Dotace

Zastropování cen energií pro velké podniky v dubnu: další novela a první vyhodnocení…

Ve Sbírce zákonů vyšla s účinností od 1. dubna v pořadí již čtvrtá novela nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka.…

Tipy, jak se připravit na kontrolu dotací

Žádali jste o dotace v OP PIK, nebo se teprve chystáte zažádat o podporu v OP TAK? Pak se vás může týkat kontrola plnění dotačních podmínek ze strany jedné či více veřejných institucí. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo nejčastější chyby, na…

Návrh novely zákona o investičních pobídkách jde na vládu

Vláda bude v březnu projednávat dlouho připravovanou a diskutovanou novelu zákona o investičních pobídkách včetně příslušného nařízení. Za hlavní důvody připravované změny považujeme špatně nastavený proces schvalování žádostí o investiční pobídku…

Podpořte výzkum a vývoj dotacemi v programu TREND

Technologická agentura ČR (TA ČR) oznámila předběžné parametry veřejné soutěže programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje – TREND. Podpora v pořadí již 10. veřejné soutěže je realizována v podprogramu 1 „Technologičtí lídři“.…

Zastropování cen energií: novela nařízení přinesla nové povinnosti

Novela nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci nabyla účinnosti 4. února 2023. Novelizované nařízení stanoví pravidla pro výši veřejné podpory, kterou mohou jednotlivé subjekty získat díky…

Na které dotační programy se můžeme těšit v roce 2023?

Nový rok přináší nové možnosti dotační podpory: řada výzev a veřejných soutěží cílí na projekty zaměřené na výzkum a vývoj, energetické úspory, výstavbu fotovoltaických elektráren nebo aplikovaný výzkum v dopravě.

Podniky mohou získat podporu na vzdělávání zaměstnanců

Operační program Zaměstnanost+ vyhlašuje výzvu pro zaměstnavatele, kteří chtějí podpořit své zaměstnance ve vzdělávání. Cílem je, aby pracovníci své dovednosti přizpůsobili změnám či vhodnějšímu pracovnímu prostředí. O podporu budou moci žádat také…

Stropy cen plynu a elektřiny od ledna i pro velké podniky: podmínky a limity podpory

Rok 2023 nabídne zastropování cen elektřiny a plynu nově i pro velké podniky bez ohledu na to, zda se jedná o odběrná místa elektřiny s nízkým, vysokým či velmi vysokým napětím. Pokud chcete podporu na vysoké ceny elektřiny a zemního plynu využít…

Program Horizont Evropa podpoří rozvoj inovací v podnicích

Horizont Evropa je výzkumný a inovační rámcový program probíhající v letech 2021–2027. Představuje nejvýznamnější nástroj podpory výzkumu a inovací v Evropě i na světě. Úspěšné projekty budou mít nárok na proplacení všech způsobilých nákladů.

Nová soutěž v programu TREND podporuje výzkum a vývoj

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 23. listopadu 2022 v pořadí již 9. veřejnou soutěž v programu TREND, podprogram 2. Podporu mohou získat projekty zaměřené na nastartování výzkumných a vývojových aktivit subjektů, které v této oblasti…

Nová pravidla pro státní podporu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Evropská komise v říjnu přijala revidovaná pravidla státní podpory pro výzkum, vývoj a inovace. Nahrazují doposud platný rámec z roku 2014. Měla by zjednodušit poskytování státní podpory za účelem posílení investic v oblasti vědy, výzkumu a inovací …

Dotační tituly přehledně: aktuální i plánované programy

Nové možnosti dotační podpory v letošním roce přinesl především Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Získat dotační podporu na projekty můžete i v rámci jiných programů, jako je například Modernizační fond nebo…