Investiční pobídky se v některých krajích zvýší, jinde klesnou

Vláda v listopadu schválila hned dvě nařízení, která ovlivní investiční pobídky poskytované v České republice. Na velké části území ČR budou podmínky příznivější a maximální rámec poskytnuté podpory bude navýšen. Poskytnuté pobídky však bohužel…

První výzvy Národního plánu obnovy: fotovoltaika, elektroauta i úspory vody

Ministerstvo průmyslu a obchodu přichází s bližšími informacemi k čerpání prostředků z Národního plánu obnovy. Příjemcem se mohou stát i velké podniky a projekty lze realizovat na území celé České republiky včetně Prahy. Podmínky jednotlivých výzev…

Národní plán obnovy nabízí nové dotační možnosti

V rámci snahy o oživení české ekonomiky po pandemii COVID-19 připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu tzv. Národní plán obnovy (NPO). Jde o souhrn reforem a investic, které mají za cíl podpořit české podniky a tím nastartovat a modernizovat…

Pátá veřejná soutěž programu TREND

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásí 5. veřejnou soutěž programu TREND, podprogram 1 – Technologičtí lídři, zřejmě až v prosinci 2021. Původní zářijový termín se posouvá kvůli probíhající přípravě Národního plánu obnovy.

MPO dokončilo přípravu OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ohlásilo formální dokončení příprav nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TA) pro programové období 2021–2027. Resort program představil už dříve. OP TAK nahradí stávající…

Nové programové období: bilion korun a zjednodušení pro žadatele

Koncem června uspořádalo ministerstvo pro místní rozvoj konferenci „Zelené a digitální Česko? A co lidé…“. Na ní představilo hlavní cíle a investiční příležitosti evropských fondů pro následující programové období 2021–2027.

Ministerstvo průmyslu představilo Vodíkovou strategii České republiky

Členské státy Evropské unie se zavázaly, že do roku 2050 dosáhnou klimatické neutrality celé EU. V rámci tohoto závazku představilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na mezinárodní vodíkové konferenci, která se uskutečnila 16. července 2021,…

Nový operační program v rámci European Green Deal

Evropská unie se zavázala, že do roku 2050 nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů a Evropa se tak stane klimaticky neutrálním kontinentem. V této souvislosti vznikla dohoda European Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu). V jejím rámci…

Oblíbené programy v rámci OP PIK vyhlášeny naposledy

V rámci končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byly vyhlášeny poslední výzvy, a to v programech Potenciál, Aplikace a Inovace – inovační projekt. Dotační programy jsou při splnění stanovených podmínek určeny i pro…

Nová evropská pravidla pro veřejnou podporu

Evropská komise přijala koncem dubna nová pravidla k regionální státní podpoře, která vstoupí v platnost 1. ledna 2022. Nová pravidla přináší významné změny, které by neměli přehlédnout hlavně potenciální zájemci o investiční pobídky. Změny se totiž…

V programu DOPRAVA 2020+ je k dispozici půl miliardy korun

Technologická agentura České republiky vyhlásila 14. dubna 2021 třetí veřejnou soutěž programu DOPRAVA 2020+. Program má za cíl podpořit podniky v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v oblasti dopravy.

Další výzva programu TREND

Technologická agentura České republiky vyhlásila 4. veřejnou soutěž v programu TREND – Podprogram 2 – „Nováčci“.