Zpět na výpis

Konsolidační balíček z pohledu pracovního práva

Zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů neboli tzv. konsolidační balíček přináší nejednu změnu také v oblasti pracovního práva, především ve smyslu nových povinností pro zaměstnavatele i zaměstnance. Největší změny se týkají dohod o provedení práce (DPP). Zákon již podepsal prezident a nyní pouze čeká na své vyhlášení.

U DPP se zavádí dva nové limity pro povinné odvody zaměstnanců na pojistném na sociální zabezpečení. Původní fixní hranice 10 tis. Kč se změní na variabilních 25 % průměrné mzdy (10 500 Kč pro rok 2024). Druhý limit se uplatní v případě souběhu DPP u více zaměstnavatelů, kdy zaměstnanci i zaměstnavatelé budou povinni k odvodům za situace, že odměna zaměstnance přesáhne limit 40 % průměrné mzdy (17 500 Kč pro rok 2024). Nově se tedy sčítají výdělky zaměstnance ze všech DPP u všech zaměstnavatelů. Pro nemalou část zaměstnanců tak může výkon činnosti na základě DPP ztratit na atraktivitě. 

Zaměstnavatelům také přibude povinnost informovat správu sociálního zabezpečení o nástupu zaměstnanců na DPP do zaměstnání i o jeho skončení, výši příjmů, které jim zúčtoval, a rovněž vést jejich evidenci. Zavádí se tak centrální evidence DPP a příjmů z nich, čímž se režim DPP dosti přibližuje režimu zaměstnávání osob na pracovní poměr. Zaměstnavatel bude také povinen písemně upozornit zaměstnance, že jim může vzniknout povinnost odvést pojistné na sociální pojištění v případě souběhu více DPP.

Zbystřit by měli i zaměstnavatelé, kteří svým zaměstnancům poskytují zvýhodněná nepeněžní plnění, typicky v rámci systému kafetérie. Daňová výhodnost vymezených nepeněžních „volnočasových“ benefitů (vstupné do sportovních zařízení, na kulturní akce či služby zdravotního charakteru) bude nově souhrnně zastropována výší poloviny průměrné mzdy za kalendářní rok. Pro rok 2024 by tak tyto benefity neměly v částce do 21 983 Kč podléhat zdanění.

Dále u příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnance dochází ke sjednocení podmínek pro jeho osvobození, tj. bez ohledu na jeho formu. Limit pro osvobození tzv. stravenkového paušálu se uplatní i na stravování poskytované nepeněžní formou (stravenky nebo závodní stravování). Pro účely osvobozeného příjmu bude tedy nutné sledovat limit 107 Kč za jednu pracovní směnu. Předpokládá se, že by se tato hodnota měla zvýšit na 115,5 Kč pro rok 2024.

Pro pokrytí deficitu způsobeného pandemií covid-19 se mají zaměstnanci nově začít podílet na odvodech na nemocenském pojištění. Pro zaměstnance z toho vyplývá, že místo současných 6,5 %, které hradí na sociální pojištění, odvedou celkově 7,1 %. Nemocenské pojištění tedy bude tvořit 0,6 % z hrubé mzdy.

Účinnost konsolidačního balíčku je stanovena k 1. lednu 2024. V případě změn týkajících se DPP mohou ale zaměstnavatelé ještě chvíli zůstat v klidu, u nich je účinnost posunuta na 1. července 2024. Včasným povědomím o nových povinnostech lze předejít případným postihům ze strany kontrolních orgánů.