Zpět na výpis

Globální minimální daň: legislativní základ

Datum zavedení globální minimální daně se blíží, a proto se připravuje český implementační zákon. Jediným právním aktem, který prošel standardní legislativní cestou, je směrnice EU. Ta vychází z dokumentů schválených na úrovni OECD. Shrnujeme dokumenty, které budou pro aplikaci a výklad nových pravidel rozhodující.

Evropská směrnice

Rada EU schválila 15. prosince 2022 směrnici č. 2022/2523 o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin v EU. Směrnice byla 22. prosince 2022 vyhlášena v Úředním věstníku EU. Členské státy mají povinnost implementovat směrnici do svých legislativ do 31. prosince letošního roku a nová pravidla použít ve vztahu k účetním obdobím začínajícím od 31. prosince 2023. 

Přijetí směrnice navazuje na řadu dokumentů připravovaných Inkluzivním rámcem OECD. Jde o platformu sdružující v současné době více než 135 zemí, které se zavázaly zavést pravidla minimální daně do svých právních předpisů nebo nerozporovat jejich uplatňování ostatními státy. Dokumenty schválené Inkluzivním rámcem se použijí při provádění a výkladu evropské směrnice. 


Pravidla GloBE

Základním dokumentem Inkluzivního rámce jsou tzv. modelová pravidla GloBE (Global Anti-Base Erosion Model Rules). Ta formulují základní principy globální minimální daně. Efektivní daňová sazba nadnárodní skupiny podniků v každém státě, v níž tato skupina vykonává činnost, by měla být porovnána s dohodnutou minimální daňovou sazbou ve výši 15 %. Pokud bude efektivní sazba nižší, vznikne povinnost platit dorovnávací daň.  


Komentář ke globálním modelovým pravidlům a Administrativní pravidla

Komentář a Administrativní pravidla poskytují jednotný výklad pravidel GloBE z pohledu daňových správ i nadnárodních skupin. Oba dokumenty by měly být v budoucnu spojeny do konsolidované verze Komentáře. 


Pravidla „bezpečných přístavů“ 

Hlavním cílem pravidel „bezpečných přístavů“ je zajistit dočasné zjednodušené uplatňování minimální daně pro určité okruhy situací v prvních letech účinnosti nových pravidel. Součástí je i upuštění od penalizace, pokud nadnárodní skupina prokáže, že vyvinula přiměřené úsilí, aby nové požadavky správně aplikovala. 


Příklady

Dokument připravený sekretariátem OECD obsahuje řadu konkrétních příkladů, které navazují na modelová pravidla, Komentář a Administrativní pravidla. 


Informační přiznání a Daňová jistota při uplatňování modelových pravidel

Informační přiznání je přehled kalkulací efektivní daně a případné dorovnávací daně za jednotlivé státy. Daňová jistota obsahuje mechanismy k předcházení a řešení sporů mezi jednotlivými státy, které by mohly vzniknout při uplatňování pravidel minimální daně. Text obou dokumentů se finalizuje.

Všechny výše uvedené materiály OECD můžete dohledat na webových stránkách OECD

Praktické příklady týkající se minimální daně představíme na webináři, který vysíláme ve středu 10. května.