Minimální daň: aktuální vývoj v OECD i v Česku

V průběhu července publikovala OECD podrobnosti k obsahu informačního přehledu a doplnění administrativních pravidel dorovnávací daně. Ministerstvo financí ČR pak zveřejnilo vypořádání připomínek uplatněných v připomínkovém řízení, předložilo také…

Globální minimální daň: legislativní základ

Datum zavedení globální minimální daně se blíží, a proto se připravuje český implementační zákon. Jediným právním aktem, který prošel standardní legislativní cestou, je směrnice EU. Ta vychází z dokumentů schválených na úrovni OECD. Shrnujeme…

Minimální daň: přechodně můžete využít mírnější pravidla

Globální minimální daň se bude uplatňovat od zdaňovacích období, která začnou 1. ledna 2024 a později. Vztahovat se bude na skupiny s konsolidovanými výnosy vyššími než 750 mil. eur. Jedná se o stejnou hranici výnosů, která zakládá skupinám…

Minimální efektivní daň: co přinese českým firmám?

Finalizace úpravy globální minimální efektivní daně probíhá paralelně na úrovni OECD a EU. Na zavedení této daně ve výši 15 % panuje obecná shoda. Členské státy EU mají povinnost přijmout příslušnou legislativu již v průběhu roku 2023, přičemž mohou…

Změny v mezinárodním zdanění zřejmě už od roku 2023

Skupina států G20 podpořila rámcové změny v mezinárodním zdanění dohodnuté na úrovni OECD (včetně nečlenských zemí) 8. října 2021. Změny jsou rozloženy do dvou pilířů a obsahují pravidla…

Pravidla pro mezinárodní zdanění se možná změní už od roku 2023

130 ze 139 zemí sdružených v rámci OECD za účelem implementace závěrů iniciativy BEPS podpořilo ve společném prohlášení nová pravidla pro mezinárodní zdanění nadnárodních společností.…