Novela zákoníku práce upravuje pravidla rozvrhování směn

V návaznosti na nedávný rozsudek Soudního dvora Evropské unie (SDEU) se čeští zákonodárci rozhodli upravit pravidla poskytování týdenního odpočinku zaměstnancům při rozvrhování směn. SDEU totiž dovodil, že denní odpočinek není součástí týdenního…

Zákon o pobytu cizinců prošel zásadními změnami

Novela kromě implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady o modré kartě do českého zákona o pobytu cizinců přináší i další zásadní změny, které jsou platné od 1. července 2023.

NSS podpořil inspekci práce v jednodušších kontrolách nelegálního outsourcingu

Zastřené zprostředkování zaměstnání, tedy pronajímání pracovní síly bez licence agentury práce, je nejskloňovanějším pracovněprávním přestupkem poslední doby. Je poměrně nový, oběma zúčastněným stranám – pseudo agentuře i objednateli pracovníků –…

Stát si usnadní odhalování švarcsystému

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zásadně změnit definici nelegální práce. Pro závěr o protiprávnosti vztahu by už neměla být rozhodná délka výkonu práce. Smyslem změny je ulehčit práci kontrolním institucím při odhalování švarcsystému.…

Novela zákoníku práce: další změny podmínek pro „dohodáře“

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti se v České republice těší velké popularitě. Aktualizovaná verze novely zákoníku práce, kterou před pár dny zveřejnila vláda, přináší několik dalších úprav původního návrhu.

Novela zákoníku práce: pravidla home office se významně změnila

Návrh novely zákoníku práce míří do Poslanecké sněmovny. Od podzimu minulého roku, kdy byl návrh poprvé zveřejněn, doznal značných změn, mimo jiné i v oblasti pravidel pro práci z domova. Změny lze z pohledu zaměstnavatelů hodnotit velmi pozitivně.

Pravidla pro pobyt a práci cizinců čekají podstatné změny

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky, který reguluje podmínky pobytu a zaměstnávání cizinců, je zastaralý a nedostatečně reflektuje zejména požadavky mezinárodní mobility zaměstnanců. EU přijala řadu nových směrnic, které je potřeba…

Připravte se na evropskou legislativu v oblasti pracovních podmínek

Není novinkou, že Česká republika je v prodlení s implementací hned několika evropských předpisů. Zaměstnavatelé by měli věnovat pozornost zejména směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici o rovnováze mezi…

Ombudsman: Jak zlepšit zacházení s pracovníky ze zemí EU

Rovné zacházení s pracovníky z jiných zemí EU v porovnání s domácími pracovníky má v členských státech zajistit evropská legislativa. Uplatňování rovných podmínek je zásadní pro volný pohyb na vnitřním unijním trhu. Nedávný průzkum ombudsmana však…

Co zaměstnavatelům přinese rok 2021 v oblasti pracovního a cizineckého práva?

Z pohledu množství přijatých zákonů, opatření a nařízení patřil uplynulý rok pro zaměstnavatele asi k nejturbulentnějším v moderní historii Česka. Předpisy související s koronavirovou pandemií se přijímaly jako na běžícím páse a měnily se, bez…

NSS: Pokyny zaměstnavatele k bezpečnému provádění práce musí být zcela přesné

Nejvyšší správní soud v návaznosti na smrtelný pracovní úraz dělníka posuzoval, do jaké míry musí zaměstnavatel svým zaměstnancům organizovat práci a určovat pracovní postupy, aby splnil své povinnosti v oblasti BOZP. Verdikt je striktní – pokyny…

Skutečně píchačky? Jak dopadá na české zaměstnavatele rozhodnutí SDEU o evidenci pracovní doby

V polovině května vydal Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozsudek, podle kterého musí členské státy uložit zaměstnavatelům povinnost zavést objektivní, spolehlivý a přístupný systém pro měření délky denní pracovní doby u každého pracovníka.…