Zpět na výpis

Novinky z mezinárodního zdanění

KPMG EU Tax Center připravuje pravidelné shrnutí změn v oblasti přímých daní v EU a na mezinárodní úrovni, které mohou ovlivnit vaše podnikání.

Stručně shrnujeme vybrané novinky. Kompletní dokument naleznete zde.  

Návrh směrnice o převodních cenách

Evropský parlament přijal usnesení k návrhu směrnice Rady o převodních cenách, obecně podporující původní návrh Komise, ale s některými změnami. Usnesení nedoporučuje dynamický odkaz na aktuální verzi Směrnice OECD k převodním cenám. Odkazuje se tedy na OECD směrnici z roku 2022 s tím, že se navrhuje pravomoc pro Komisi změny zapracovávat prostřednictvím delegovaných aktů Komise. Usnesení také navrhuje obnovit činnost Společného Transfer Pricing fóra (JTPF) pod novým názvem Evropské fórum pro převodní ceny (ETPF), kterému má předsedat Evropská komise a které by mělo přispět k udržení jednotné metodiky v rámci EU. Evropský parlament navrhuje účinnost směrnice již od roku 2025, přičemž členské státy by ji měly implementovat do 31. prosince 2024.

Upozorňujeme, že usnesení přijatá Evropským parlamentem mají pro Radu pouze doporučující charakter.