhůty až o tři měsíce. V případě, že předmět daně tvoří i příjmy, které jsou daněny v zahraničí, může správce daně povolit prodloužení lhůty na 10 měsíců od konce zdaňovacího období.

Žádost o prodloužení lhůty nemá žádnou předepsanou formu ani vzor, nicméně existují náležitosti, které musí obsahovat. S žádostí je spojena také povinnost uhradit správní poplatek ve výši 300 Kč. Velmi důležitou součástí je její zdůvodnění. Do důvodů pro prodloužení lhůty může spadat například nedokončený audit účetní závěrky nebo neuzavřené účetnictví z důvodu významných organizačních či personálních změn. Dalším důvodem mohou být i významné zahraniční aspekty ovlivňující přípravu přiznání, např. výše zmíněné příjmy podléhající zdanění v zahraničí.

Prodloužení lhůty však není nárokové a je čistě na uvážení správce daně, zda a v jakém rozsahu žádosti vyhoví. Přístup jednotlivých správců daně k těmto žádostem navíc není ani zdaleka jednotný.

I v případě, že žádosti o prodloužení správce daně nevyhoví, existuje způsob, jak získat potřebný čas pro důkladnou přípravu daňového přiznání. Je jím včasná úhrada daně s včasným podáním řádného přiznání v aktuálně nejlepší možné podobě, které bude následně „opraveno“ dodatečným přiznáním. Při správné kombinaci výše uhrazené daně, původně přiznané daně a načasování dodatečného přiznání je dokonce možné minimalizovat související sankce.
 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás