Zpět na výpis

Pilíř 2: Registrační povinnost v Belgii a Velké Británii

Práce na zavedení globální minimální daně v rámci Pilíře 2 nabírají na intenzitě. V této souvislosti upozorňujeme na nové registrační povinnosti v Belgii a ve Velké Británii.

Belgické orgány zavedly povinnost registrace k minimální dani pro všechny nadnárodní skupiny (konsolidované výnosy skupiny vyšší než 750 mil. eur), které mají v Belgii nejvyšší mateřskou entitu, mateřskou entitu nebo jinou členskou entitu, včetně stálých provozoven. Tato povinnost se vztahuje na zdaňovací období začínající 1. ledna 2024 a později.
 
Registrační formulář obsahuje podrobné informace o skupině, včetně údajů z konsolidovaných účetních výkazů, jako jsou měna, období a účetní standard. Důležitou součástí formuláře je také popis vlastnické struktury. Registrace zatím není možná, ale očekává se, že bude brzy zpřístupněna. Lhůta pro registraci bude obecně 45 dní od zpřístupnění registračního systému. Registrační povinnost v Belgii je zavedena v důsledku povinnosti platit zálohy na daň již v prvním období, kdy bude daň uplatňována. Podrobnější informace naleznete zde
 
Praktické pokyny k registračním požadavkům vydaly i britské úřady. Registrační povinnost se vztahuje na jakoukoli nadnárodní skupinu, která globální minimální dani podléhá a která má ve Velké Británii alespoň jednu entitu. Registrace bude povinná, i když ve Velké Británii nevznikne žádná daňová povinnost k dorovnávacím daním. Narozdíl od Belgie, kde je třeba se registrovat již v průběhu roku 2024, ve Velké Británii je stanovena lhůta pro registraci šest měsíců od konce prvního účetního období, které začalo po 31. prosinci 2023. Podrobnější informace naleznete zde
 
Registrační povinnost pro minimální daň v rámci Pilíře 2 není pravidlem, například Česká republika tuto povinnost nezavedla.